English    Türkçe    فارسی   

1
2481-2490

 • نعلهای باژگونه ست ای سلیم ** نفرت فرعون می‌‌دان از کلیم‌‌
 • Bu işler, kovalayanı yanıltmak için ata çakılan ters nallardır; ey sâf kişi! Firavun’un, Mûsâ'dan nefretini, sen Mûsâ'dan bil.
 • سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسر الدنیا و الآخرة
 • ” Hasiret dünya vel âhire “ hükmünce şakilerin, iki cihanda da mahrumiyetlerinin sebebi
 • چون حکیمک اعتقادی کرده است ** کاسمان بیضه زمین چون زرده است‌‌
 • Tabiata inananlar; gök bir yumurtadır, yer de onun sarısı diye itikat etmişlerdir.
 • گفت سائل چون بماند این خاکدان ** در میان این محیط آسمان‌‌
 • Birisi, “Bu yeryüzü, yeri kaplayan göğün ortasında nasıl duruyor?
 • همچو قندیلی معلق در هوا ** نی به اسفل می‌‌رود نی بر علی‌‌
 • Havaya asılmış bir kandil gibi ne aşağıya gitmekte, ne yukarı çıkmakta” dedi.
 • آن حکیمش گفت کز جذب سما ** از جهات شش بماند اندر هوا 2485
 • O hakîm, “Altı cihetten de göğün çekmesi yüzünden hava ortasında kalır.
 • چون ز مغناطیس قبه‌‌ی ریخته ** در میان ماند آهنی آویخته‌‌
 • Mıknatıstan bir yuvarlak olsa ortasına konan demir, ortada kalır” diye cevap verdi.
 • آن دگر گفت آسمان با صفا ** کی کشد در خود زمین تیره را
 • Öteki hakîm de “Sâf gök, kara toprağı kendisine çekmez.
 • بلکه دفعش می‌‌کند از شش جهات ** ز آن بماند اندر میان عاصفات‌‌
 • Onu altı taraftan da iter. Ondan dolayı da yeryüzü, kuvvetli yeller ortasında muallâkta kalmıştır” dedi.
 • پس ز دفع خاطر اهل کمال ** جان فرعونان بماند اندر ضلال‌‌
 • Kemâl ehlinin gönülleri de firavunların canlarını böyle defeder de, onlar dalâletde kalırlar.
 • پس ز دفع این جهان و آن جهان ** مانده‌‌اند این بی‌‌رهان بی‌‌این و آن‌‌ 2490
 • Onları bu cihan da defeder, o cihan da. O yolsuzlar da bu yüzden o cihandan da mahrum kalırlar, bu cihanda da.