English    Türkçe    فارسی   

3
34-43

 • باقیات الصالحات آمد کریم ** رسته از صد آفت و اخطار و بیم
 • Kerem sahibi, “Bâkıyât-us sâlihat”ın ta kendisidir. Yüzlerce âfetten, tehlikeden korkudan kurtulmuştur.
 • گر هزارانند یک کس بیش نیست ** چون خیالاتی عدد اندیش نیست 35
 • Onlar, binlerce kişi olsalar yine bir kişiden fazla değildirler. Hayallere kapılanlar gibi sayı düşünmezler ki.
 • آکل و ماکول را حلقست و نای ** غالب و مغلوب را عقلست و رای
 • Yiyenle yenenin boğazı, gırtlağı var… Galiple mağlûbun aklı reyi.
 • حلق بخشید او عصای عدل را ** خورد آن چندان عصا و حبل را
 • Allah adalet asâsına boğaz verdi de o kadar sopaları, o kadar ipleri yedi.
 • واندرو افزون نشد زان جمله اکل ** زانک حیوانی نبودش اکل و شکل
 • Öyle olduğu halde o yemeden semirmedi, şişmedi. Yiyişi de hayvan yiyişi değildi, kendisi de hayvan değil.
 • مر یقین را چون عصا هم حلق داد ** تا بخورد او هر خیالی را که زاد
 • Allah her doğan hayali yesin diye yakına da, asâya verdiği gibi boğaz verdi.
 • پس معانی را چو اعیان حلقهاست ** رازق حلق معانی هم خداست 40
 • Âyan gibi maaninin de boğazı vardır… Maaniyi rızıklandıran da Allah’tır.
 • پس ز مه تا ماهی هیچ از خلق نیست ** که بجذب مایه او را حلق نیست
 • Balıktan aya kadar mahlûkattan hiçbiri yoktur ki gıdayı çekecek, yiyecek ağzı olmasın.
 • حلق جان از فکر تن خالی شود ** آنگهان روزیش اجلالی شود
 • Nefsin boğazı vesveseden boşaldı mı ululuk vahyine konuk olur.
 • شرط تبدیل مزاج آمد بدان ** کز مزاج بد بود مرگ بدان
 • Fakat bil ki bunun şartı mizacı tebdil etmektir. Çünkü kötülerin ölümü kötü mizaçtandır.