English    Türkçe    فارسی   

1
181-190

 • وعده‌‌ی اهل کرم گنج روان ** وعده‌‌ی نااهل شد رنج روان‌‌
 • Kerem ehlinin vaatleri akıp duran, eseri daima görünen hazinedir. Ehil olmayanların, kerem sahibi bulunmayanların vaatleri ise gönül azabıdır.
 • دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه
 • O velinin, halayığın hastalığını anlaması ve padişaha arz etmesi
 • بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد ** شاه را ز ان شمه‌‌ای آگاه کرد
 • Ondan sonra hekim, kalkıp padişahın huzuruna gitti, padişahı bu meseleden birazcık haberdar etti.
 • گفت تدبیر آن بود کان مرد را ** حاضر آریم از پی این درد را
 • Dedi ki: “Çare şundan ibaret: bu derdin iyileşmesi için o adamı getirelim.
 • مرد زرگر را بخوان ز ان شهر دور ** با زر و خلعت بده او را غرور
 • Kuyumcuyu o uzak şehirden çağır, onu altınla, elbise ile aldat.”
 • فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر
 • Padişahın, kuyumcuyu getirmek üzere Semerkand’a elçiler yollaması
 • شه فرستاد آن طرف یک دو رسول ** حاذقان و کافیان بس عدول‌‌ 185
 • Padişah, hekimden bu sözü duyunca nasihatini, candan gönülden kabul etti. O tarafa ehliyetli, kifayetli, âdil bir iki kişiyi elçi olarak gönderdi.
 • تا سمرقند آمدند آن دو امیر ** پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر
 • O iki bey, kuyumcuya padişahtan muştucu olarak Semerkand’a kadar geldiler.
 • کای لطیف استاد کامل معرفت ** فاش اندر شهرها از تو صفت‌‌
 • Dediler ki: “Ey lütuf sahibi üstat, ey marifette kâmil kişi! Öğülmen şehirlere yayılmıştır.
 • نک فلان شه از برای زرگری ** اختیارت کرد زیرا مهتری‌‌
 • İşte filân padişah, kuyumcubaşılık için seni seçti. Zira (bu işte) pek büyüksün, pek kâmilsin.
 • اینک این خلعت بگیر و زر و سیم ** چون بیایی خاص باشی و ندیم‌‌
 • Şimdicek şu elbiseyi, altın ve gümüşü al da gelince de padişahın havassından ve nedimlerinden olursun.”
 • مرد مال و خلعت بسیار دید ** غره شد از شهر و فرزندان برید 190
 • Adam; çok malı, çok parayı görünce gururlandı, şehirden çoluk çocuktan ayrıldı.