English    Türkçe    فارسی   

1
1044-1053

 • گفت پیغمبر بکن ای رایزن ** مشورت کالمستشار موتمن‌‌
 • Peygamber “ Ey tedbir sahibi, danış ki kendisiyle danışılan kişi emindir” dedi.
 • منع کردن خرگوش راز را از ایشان‌‌
 • Tavşanın, sırrını onlardan gizlemesi
 • گفت هر رازی نشاید باز گفت ** جفت طاق آید گهی گه طاق جفت‌‌ 1045
 • Tavşan, “Her sır söylenemez, gâh çift dersin, tek olur; gâh tek dersin, çift çıkar!
 • از صفا گر دم زنی با آینه ** تیره گردد زود با ما آینه‌‌
 • Aynanın berraklığını, yüzüne karşı översen nefesinden ayna çabucak buğulanır, bulanır, bizi göstermez olur.
 • در بیان این سه کم جنبان لبت ** از ذهاب و از ذهب وز مذهبت‌‌
 • Şu üç şey hakkında dudağını kıpırdatma: Gittiğin yol, paran, bir de mezhebin.
 • کین سه را خصم است بسیار و عدو ** در کمینت ایستد چون داند او
 • Çünkü bu üçünün de düşmanı çoktur. Düşman bildi mi, sana pusu kurar.
 • ور بگویی با یکی دو الوداع ** کل سر جاوز الاثنین شاع‌‌
 • Bir iki kimseye söyledin mi, artık o sırra veda et. İki kişiyi aşan, bir başkasına da söylenen her sır, yayılır.
 • گر دو سه پرنده را بندی به هم ** بر زمین مانند محبوس از الم‌‌ 1050
 • İki üç kuşu birbirine bağlasan elem içinde yerde mahpus kalırlar.
 • مشورت دارند سرپوشیده خوب ** در کنایت با غلط افکن مشوب‌‌
 • Üstü örtülü, güzel bir tarzda, kurtulmak için konuşur, danışırlar. Danışmaları, görenleri yanıltacak şekilde kinayelerledir.
 • مشورت کردی پیمبر بسته سر ** گفته ایشانش جواب و بی‌‌خبر
 • Peygamber, kapalı bir tarzda meşveret ederdi. Eshap cevap verir, düşman haberdar olmazdı.
 • در مثالی بسته گفتی رای را ** تا نداند خصم از سر پای را
 • Düşman, baştan ayağı bilmesin, bir şeyi sezmesin diye reyini kapalı misalle söylerdi.