English    Türkçe    فارسی   

1
2222-2231

 • در وجود آدمی جان و روان ** می‌‌رسد از غیب چون آب روان‌‌
 • İnsanın vücuduna akıl ve ruh, gayb âleminden akar su gibi gelmekte.
 • تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می‌‌کنند که اللهم أعط کل منفق خلفا اللهم أعط کل ممسک تلفا و بیان کردن که آن منفق مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا
 • Her Pazar yerinde “ Yarabbi, muhtaçları doyuranların her birerine verdiklerine karşılık mükâfat ihsan eyle. Yarabbi, vermeyip saklayanların mallarını da telef et, onları zararlandır” diye dua eden iki meleğin dualarını tefsir ve o verici kişinin Tanrı yolunda mücahit olduğu, heva ve heves yolunda müsrif olmadığı
 • گفت پیغمبر که دایم بهر پند ** دو فرشته‌‌ی خوش منادی می‌‌کنند
 • Peygamber dedi ki: “Öğüt vermek üzere iki melek hoş bir surette nida ederler:
 • کای خدایا منفقان را سیر دار ** هر درمشان را عوض ده صد هزار
 • Ey Tanrı, muhtaçlara ihtiyaçları olan şeyi verenleri doyur, verdikleri her dirheme karşılık yüz bin ihsan et!
 • ای خدایا ممسکان را در جهان ** تو مده الا زیان اندر زیان‌‌ 2225
 • Yarabbi, malını esirgeyenlere de ziyan içinde ziyandan başka bir şey verme!”
 • ای بسا امساک کز انفاق به ** مال حق را جز به امر حق مده‌‌
 • Fakat nice esirgemeler vardır ki vermeden iyidir. Tanrı malını Tanrı’nın buyurduğu yerden gayriye verme,
 • تا عوض یابی تو گنج بی‌‌کران ** تا نباشی از عداد کافران‌‌
 • Ki hadde hesaba sığmaz hazine elde edesin ve bu suretle kâfirlere, küfranı nimet edenlere katılmayasın.
 • کاشتران قربان همی‌‌کردند تا ** چیره گردد تیغشان بر مصطفا
 • Kâfirler; kılıçları, Mustafa’ya üstün olsun diye develer kurban edenlerdi.
 • امر حق را باز جو از واصلی ** امر حق را در نیابد هر دلی‌‌
 • Tanrı emrini, Tanrı’ya ulaşmış birisinden sor, öğren. Her gönül, Tanrı emrini anlayamaz.
 • چون غلام یاغیی کاو عدل کرد ** مال شه بر باغیان او بذل کرد 2230
 • (Yersiz ihsan), âsi bir kölenin, gûya adalet ediyorum, ihsanda bulunuyorum diye padişahın malını âsilere dağıtmasına benzer.
 • در نبی انذار اهل غفلت است ** کان همه انفاقهاشان حسرت است‌‌
 • Kur’an’da “onların bütün ihsanları hasretten ibarettir” diye gaflet ehlini korkutan bir âyet vardır.