English    Türkçe    فارسی   

3
3565-3574

 • آنچ صاحب‌دل بداند حال تو ** تو ز حال خود ندانی ای عمو 3565
 • Amca, sen, kendi halini bilmezsin… Fakat gönül sahibi yok mu? Senin halini o bilir işte!
 • بیان آنک هرچه غفلت و غم و کاهلی و تاریکیست همه از تنست کی ارضی است و سفلی
 • Gaflet, dert, tembellik ve gönül karanlığı gibi ne varsa hepsi de yere mensup ve aşağılık bir şey olan tenden ileri gelir
 • غفلت از تن بود چون تن روح شد ** بیند او اسرار را بی هیچ بد
 • Gaflet, tenden ileri gelir. Ten, ruh oldu mu artık şüphesiz bir halde bütün sırları görür.
 • چون زمین برخاست از جو فلک ** نه شب و نه سایه باشد نه دلک
 • Gök boşluğundan yeryüzü kalktı mı ne benim için gece ne gölge kalır, ne senin için.
 • هر کجا سایه‌ست و شب یا سایگه ** از زمین باشد نه از افلاک و مه
 • Nerede bir gölge, gece yahut gölgelik varsa yerdendir; göklerden aydan değil!
 • دود پیوسته هم از هیزم بود ** نه ز آتشهای مستنجم بود
 • Duman, kıvılcımlar saçan ateşten meydana gelmez, daima odundan meydana gelir.
 • وهم افتد در خطا و در غلط ** عقل باشد در اصابتها فقط 3570
 • Vehim, hataya düşer, yanılabilir. Fakat akıl, mutlaka isabet eder, yanılmaz.
 • هر گرانی و کسل خود از تنست ** جان ز خفت جمله در پریدنست
 • Her ağırlık, her yorgunluk, tenin muktezasıdır. Cansa hafifliği yüzünden uçup durur.
 • روی سرخ از غلبه خونها بود ** روی زرد از جنبش صفرا بود
 • Kırmızı beniz kanın çokluğundandır, sarı yüz safranın oynamasındandır.
 • رو سپید از قوت بلغم بود ** باشد از سودا که رو ادهم بود
 • Ak beniz, balgamın kuvvetindendir, sevdadan da beniz kararır.
 • در حقیقت خالق آثار اوست ** لیک جز علت نبیند اهل پوست
 • Hakikatte eserleri halk eden odur. Fakat kışırda kalan, yalnız zahiri gören, ancak sebepleri görebilir!