English    Türkçe    فارسی   

1
2243-2267

 • ور نمی‌‌دانی شدن زین آستان ** باری از من گوش کن این داستان‌‌
 • Eğer bu kapıdan bunu almaya kudretin yoksa bari şu hikâyeyi dinle!
 • قصه‌‌ی خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت‌‌
 • Zamanında Kerem ve ihsanda Hatemi Tai’yi geçen ve nazirî bulunmayan Halifenin hikâyesi
 • یک خلیفه بود در ایام پیش ** کرده حاتم را غلام جود خویش‌‌
 • Eski zamanda bir halife vardı ki, Hâtem’i cömertliğine köle etmişti.
 • رایت اکرام و داد افراشته ** فقر و حاجت از جهان برداشته‌‌ 2245
 • İhsan ve adalet bayrağını yüceltmiş, dünyadan yoksulluk ve ihtiyacı kaldırmıştı.
 • بحر و کان از بخشش‌‌اش صاف آمده ** داد او از قاف تا قاف آمده‌‌
 • Deniz ve inci, onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale gelmiş lûtuf ve ihsan Kaf’tan Kaf’a yayılmıştı.
 • در جهان خاک ابر و آب بود ** مظهر بخشایش وهاب بود
 • O padişah, topraktan ibaret olan şu yeryüzünde bulut ve yağmurdu. İn’am ve ihsan sahibi Tanrı’nın vericiliğine mazhardı.
 • از عطایش بحر و کان در زلزله ** سوی جودش قافله بر قافله‌‌
 • Deniz ve maden, onun ihsanına karşı zelzeleye düşmüş, onun cömertliğine doğru kafile kafile gelip duruyordu.
 • قبله‌‌ی حاجت در و دروازه‌‌اش ** رفته در عالم به جود آوازه‌‌اش‌‌
 • Kapısı, hacet kıblesiydi. Şöhreti, cömertlikle bütün âleme yayılmıştı.
 • هم عجم هم روم هم ترک و عرب ** مانده از جود و سخایش در عجب‌‌ 2250
 • Onun vergisinden, onun cömertliğinden Acem de şaşırmıştı,Rum da. Türk de hayrete dalmıştı, Arap da.
 • آب حیوان بود و دریای کرم ** زنده گشته هم عرب زو هم عجم‌‌
 • Hayat suyu, kerem deniziydi. Onun yüzünden Arap da dirilmişti. Acem de!
 • قصه‌‌ی اعرابی درویش و ماجرای زن با او به سبب قلت و درویشی‌‌
 • Yoksul Arap bedevisinin hikâyesi ve yoksulluk yüzünden karısıyla arasında geçen şey
 • یک شب اعرابی زنی مر شوی را ** گفت و از حد برد گفت‌‌وگوی را
 • Bir gece bir bedevi karısı, dedikoduyu hadden aşırarak kocasına dedi ki:
 • کاین همه فقر و جفا ما می‌‌کشیم ** جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم‌‌
 • “Bütün bu yoksulluğu, bu cefayı biz çekmekteyiz. Âlemin ömrü hoşlukla geçiyor. Sade biz kötü bir haldeyiz.
 • نان‌‌مان نی نان خورشمان درد و رشک ** کوزه‌‌مان نه آبمان از دیده اشک‌‌
 • Ekmeğimiz yok, katığımız dert ve haset... Testimiz yok suyumuz gözyaşı.
 • جامه‌‌ی ما روز تاب آفتاب ** شب نهالین و لحاف از ماهتاب‌‌ 2255
 • Gündüzün elbisemiz güneşin ziyası... Geceleyin döşek ve yorganımız ay ışığı.
 • قرص مه را قرص نان پنداشته ** دست سوی آسمان برداشته‌‌
 • Açlığımızdan değil mi ayı, okkalık ekmek sanıp elimizle gökyüzüne saldırıyoruz.
 • ننگ درویشان ز درویشی ما ** روز شب از روزی اندیشی ما
 • Yoksullar bizim yoksulluğumuzdan ve gece gündüz yiyecek düşünmemizden arlanıyorlar.
 • خویش و بیگانه شده از ما رمان ** بر مثال سامری از مردمان‌‌
 • Sâmirî’nin halktan kaçtığı gibi akraba, yabancı... herkes, bizden kaçıyor.
 • گر بخواهم از کسی یک مشت نسک ** مر مرا گوید خمش کن مرگ و جسک‌‌
 • Birisinden bir avuç mercimek isteyecek olsak bize “Sus, geber, babalar çıkarasıca!” diyor.
 • مر عرب را فخر غزو است و عطا ** در عرب تو همچو اندر خط خطا 2260
 • Arabın iftiharı, savaş ve ihsandır. Sence Arap içinde yazıda kazınıp yok edilecek bir yanlışa benziyorsun.
 • چه غزا ما بی‌‌غزا خود کشته‌‌ایم ** ما به تیغ فقر بی‌‌سر گشته‌‌ایم‌‌
 • Ne savaşı? Zaten biz savaşsız öldürülmüş, bitmişiz; yoksulluk kılıcıyla başımız uçurulmuş, gitmiş!
 • چه عطا ما بر گدایی می‌‌تنیم ** مر مگس را در هوا رگ می‌‌زنیم‌‌
 • İhsan nerede? Yoksulluğun etrafında dönüp dolaşarak ağ örmekte, havada uçan sineğin damarını sokup kanını emmekteyiz.
 • گر کسی مهمان رسد گر من منم ** شب بخسبد قصد دلق او کنم‌‌
 • Hele bize misafir gelsin... Geceleyin uyuyunca elbisesini soymazsam ben de adam değilim!
 • مغرور شدن مریدان محتاج به مدعیان مزور و ایشان را شیخ و محتشم و واصل پنداشتن و نقل را از نقد فرق نادانستن و بر بسته را از بر رسته‌‌
 • Muhtaç ve müştak müritlerin yalancı, düzenci dâvacılara aldanmaları ve onları Hakk’a ulaşmış, yüce şeyh sanmaları, veresiyeyi peşinden, hileyle yapılmış çiçeği hakikî, bitmiş ve yeşermiş çiçekten farketmemeleri
 • بهر این گفتند دانایان به فن ** میهمان محسنان باید شدن‌‌
 • Bundan dolayı bilenler, hikmetle dediler ki: ihsan ve kerem sahiplerine konuk olmak gerek.
 • تو مرید و میهمان آن کسی ** کاو ستاند حاصلت را از خسی‌‌ 2265
 • Halbuki sen, öyle birisinin müridisin ki hasisliği yüzünden kendisi galip değil, seni nasıl galip edecek?
 • نیست چیره چون ترا چیره کند ** نور ندهد مر ترا تیره کند
 • Sana nur vermesi şöyle dursun... bilâkis kapkara bir hale koyar.
 • چون و را نوری نبود اندر قران ** نور کی یابند از وی دیگران‌‌
 • Kendisinin nuru yok, onunla görüşüp konuşanlar nereden nurlanacak?