English    Türkçe    فارسی   

1
2537-2546

 • شد سیه روز سوم روی همه ** حکم صالح راست شد بی‌‌ملحمه‌‌
 • Üçüncü gün hepsinin yüzü kapkara kesildi. Salih Peygamberin hükmü: cenksiz, cidalsiz doğru çıktı.
 • چون همه در ناامیدی سر زدند ** همچو مرغان در دو زانو آمدند
 • Hepsi de ümitsiz bir hale gelince kuşlar gibi ayaklarını altlarına alıp iki dizlerinin üstlerine çöktüler.
 • در نبی آورد جبریل امین ** شرح این زانو زدن را جاثمین‌‌
 • Cibril-i Emin, bu diz çökmeyi Peygambere “Câsimîn” âyetini getirerek Kur’an’da anlattı.
 • زانو آن دم زن که تعلیمت کنند ** وز چنین زانو زدن بیمت کنند 2540
 • Sana diz çökmeyi öğrettikleri ve seni bu çeşit diz çökmeden korkuttukları vakit, yani belâ gelmeden diz çök!
 • منتظر گشتند زخم قهر را ** قهر آمد نیست کرد آن شهر را
 • Salih’in kavmi, Tanrı kahrının zahmını beklediler: o kahır ve azap da gelip o şehri yok etti.
 • صالح از خلوت به سوی شهر رفت ** شهر دید اندر میان دود و تفت‌‌
 • Salih, halvetten çıkıp şehre doğru gitti; gördü ki şehir duman ve ateş içinde.
 • ناله از اجزای ایشان می‌‌شنید ** نوحه پیدا نوحه گویان ناپدید
 • Onların hâk ile yeksân olmuş cüzülerinden bile feryat ve figanlarını duyuyordu; feryat duyulmaktaydı ama ortada feryat eden yok!
 • ز استخوانهاشان شنید او ناله‌‌ها ** اشک ریز از جانشان چون ژاله‌‌ها
 • Kemiklerinden iniltiler, sızıntılar duydu; canları çiğ taneleri gibi yaş döküyor, ağlıyordu.
 • صالح آن بشنید و گریه ساز کرد ** نوحه بر نوحه گران آغاز کرد 2545
 • Salih bunu duyup ağlamaya başladı: feryat edenlere feryat etmeye koyuldu:
 • گفت ای قومی به باطل زیسته ** وز شما من پیش حق بگریسته‌‌
 • ”Ey bâtıl yolda yaşayan kavim! Ben sizin çevrinizden Tanrı’ya şikâyet etmiş ağlamıştım.