English    Türkçe    فارسی   

1
457-466

 • گفت اینک اندر آن کارم شها ** کافکنم در دین عیسی فتنه‌‌ها
 • Vezir de “Padişahım; işte şimdicik İsa dinine fitneler salma işindeyim” diye cevap verdi.
 • بیان دوازده سبط از نصارا
 • Hıristiyanların on iki kısmı
 • قوم عیسی را بد اندر دار و گیر ** حاکمانشان ده امیر و دو امیر
 • Hükümetleri zamanında, İsa kavminin on iki emiri vardır.
 • هر فریقی مر امیری را تبع ** بنده گشته میر خود را از طمع‌‌
 • Her fırka bir emire tâbiydi; kendi beyine tamah yüzünden kul olmuştu.
 • این ده و این دو امیر و قومشان ** گشته بند آن وزیر بدنشان‌‌ 460
 • Bu on iki emirler kavimleri, o kötü vezire bağlanmışlardı.
 • اعتماد جمله بر گفتار او ** اقتدای جمله بر رفتار او
 • Hepsi, onun sözüne itimat ediyordu, hepsi onun mesleğine uymuştu.
 • پیش او در وقت و ساعت هر امیر ** جان بدادی گر بدو گفتی بمیر
 • O, öl, der demez her emir hemen o anda ölürdü.
 • تخلیط وزیر در احکام انجیل
 • Vezirin İncil ahkâmını karıştırması
 • ساخت طوماری به نام هر یکی ** نقش هر طومار دیگر مسلکی‌‌
 • Vezir, her emirin adına birer tomar düzdü. Her tomarın yazısı, başka bir olaydı.
 • حکم‌‌های هر یکی نوعی دگر ** این خلاف آن ز پایان تا به سر
 • Her birinin hükmü başka bir çeşittir. Bu baştan aşağıya kadar ona aykırıdır.
 • در یکی راه ریاضت را و جوع ** رکن توبه کرده و شرط رجوع‌‌ 465
 • Birinde riyazet ve açlık yolunu tövbenin rüknü, Tanrı’ya dönüşün şartı yapmış.
 • در یکی گفته ریاضت سود نیست ** اندر این ره مخلصی جز جود نیست‌‌
 • Birinde “Riyazet faydasızdır, bu yolda cömertlikten başka kurtuluş yoktur” demişti.