English    Türkçe    فارسی   

1
3101-3110

 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد
 • Bu söze nihayet yoktur. Dön de o kurdun o savaşta ne olduğunu anlat.
 • ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی‌‌ادبی کرده بود
 • Pay etmede edebe riayet etmediği için aslanın kurdu tedibetmesi
 • گرگ را بر کند سر آن سر فراز ** تا نماند دو سری‌‌و امتیاز
 • O yüce aslan; iki baş, iki üstünlük kalmasın diye kurdun başını kopardı.
 • فانتقمنا منهم است ای گرگ پیر ** چون نبودی مرده در پیش امیر
 • Koca kurt! Mademki padişahın huzurunda kendini ölü saymadın, cezanı gör. İşte” Fentekamna minhüm?” budur.
 • بعد از آن رو شیر با روباه کرد ** گفت این را بخش کن از بهر خورد
 • Sonra yüzünü tilkiye dönüp “Hadi, bunları yememiz için pay et” dedi.
 • سجده کرد و گفت کاین گاو سمین ** چاشت خوردت باشد ای شاه گزین‌‌ 3105
 • Tilki secde edip dedi ki: “Bu semiz öküz, ey emin padişah, kuşluk yemeğin.
 • و آن بز از بهر میان روز را ** یخنیی باشد شه پیروز را
 • O keçiden de bahtı aydın padişaha gün ortasında yemesi için bir yahni olur.
 • و آن دگر خرگوش بهر شام هم ** شب چره‌‌ی این شاه با لطف و کرم‌‌
 • Tavşan da lûtuf ve kerem sahibi padişahın akşam yemeğidir.”
 • گفت ای روبه تو عدل افروختی ** این چنین قسمت ز کی آموختی‌‌
 • Aslan “Tilki, adaleti parlattın, apaydın bir hale getirdin. Bu çeşit pay etmeyi kimden öğrendin?
 • از کجا آموختی این ای بزرگ ** گفت ای شاه جهان از حال گرگ‌‌
 • Ey ulu kişi! Bu pay edişi nereden belledin? “ deyince Tilki dedi ki “Padişahım , kurdun halinden!”
 • گفت چون در عشق ما گشتی گرو ** هر سه را برگیر و بستان و برو 3110
 • Bunun üzerine aslan “ Mademki sen bizim aşkımıza kendini rehin ettin; üçü de senin olsun, üçünü de al, git.