English    Türkçe    فارسی   

1
1574-1583

 • عاشق کل است و خود کل است او ** عاشق خویش است و عشق خویش جو
 • Güle âşık, hâlbuki esasen kendisi gül, kendisine âşık, kendi aşkını aramakta!”
 • صفت اجنحه‌‌ی طیور عقول الهی‌‌
 • İlâhî akıl kuşlarının kanatlarının evsafı
 • قصه‌‌ی طوطی جان زین سان بود ** کو کسی کو محرم مرغان بود 1575
 • Can dudusunun hikâyesi de bu çeşittir. Fakat nerede kuşlara mahrem olan kişi?
 • کو یکی مرغی ضعیفی بی‌‌گناه ** و اندرون او سلیمان با سپاه‌‌
 • Nerede zayıf ve suçsuz bir kuş ki onun içine Süleyman, askeriyle ordu kurmuş olsun!
 • چون بنالد زار بی‌‌شکر و گله ** افتد اندر هفت گردون غلغله‌‌
 • Şükür yahut şikâyetle feryat edince yere, göğe zelzeleler düşsün!
 • هر دمش صد نامه صد پیک از خدا ** یا ربی زو شصت لبیک از خدا
 • Her demde ona Tanrı’dan yüz mektup, yüz haberci erişsin; o bir kere “Ya Rabbi” deyince Hak’tan altmış kere “Lebbeyk” sesi gelsin!
 • زلت او به ز طاعت نزد حق ** پیش کفرش جمله ایمانها خلق‌‌
 • Hatası, Tanrı indinde ibadetten daha iyi olsun; küfrüne nispetle bütün halkın imanı değersiz kalsın!
 • هر دمی او را یکی معراج خاص ** بر سر تاجش نهد صد تاج خاص‌‌ 1580
 • Öyle kişiye her nefeste hususi miraç vardır. Tanrı, onun tacının üstüne yüzlerce hususi taç koyar.
 • صورتش بر خاک و جان بر لامکان ** لامکانی فوق وهم سالکان‌‌
 • Cismi topraktadır, Canı Lâmekân Âleminde, O Lâmekân Âlemi, saliklerin vehimlerinden üstündür. (vehimlere sığmaz.)
 • لامکانی نه که در فهم آیدت ** هر دمی در وی خیالی زایدت‌‌
 • O Lâmekân Âlemi, vehmine gelen bir âlem olmadığı gibi hayaline de doğmaz. (ne idrak edebilirsin, ne tahayyül !)
 • بل مکان و لامکان در حکم او ** همچو در حکم بهشتی چارجو
 • Cennetteki ırmak, nasıl cennettekilerin hükmüne tâbi ise mekân âlemiyle Lâmekân Âlemi de, o âlemin hükmüne tâbidir.