English    Türkçe    فارسی   

1
1586-1595

 • مرد بازرگان پذیرفت این پیام ** کاو رساند سوی جنس از وی سلام‌‌
 • Tacir, Hindistan’daki dudulara, dudusundan selam götürmeyi kabul etti.
 • دیدن خواجه طوطیان هندوستان را در دشت و پیغام رسانیدن از آن طوطی‌‌
 • Tâcirin, kırda Hindistan dudularını görüp onlara dudusundan haber götürmesi
 • چون که تا اقصای هندوستان رسید ** در بیابان طوطی چندی بدید
 • Hindistan uçlarına varınca kırda birkaç dudu gördü.
 • مرکب استانید پس آواز داد ** آن سلام و آن امانت باز داد
 • Atını durdurup seslendi, dudunun selâmını ve kendisine emanet ettiği sözleri söyledi.
 • طوطیی ز آن طوطیان لرزید بس ** اوفتاد و مرد و بگسستش نفس‌‌
 • O dudulardan birisi, bir hayli titredi ve düşüp öldü, nefesi kesildi.
 • شد پشیمان خواجه از گفت خبر ** گفت رفتم در هلاک جانور 1590
 • Tâcir, bu haberi verdiğinden dolayı pişman oldu, dedi ki: “Bir cana kıydım,
 • این مگر خویش است با آن طوطیک ** این مگر دو جسم بود و روح یک‌‌
 • Bu dudu, olsa olsa o duducağızın akrabası olacak, galiba bunların cisimleri iki, canları bir.
 • این چرا کردم چرا دادم پیام ** سوختم بی‌‌چاره را زین گفت خام‌‌
 • Bu işi neye yaptım, o haberi neye verdim? Bu münasebetsiz sözle biçareyi yaktım, yandırdım.”
 • این زبان چون سنگ و هم آهن‌‌وش است ** و آن چه بجهد از زبان چون آتش است‌‌
 • Bu dil, çakmak taşıyla çakmak demiri gibidir. Dilden çıkan da ateşe benzer.
 • سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف ** گه ز روی نقل و گاه از روی لاف‌‌
 • Manasız yere gâh hikâye yoluyla, gâh laf olsun diye çakmak taşıyla demirini birbirine vurma!
 • ز آن که تاریک است و هر سو پنبه زار ** در میان پنبه چون باشد شرار 1595
 • Zira ortalık karanlıktır, her tarafta pamuk dolu. Pamuk arasında kıvılcım nasıl durur?