English    Türkçe    فارسی   

1
2034-2043

 • نیست آن باران از این ابر شما ** هست ابری دیگر و دیگر سما
 • O yağmur, sizin bu bulutunuzdan değildir. Başka bir buluttan, başka bir göktendir.
 • تفسیر بیت حکیم: "آسمانهاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان در ره روح پست و بالاهاست کوههای بلند و دریاهاست‌‌"
 • Hakîmi Senâî’nin “ Can elinde cihan göklerine iş buyuran gökler var. Can yolunda nice inişler, nice yokuşlar, nice yüksek dağlar ve denizler var “ beyitlerinin tefsiri
 • غیب را ابری و آبی دیگر است ** آسمان و آفتابی دیگر است‌‌ 2035
 • Gayb âleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru, başka bir göğü, başka bir güneşi vardır.
 • ناید آن الا که بر خاصان پدید ** باقیان فی لبس من خلق جدید
 • Fakat o, ancak havassa görünür, diğerleri “ Öldükten sonra tekrar yaratılıp diriltileceklerinden şüphe ederler.”
 • هست باران از پی پروردگی ** هست باران از پی پژمردگی‌‌
 • Yağmur vardır, âlemi beslemek için yağar. Yağmur vardır âlemi perişan etmek için yağar.
 • نفع باران بهاران بو العجب ** باغ را باران پاییزی چو تب‌‌
 • Bahar yağmurlarının faydası, şaşılacak bir derecededir. Güz yağmuruysa, bağa sıtma gibidir.
 • آن بهاری ناز پروردش کند ** وین خزانی ناخوش و زردش کند
 • Bahar yağmuru, bağı nazü naim ile besler, yetiştirir. Güz yağmuruysa bozar, sarartır.
 • همچنین سرما و باد و آفتاب ** بر تفاوت دان و سر رشته بیاب‌‌ 2040
 • Kış, yel ve güneş de böyledir; bunların tesirleri de zamanına göre ve ayrı ayrıdır. Bunu böyle bil, ipin ucunu yakala!
 • همچنین در غیب انواع است این ** در زیان و سود و در ربح و غبین‌‌
 • Tıpkı bunun gibi gayb âleminde de bu çeşitlilik vardır. Bazısı zararlıdır, bazısı faydalı. Bazı yağmurlar berekettir, bazıları ziyan.
 • این دم ابدال باشد ز آن بهار ** در دل و جان روید از وی سبزه‌‌زار
 • Abdâlin bu nefesi de işte o bahardandır. Canda ve gönülde bu nefes yüzünden yüzlerce güzel şeyler biter.
 • فعل باران بهاری با درخت ** آید از انفاسشان در نیک بخت‌‌
 • Onların nefesleri, talihli kişilere bahar yağmurlarının ağaca yaptığı tesiri yapar.