English    Türkçe    فارسی   

1
1602-1611

 • هر که صبر آورد گردون بر رود ** هر که حلوا خورد واپس‌‌تر رود
 • Sabreden, göklerin üstüne yükselir; helva yiyense geriler, kalır!
 • تفسیر قول فرید الدین عطار قدس الله روحه: تو صاحب نفسی ای غافل میان خاک خون می‌‌خور که صاحب دل اگر زهری خورد آن انگبین باشد
 • Ferideddîn-i Attâr’ın – Tanrı ruhunu takdis etsin – sözünün tefsiri “Ey gafil! Sen nefis ehlisin, toprak içinde kan yiyedur! Fakat gönüle sahip olan kişi , zehir bile yese o zehir bal olur.”
 • صاحب دل را ندارد آن زیان ** گر خورد او زهر قاتل را عیان‌‌
 • Gönle sahip olan kişi, apaçık öldürücü bir zehir bile yese ona ziyan gelmez.
 • ز آن که صحت یافت و از پرهیز رست ** طالب مسکین میان تب در است‌‌
 • Çünkü o, sıhhat bulmuş, perhizden kurtulmuştur. Fakat zavallı talip (kemale ermemiş salik), henüz hararet içindedir.
 • گفت پیغمبر که ای مرد جری ** هان مکن با هیچ مطلوبی مری‌‌ 1605
 • Peygamber buyurdu ki:”Ey cüretli talip! Sakın hiçbir matlup ile mücadele etme!”
 • در تو نمرودی است آتش در مرو ** رفت خواهی اول ابراهیم شو
 • Sende Nemrûd’luk var, ateşe atılma, atılacaksan önce İbrahim ol!
 • چون نه‌‌ای سباح و نه دریاییی ** در میفکن خویش از خود راییی‌‌
 • Mademki sen ne yüzgeçsin, ne de denizci... Aklına uyup kendini denize atma!
 • او ز آتش ورد احمر آورد ** از زیانها سود بر سر آورد
 • Yüzgeç ve denizci, denizden inci çıkarır, ziyanlardan bile bir hayli fayda elde eder.
 • کاملی گر خاک گیرد زر شود ** ناقص ار زر برد خاکستر شود
 • Kâmil, toprağı tutsa altın olur; nâkıs, altını ele alsa toz toprak kesilir.
 • چون قبول حق بود آن مرد راست ** دست او در کارها دست خداست‌‌ 1610
 • O gerçek er, Tanrı’ya makbul olmuştur, bütün işlerde onun eli Tanrı elidir.
 • دست ناقص دست شیطان است و دیو ** ز آن که اندر دام تکلیف است و ریو
 • Nâkıs kimsenin eli ise Şeytan’ın, ifritin elidir. Çünkü Şeytan’ın teklif ve hile tuzağına tutulmuştur.