English    Türkçe    فارسی   

1
1877-1886

 • آن که اندر دامنت آویخت او ** چون چنین گشتی ز تو بگریخت او
 • Eteğine sarılan kimse de, sen bu hale gelince senden kaçar!
 • تفسیر ما شاء الله کان‌‌
 • “ Mâşâllahu Kân “ sözünün tefsiri
 • این همه گفتیم لیک اندر بسیچ ** بی‌‌عنایات خدا هیچیم هیچ‌‌
 • Bunların hepsini söyledik ama Tanrı inayetleri olmadıkça Tanrı yolunda hiçiz, hiç!
 • بی‌‌عنایات حق و خاصان حق ** گر ملک باشد سیاه استش ورق‌‌
 • Tanrı’nın ve Tanrı erlerinin inayetleri olmazsa melek bile olsa defteri kapkaradır.
 • ای خدا ای فضل تو حاجت روا ** با تو یاد هیچ کس نبود روا 1880
 • Ey Tanrı, ey ihsanı hacetler reva eden! Sana karşı hiçbir kimsenin adını anmak lâyık değil.
 • این قدر ارشاد تو بخشیده‌‌ای ** تا بدین بس عیب ما پوشیده‌‌ای‌‌
 • Bu kadarcık irşat kudretini de sen bağışladın, şimdiye kadar nice ayıplarımızı örttün.
 • قطره‌‌ای دانش که بخشیدی ز پیش ** متصل گردان به دریاهای خویش‌‌
 • Ezelde bağışladığın irfan katrasını, denizlerine ulaştır.
 • قطره‌‌ای علم است اندر جان من ** وارهانش از هوا وز خاک تن‌‌
 • Canımdaki, bir katra ilimden ibarettir; onu ten havasından, ten toprağından kurtar!
 • پیش از آن کاین خاکها خسفش کنند ** پیش از آن کاین بادها نشفش کنند
 • Bu topraklar, onu örtmeden; bu rüzgârlar, onu kurutmadan önce sen halâs et!
 • گر چه چون نشفش کند تو قادری ** کش از ایشان واستانی واخری‌‌ 1885
 • Gerçi rüzgârlar, onu kurutsa, mahvetse bile sen, onlardan tekrar kurtarmağa ve almağa kâdirsin.
 • قطره‌‌ای کاو در هوا شد یا که ریخت ** از خزینه‌‌ی قدرت تو کی گریخت‌‌
 • Havaya giden yahut yere dökülen katra, senin kudret hazinenden nasıl kaçabilir?