English    Türkçe    فارسی   

6
2911-2920

 • آن هنرها گردن ما را ببست  ** زان مناصب سرنگوساریم و پست 
 • O marifetler, boynumuzu bağladı, o mevkiler yüzünden baş aşağı düştük, alçaldık.
 • آن هنر فی جیدنا حبل مسد  ** روز مردن نیست زان فنها مدد 
 • O hünerler, boynumuza bağlanmış bir hurma lifi oldu. Ölüm günü, onların hiç birinden fayda yok.
 • جز همان خاصیت آن خوش‌حواس  ** که به شب بد چشم او سلطان‌شناس 
 • Ancak geceleyin gözü padişahı tanıyanın o güzel duygusu işe yarar.
 • آن هنرها جمله غول راه بود  ** غیر چشمی کو ز شه آگاه بود 
 • O marifetlerin hepsi yolda görünen adamın yolunu şaşırtan gulyabanidir. Yalnız geceleyin padişahın yüzünü gören göz başka.
 • شاه را شرم از وی آمد روز بار  ** که به شب بر روی شه بودش نظار  2915
 • Padişah, hüküm gününde yalnız geceleyin yüzünü gören, kendisini tanıyan adamdan hayâ eder.
 • وان سگ آگاه از شاه وداد  ** خود سگ کهفش لقب باید نهاد 
 • Muhabbet padişahını tanıyan köpeğe de Ashabı Kehf’in köpeği adını takmalıdır.
 • خاصیت در گوش هم نیکو بود  ** کو به بانگ سگ ز شیر آگه شود 
 • Köpeğin sesini anlayıp aslandan haber alan bir kulağa sahip bulunan kişinin hüneri de, iyi bir hüner.
 • سگ چو بیدارست شب چون پاسبان  ** بی‌خبر نبود ز شبخیز شهان 
 • Köpek, geceleri bekçiler gibi uyanık olduğundan padişahın geceleri uyanık olan kullarından da bihaber değildir.
 • هین ز بدنامان نباید ننگ داشت  ** هوش بر اسرارشان باید گماشت 
 • Adı kötüye çıkanlardan utanmaya lüzum yok. Onların sırlarını anlamak gerek.
 • هر که او یک‌بار خود بدنام شد  ** خود نباید نام جست و خام شد  2920
 • Adı tamamı ile kötüye çıkana gelince artık onun hamlıkta bulunup iyi bir ad san aramaya kalkışmasına hiç lüzum yok.