English    Türkçe    فارسی   

5
2973-2982

 • امر و نهی و خشم و تشریف و عتاب  ** نیست جز مختار را ای پاک‌جیب 
 • Ey yeni, yakası temiz kişi, emir, nehiy, öfke, lütuf ve azarlama, ancak ihtiyacı olanadır.
 • اختیاری هست در ظلم و ستم  ** من ازین شیطان و نفس این خواستم 
 • Zulümde de ihtiyarımız vardır, sitemde de. Ben, bu Şeytanla nefisten bunu kastettim.
 • اختیار اندر درونت ساکنست  ** تا ندید او یوسفی کف را نخست  2975
 • İhtiyar, senin içindedir. O, bir Yusuf görmedikçe elini uzatamaz.
 • اختیار و داعیه در نفس بود  ** روش دید آنگه پر و بالی گشود 
 • İhtiyar ve dilek, nefistedir. Dilediği şeyin yüzünü görür de ondan sonra kol kanad açar.
 • سگ بخفته اختیارش گشته گم  ** چون شکنبه دید جنبانید دم 
 • Köpek uyumuş ama ihtiyarı kayboldu sanma. İşkembeyi gördü mü kuyruğunu sallamaya başlar.
 • اسپ هم حو حو کند چون دید جو  ** چون بجنبد گوشت گربه کرد مو 
 • At da arpa gördü mü kişnemeye koyulur; kedi de etin oynadığını görünce miyavlamaya başlar.
 • دیدن آمد جنبش آن اختیار  ** هم‌چو نفخی ز آتش انگیزد شرار 
 • İhtiyarın harekete gelmesine sebep görüştür, ateşten kıvılcım çıkaranın körük olduğu gibi.
 • پس بجنبد اختیارت چون بلیس  ** شد دلاله آردت پیغام ویس  2980
 • Şu halde ihtiyarın, İblis gibi seni oynatır. Sana vasıtalık eder, Vis'in selâmını, haberini getirir.
 • چونک مطلوبی برین کس عرضه کرد  ** اختیار خفته بگشاید نورد 
 • Dilediği bir şeyi adama gösterdi mi, uyumuş olan ihtiyar, derhal gözünü açar.
 • وآن فرشته خیرها بر رغم دیو  ** عرضه دارد می‌کند در دل غریو 
 • Melekler de Şeytanın inadına gönlüne feryatlar salar.