English    Türkçe    فارسی   

3
4412-4421

 • گر نه از هم این دو دلبر می‌مزند ** پس چرا چون جفت در هم می‌خزند
 • Bu iki güzel, birbirlerinden süt emmeseler, birbirlerini sevip koçmasalar nasıl olur da birbirlerinin muradına dolanırlardı?
 • بی زمین کی گل بروید و ارغوان ** پس چه زاید ز آب و تاب آسمان
 • Yer olmasa güller, erguvanlar nasıl biter, gökyüzünün suyu, harareti olmasa yerden ne hâsıl olur?
 • بهر آن میلست در ماده به نر ** تا بود تکمیل کار همدگر
 • Dişinin erkeğe meyli, ikisinin de işi tamamlansın diyedir.
 • میل اندر مرد و زن حق زان نهاد ** تا بقا یابد جهان زین اتحاد 4415
 • Bu birlikte âlem baka bulsun diye Allah erkekle kadına da birbirlerine karşı bir meyil verdi.
 • میل هر جزوی به جزوی هم نهد ** ز اتحاد هر دو تولیدی زهد
 • Her cüz’e de, diğer bir cüz’e meyil verdi… İkisinin birleşmesinden bir şey doğar, bir şey vücut bulur.
 • شب چنین با روز اندر اعتناق ** مختلف در صورت اما اتفاق
 • Gece de böylece gündüzle sarmaş dolaş olmuştur. Geceyle gündüz, sureta birbirlerine aykırıdır ama hakikatte birdir.
 • روز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند ** لیک هر دو یک حقیقت می‌تنند
 • Geceyle gündüz görünüşte birbirine zıttır, düşmandır; fakat her ikisi de bir hakikatin etrafında dönmekte, ağ kurmaktadır.
 • هر یکی خواهان دگر را همچو خویش ** از پی تکمیل فعل و کار خویش
 • İşini gücünü başarıp tamamlamak için her biri, canciğer gibi öbürünü ister.
 • زانک بی شب دخل نبود طبع را ** پس چه اندر خرج آرد روزها 4420
 • Çünkü gece olmayınca insanın geliri, kuvveti olmaz… bu gelir olmayınca da gündüzler neyi harceder?
 • جذب هر عنصری جنس خود را کی در ترکیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس
 • İnsanın vücudunda, kendi cinsinden başka bir şeyle hapsedilmiş olan unsurların kendi cinslerini çekmeleri
 • خاک گوید خاک تن را باز گرد ** ترک جان کن سوی ما آ همچو گرد
 • Toprak, bedenin toprağına “Dön geri, canı bırak, toz gibi bize gel.