English    Türkçe    فارسی   

1
1426-1435

 • اندر این فکرت به حرمت دست بست ** بعد یک ساعت عمر از خواب جست‌‌
 • Bu düşünce içinde hürmetle ellerini bağladı. Bir müddet sonra Ömer, uykudan uyandı.
 • سلام کردن رسول روم بر عمر
 • Ömer’in uykudan uyanması ve Kayser elçisinin ona selâm vermesi
 • کرد خدمت مر عمر را و سلام ** گفت پیغمبر سلام آن گه کلام‌‌
 • Elçi, Ömer’i tâzim etti, ona selâm verdi. Peygamber “önce selâm sonra söz” demiştir.
 • پس علیکش گفت و او را پیش خواند ** ایمنش کرد و به پیش خود نشاند
 • Ömer, selâmını alıp onu yanına çağırdı, onu teskin etti, karşısına oturdu.
 • لا تخافوا هست نزل خایفان ** هست در خور از برای خایف آن‌‌
 • Korkanı, emin ederler, gönlünü yatıştırırlar.
 • هر که ترسد مر و را ایمن کنند ** مر دل ترسنده را ساکن کنند 1430
 • “Korkmayın” sözü, korkanlara sunulan hazır yemektir. Ve bu yemek tam onlara lâyıktır.
 • آن که خوفش نیست چون گویی مترس ** درس چه دهی نیست او محتاج درس‌‌
 • Korkusu olmayana nasıl ”korkma” dersin? Niye ona ders veriyorsun? O, derse muhtaç değil ki!
 • آن دل از جا رفته را دل شاد کرد ** خاطر ویرانش را آباد کرد
 • Ömer, o yüreği oynayan kimseyi sevindirdi, yıkılmış gönlünü yaptı.
 • بعد از آن گفتش سخنهای دقیق ** وز صفات پاک حق نعم الرفیق‌‌
 • Ondan sonra en güzel bir yoldaş olan Tanrı’nın tertemiz sıfatlarına dair ince bahislere daldı;
 • وز نوازشهای حق ابدال را ** تا بداند او مقام و حال را
 • Elçiye, makam nedir? Hâl neye derler? Anlasın, bilsin diye Tanrı’nın Abdallara gönderdiği lûtuf ve ihsanları nakletti.
 • حال چون جلوه ست ز آن زیبا عروس ** وین مقام آن خلوت آمد با عروس‌‌ 1435
 • Hâl güzel bir gelinin cilvesidir; makam ise o gelinle halvet olup vuslatına erişmektir.