English    Türkçe    فارسی   

1
2364-2388

 • چون که بر گردی و سر گشته شوی ** خانه را گردنده بینی و آن توی‌‌
 • Biraz dönersen başın dönmeğe başlar; evi dönüyor görürsün... Halbuki dönen sensin!
 • در بیان آن که جنبیدن هر کسی از آن جا که وی است هر کس را از چنبره‌‌ی وجود خود بیند، تابه‌‌ی کبود آفتاب را کبود نماید و سرخ سرخ نماید چون تابه از رنگها بیرون آید سپید شود از همه تابه‌‌های دیگر او راست‌‌گوتر باشد و امام باشد
 • Herkesin hareketi, görüşü, bulunduğu makama göredir. Herkes, âleme kendi görüş dairesinden bakar. Mavi cam, güneşi mavi gösterir; kızıl cam kızıl. Camların rengi olmazsa beyaz olurlar. Beyaz cam, öbür camların hepsinden daha doğru gösterir, hepsinin de başı, imamı odur.
 • دید احمد را ابو جهل و بگفت ** زشت نقشی کز بنی هاشم شگفت‌‌ 2365
 • Ebucehil, Ahmed’i görüp “Beni Hâşim’den çirkin bir çehre zuhur etti” dedi.
 • گفت احمد مر و را که راستی ** راست گفتی گر چه کار افزاستی‌‌
 • Ahmet ona dedi ki: “ Haddini tecavüz ettinse de doğru söyledin.”
 • دید صدیقش بگفت ای آفتاب ** نی ز شرقی نی ز غربی خوش بتاب‌‌
 • Sıddîk görüp “Ey güneş! Ne doğudasın, ne batıdan. Lâtif bir surette parla, âlemi nurlandır” dedi.
 • گفت احمد راست گفتی ای عزیز ** ای رهیده تو ز دنیای نه چیز
 • Ahmet dedi ki: “Ey aziz, ey değersiz dünyadan kurtulan! Doğru söyledin.”
 • حاضران گفتند ای صدر الوری ** راست گو گفتی دو ضد گو را چرا
 • Orada bulunanlar “ Ey halkın ulusu, ikisi birbirine zıt söz söyledi, sen ikisine de doğru söyledin, dedin... “Neden?” diye sordular.
 • گفت من آیینه‌‌ام مصقول دست ** ترک و هندو در من آن بیند که هست‌‌ 2370
 • Peygamber “Ben Tanrı eliyle cilâlanmış bir aynayım. Türk, Hintli nasılsalar, bende o sûreti görürler” dedi.
 • ای زن ار طماع می‌‌بینی مرا ** زین تحری زنانه برتر آ
 • Kadın! Eğer beni tamahkâr görüyorsan bu kadınca arayıştan yüksel!
 • این طمع را ماند و رحمت بود ** کو طمع آن جا که آن نعمت بود
 • Kanaate dair söz söylemek, tamaha benzer ama hakikatte rahmettir. O nimetin bulunduğu yerde tamah ne gezer?
 • امتحان کن فقر را روزی دو تو ** تا به فقر اندر غنا بینی دو تو
 • Sen de bir iki günceğiz yoksulluğu sına da yoksulluktaki iki misli zenginliği gör.
 • صبر کن با فقر و بگذار این ملال ** ز آن که در فقر است عز ذو الجلال‌‌
 • Yoksulluğa sabret, bu gamı, gussayı bırak. Çünkü ululuk sahibi Tanrı’nın yüceliği yoksulluktur.
 • سرکه مفروش و هزاران جان ببین ** از قناعت غرق بحر انگبین‌‌ 2375
 • Sirke satmada kanaat yüzünden bal denizine gark olmuş binlerce can gör.
 • صد هزاران جان تلخی کش نگر ** همچو گل آغشته اندر گل شکر
 • Yoksulluk acılığı çeken yüz binlerce cana bak... Gül gibi gülbeşekere karışmış, o lezzetle lezzetlenmişler.
 • ای دریغا مر ترا گنجا بدی ** تا ز جانم شرح دل پیدا شدی‌‌
 • Ah yazık; sende kavrayacak kabiliyet olsaydı da, canımdan gönül şem’ası zuhur etseydi!
 • این سخن شیر است در پستان جان ** بی‌‌کشنده خوش نمی‌‌گردد روان‌‌
 • Bu söz can memesinde süttür. Emen olmadıkça güzelce akmıyor.
 • مستمع چون تشنه و جوینده شد ** واعظ ار مرده بود گوینده شد
 • Dinleyen susuz ve arayıcı olursa vâzeden ölü bile olsa söyler.
 • مستمع چون تازه آمد بی‌‌ملال ** صد زبان گردد به گفتن گنگ و لال‌‌ 2380
 • Dinleyen yeni gelmiş ve usanmamış olursa dilsiz bile sözde bülbül kesilir.
 • چون که نامحرم در آید از درم ** پرده در پنهان شوند اهل حرم‌‌
 • Kapımdan içeri namahrem girince harem halkı, perde arkasına girer, gizlenir.
 • ور در آید محرمی دور از گزند ** بر گشایند آن ستیران روی‌‌بند
 • Zararsız ve mahrem birisi gelince de o kendilerini gizleyen mahremler, yüzlerindeki peçeleri açarlar.
 • هر چه را خوب و خوش و زیبا کنند ** از برای دیده‌‌ی بینا کنند
 • Bütün güzel, hoş ve yaraşan şeyler, gören göz için yapılır.
 • کی بود آواز چنگ و زیر و بم ** از برای گوش بی‌‌حس اصم‌‌
 • Çengin zir ve bem nağmeleri, nasıl olurda sağır kulak için terennüm edilir?
 • مشک را بی‌‌هوده حق خوش دم نکرد ** بهر حس کرد او پی اخشم نکرد 2385
 • Tanrı, miski beyhude yere güzel kokulu yapmadı? Koku duyan için yarattı; koku almayan için değil.
 • حق زمین و آسمان بر ساخته ست ** در میان بس نار و نور افراخته ست‌‌
 • Hak, yeri, göğü yaratmış, aralarında da bir çok nur ve nâr yüceltmiştir.
 • این زمین را از برای خاکیان ** آسمان را مسکن افلاکیان‌‌
 • Bu yeri yerdekiler için yaratmış, göğü de göktekilerin yurdu yapmıştır.
 • مرد سفلی دشمن بالا بود ** مشتری هر مکان پیدا بود
 • Aşağılık kişi yükseğin düşmanıdır. Her şeyin müşterisi meydana çıkar.