English    Türkçe    فارسی   

1
1201-1210

 • چیست مستی حسها مبدل شدن ** چوب گز اندر نظر صندل شدن‌‌
 • Sarhoşluk nedir? Ilgın ağacı göze sandal ağacı görünecek kadar duyguların değişmesidir!
 • قصه‌‌ی هدهد و سلیمان در بیان آن که چون قضا آید چشمهای روشن بسته شود
 • Kaza gelince aydın gözlerin bile bağlanacağını bildiren Süleyman hikâyesi
 • چون سلیمان را سراپرده زدند ** جمله مرغانش به خدمت آمدند
 • Süleyman’ın büyük divan çadırı kurulunca bütün kuşlar huzuruna geldiler.
 • هم زبان و محرم خود یافتند ** پیش او یک یک به جان بشتافتند
 • Onu, kendilerinin dilini anlar, sırrını bilir bir zat bulup huzuruna canla, başla bir bir koştular.
 • جمله مرغان ترک کرده جیک جیک ** با سلیمان گشته افصح من اخیک‌‌
 • Bütün kuşlar, cik cik ötmeyi bırakmışlar; kardeşinin seninle konuşmasından daha fasih bir surette Süleyman’la konuşmaya başlamışlardı.
 • هم زبانی خویشی و پیوندی است ** مرد با نامحرمان چون بندی است‌‌ 1205
 • Aynı dili konuşma, hısımlık ve bağlılıktır. İnsan yabancılarla kalırsa mahpusa benzer.
 • ای بسا هندو و ترک هم زبان ** ای بسا دو ترک چون بیگانگان‌‌
 • Nice Hindli, nice Türk vardır ki dildeştirler. Nice iki Türk de vardır ki birbirlerine yabancı gibidirler.
 • پس زبان محرمی خود دیگر است ** هم دلی از هم زبانی بهتر است‌‌
 • Şu halde mahremlik dili, bambaşka bir dildir. Gönül birliği dil birliğinden daha iyidir.
 • غیر نطق و غیر ایما و سجل ** صد هزاران ترجمان خیزد ز دل‌‌
 • Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder.
 • جمله مرغان هر یکی اسرار خود ** از هنر وز دانش و از کار خود
 • Kuşların hepsi, bütün sırlarını, hünerlerine, bilgi ve işlerine ait şeyleri.
 • با سلیمان یک به یک وامی‌‌نمود ** از برای عرضه خود را می‌‌ستود 1210
 • Süleyman’a birer birer apaçık söylüyorlar, kendilerini bildirmek ve tanıtmak için öğünüyorlardı.