English    Türkçe    فارسی   

5
2748-2757

 • در تصور در نیاید عین آن  ** عیب بر تصویر نه نفیش مدان 
 • Düşünce de onun tıpkısı olmaz. Fakat öyle değildir deme de ayıbı benzetişe, anlatışa ver.
 • رفتن این شیخ در خانه‌ی امیری بهر کدیه روزی چهار بار به زنبیل به اشارت غیب و عتاب کردن امیر او را بدان وقاحت و عذر گفتن او امیر را 
 • Şeyhin bir gün içinde dört kere zembille dilenmek üzere Tanrı buyruğiyle bir beyin evine gitmesi, beyin onu azarlayıp kötü söylemesi, Şeyhin de özür dilemesi
 • شیخ روزی چار کرت چون فقیر  ** بهر کدیه رفت در قصر امیر 
 • Şeyh bir günde yoksul gibi dört kere bir beyin köşküne gitti.
 • در کفش زنبیل و شی لله زنان  ** خالق جان می‌بجوید تای نان  2750
 • Zembili elinde, Tanrı için canı yaratan, sizden bir lokma ekmek istiyor sözleri dilindeydi.
 • نعلهای بازگونه‌ست ای پسر  ** عقل کلی را کند هم خیره‌سر 
 • Oğul, bunlar, aklı küll'ü bile şaşırtan, sersem eden tersine çakılmış nallardır.
 • چون امیرش دید گفتش ای وقیح  ** گویمت چیزی منه نامم شحیح 
 • Bey, onu görünce : Kötü kişi dedi, sana bir şey söyleyeceğim ama bana nekes deme.
 • این چه سغری و چه رویست و چه کار  ** که به روزی اندر آیی چار بار 
 • Bu ne küstahlık, bu ne utanmaz yüz, bu ne çeşit iş? Bir günde tam dört kere geliyorsun.
 • کیست اینجا شیخ اندر بند تو  ** من ندیدم نر گدا مانند تو 
 • A Şeyh, burada seninle mukayyet olacak kim var ki ? Ben senin gibi küstah bir dilenci görmedim.
 • حرمت و آب گدایان برده‌ای  ** این چه عباسی زشت آورده‌ای  2755
 • Dilencilerin namusunu berbat ettin. Bu yaptığın, ne çirkin Abbaslık?
 • غاشیه بر دوش تو عباس دبس  ** هیچ ملحد را مباد این نفس نحس 
 • Abbası Debs, senin hizmetkârın olamaz. Bu şom nefis, hiçbir mülhitte olmasın.
 • گفت امیرا بنده فرمانم خموش  ** ز آتشم آگه نه‌ای چندین مجوش 
 • Şeyh dedi ki: Beyim, sus, ben emir kuluyum. İçimdeki ateşi bilmiyorsun, bu kadar coşma.