English    Türkçe    فارسی   

4
3067-3076

 • خواب عامست این و خود خواب خواص ** باشد اصل اجتبا و اختصاص
 • Bu söylediğimiz rüya, alelâde halkın gördüğü rüyadır... Tanrıya yaklaşmış erlerin rüyası ile Tanrı seçmesinin, Tanrı yakınlığının ta kendisidir.
 • پیل باید تا چو خسپد او ستان ** خواب بیند خطه‌ی هندوستان
 • Fil gerektir ki uyuyunca rüyasında Hindistan’ı görsün!
 • خر نبیند هیچ هندستان به خواب ** خر ز هندستان نکردست اغتراب
 • Eşek, hiç Hindistan’ı rüyada görmez... çünkü Hindistan’dan ayrılmamış, gurbete düşmemiştir ki!
 • جان هم‌چون پیل باید نیک زفت ** تا به خواب او هند داند رفت تفت 3070
 • Fil gibi adam akıllı bir can gerek ki uykusunda iştiyakla Hindistan’a gitsin!
 • ذکر هندستان کند پیل از طلب ** پس مصور گردد آن ذکرش به شب
 • Fil Hindistan’ı arar, ister... o yüzden bu istek bu anış geceleyin bir surete bürünüp ona görünür.
 • اذکروا الله کار هر اوباش نیست ** ارجعی بر پای هر قلاش نیست
 • “Tanrıyı anın” emrine uymak, bir herzevekilin işi değil... “Tanrına dön “emrine uymak, her kalleşin ayağının harcı değil.
 • لیک تو آیس مشو هم پیل باش ** ور نه پیلی در پی تبدیل باش
 • Fakat sen meyus olma; file benze! Fil değilsen bile fil olmaya çalış.
 • کیمیاسازان گردون را ببین ** بشنو از میناگران هر دم طنین
 • Âlemdeki kimyagerlere bak... her an sırça üzerine resim yapanların seslerini duy!
 • نقش‌بندانند در جو فلک ** کارسازانند بهر لی و لک 3075
 • Onlar gök boşluğuna suretler düzerler... benim için senin için işler yaparlar!
 • گر نبینی خلق مشکین جیب را ** بنگر ای شب‌کور این آسیب را
 • Ey tavuk karasına uğramış adam! Yeni yakası misler kokan erleri görmüyorsan şu sana dokunan şeyleri gör bari!