English    Türkçe    فارسی   

1
558-567

 • کاین چه بد بختی است ما را ای کریم ** از دل و دین مانده ما بی‌‌تو یتیم‌‌
 • “Ey kerem sahibi! Bu ne kötü talih ki sensiz gönülden de yetim kalmışızdır, dinden de.
 • تو بهانه می‌‌کنی و ما ز درد ** می‌‌زنیم از سوز دل دمهای سرد
 • Sen bahaneler ediyorsun, biz ise dertle yürek yangınlığından soğuk soğuk ah edip duruyoruz.
 • ما به گفتار خوشت خو کرده‌‌ایم ** ما ز شیر حکمت تو خورده‌‌ایم‌‌ 560
 • Biz senin sohbetine alışmışız. Biz senin hikmet sütünle beslenmişiz.
 • الله الله این جفا با ما مکن ** خیر کن امروز را فردا مکن‌‌
 • Allah aşkına bize bu cefayı yapma; lütfet, bugünü yarına bırakma!
 • می‌‌دهد دل مر ترا کاین بی‌‌دلان ** بی‌‌تو گردند آخر از بی‌‌حاصلان‌‌
 • Gönlün razı olur mu, âşıkların, akıbet istifadesiz kalsınlar?
 • جمله در خشکی چو ماهی می‌‌تپند ** آب را بگشا ز جو بر دار بند
 • Hepsi de karadaki balık gibi çırpınıyorlar. Suyu aç, ırmağın bendini yık!
 • ای که چون تو در زمانه نیست کس ** الله الله خلق را فریاد رس‌‌
 • Ey zamanede nazîri olmayan zat! Allah aşkına halkın imdadına yetiş!”
 • دفع گفتن وزیر مریدان را
 • Vezirin müritleri defetmesi
 • گفت هان ای سخرگان گفت‌‌وگو ** وعظ و گفتار زبان و گوش جو 565
 • Vezir dedi ki: “Dikkat ediniz, ey dedikodu düşkünleri! Dilden çıkan ve kulakla duyulan zahiri vaizleri arayanlar!
 • پنبه اندر گوش حس دون کنید ** بند حس از چشم خود بیرون کنید
 • Bu aşağılık duygu kulağına pamuk tıkayın, ten gözünden duygu başını çözün!
 • پنبه‌‌ی آن گوش سر گوش سر است ** تا نگردد این کر آن باطن کر است‌‌
 • O gizli kulağın pamuğu, baş kulağıdır, bu kulak sağır olmadıkça o can kulağı sağırdır.