English    Türkçe    فارسی   

1
2626-2635

 • هدیه‌‌های دوستان با همدیگر ** نیست اندر دوستی الا صور
 • Dostların birbirine armağan sunmaları, dostluğa nazaran ancak görünüşe ait şeylerdir.
 • تا گواهی داده باشد هدیه‌‌ها ** بر محبتهای مضمر در حفا
 • Fakat bu suretle o armağanlar, gönüllerde gizli bulunan sevgilere şahadet eder.
 • ز آن که احسانهای ظاهر شاهدند ** بر محبتهای سر ای ارجمند
 • Çünkü, ey ulu kişi, zâhiri iyilikler gizli sevgilere şahittir.
 • شاهدت گه راست باشد گه دروغ ** مست گاهی از می و گاهی ز دوغ‌‌
 • Şahidin de bazen doğrucu, bazen yalancı olur. Sarhoş, bazen şaraptan olur, bazen de ayrandan!
 • دوغ خورده مستیی پیدا کند ** های و هوی و سر گرانیها کند 2630
 • Ayran içen de kendisini sarhoş gösterebilir. Gürültü eder, sarhoş görünür.
 • آن مرایی در صیام و در صلاست ** تا گمان آید که او مست ولاست‌‌
 • O murai de, kendisini muhabbet sarhoşu sansınlar diye oruçlu görünür, namaz kılar.
 • حاصل افعال برونی دیگر است ** تا نشان باشد بر آن چه مضمر است‌‌
 • Surete ait işlerden meydana gelen şey bambaşkadır. Fakat gönülde gizli olan şeye alâmettir.
 • یا رب آن تمییز ده ما را به خواست ** تا شناسیم آن نشان کژ ز راست‌‌
 • Ya Rabbi, duamızı kabul et, bize bu temyizi ver de o eğri, yalancı alâmeti,doğrusundan ayırt edelim.
 • حس را تمییز دانی چون شود ** آن که حس ینظر بنور الله بود
 • Hiç, bu temyize nasıl malik olur? Tanrı nuru ile bakar, görürse o zaman bu temyizi elde eder.
 • ور اثر نبود سبب هم مظهر است ** همچو خویشی کز محبت مخبر است‌‌ 2635
 • Eser olmasa bile sebep onu meydana çıkarır. Akrabalık gibi...Akrabalık sevgiyi bildirir.