English    Türkçe    فارسی   

1
221-230

 • تو مگو ما را بدان شه بار نیست ** با کریمان کارها دشوار نیست‌‌
 • Sen “Bize o padişahın huzuruna varmaya izin yoktur” deme. Kerim olan kişilere, hiçbir iş güç değildir.
 • بیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تامل فاسد
 • Kuyumcuyu öldürme ve zehirlemenin Tanrı emriyle olup padişahın isteğiyle olmadığı
 • کشتن آن مرد بر دست حکیم ** نی پی اومید بود و نی ز بیم‌‌
 • O adamın, hekimin eliyle öldürülmesi, ne ümit içindi ne korkudan dolayı.
 • او نکشتش از برای طبع شاه ** تا نیامد امر و الهام اله‌‌
 • Tanrının emri ve ilhamı gelmedikçe hekim, onu padişahın hatırı için öldürmedi.
 • آن پسر را کش خضر ببرید حلق ** سر آن را درنیابد عام خلق‌‌
 • Hızır’ın o çocuğun boğazını kesmesindeki sırrı halkın avam kısmı anlayamaz.
 • آن که از حق یابد او وحی و جواب ** هر چه فرماید بود عین صواب‌‌ 225
 • Tanrı tarafından vahiy ve cevaba nail olan kişi her ne buyurursa o buyruk, doğrunun ta kendisidir.
 • آن که جان بخشد اگر بکشد رواست ** نایب است و دست او دست خداست‌‌
 • Can bağışlayan kişi öldürse de caizdir. O, nâibdir eli Tanrı elidir.
 • همچو اسماعیل پیشش سر بنه ** شاد و خندان پیش تیغش جان بده‌‌
 • İsmail gibi onun önüne baş koy. Kılıcının önünde sevinerek, gülerek can ver.
 • تا بماند جانت خندان تا ابد ** همچو جان پاک احمد با احد
 • Ki Ahmed’in pak canı, Ahad’la nasıl ebediyse senin canın da ebede kadar sevinçli ve gülümser bir halde kalsın.
 • عاشقان جام فرح آن گه کشند ** که به دست خویش خوبانشان کشند
 • Âşıklar, ferah kadehini, güzellerin elleri ile öldürdükleri vakit içerler.
 • شاه آن خون از پی شهوت نکرد ** تو رها کن بد گمانی و نبرد 230
 • Padişah o kanı şehvet uğruna dökmedi. Suizanda bulunma, münakaşayı bırak!