English    Türkçe    فارسی   

1
2457-2481

 • باز شاخی را موصل می‌‌کند ** شاخ دیگر را معطل می‌‌کند
 • Bir dalı yetiştiriyor, öbürünü kesip atıyor.
 • شاخ را بر تیشه دستی هست نی ** هیچ شاخ از دست تیشه جست نی‌‌
 • Baltaya karşı dalın eli var mı? Ne gezer! Hiç dal baltanın elinden kurtulabilir mi?
 • حق آن قدرت که آن تیشه تراست ** از کرم کن این کژیها را تو راست‌‌
 • Balta senindir, o kudret hakkı için kereminden bu eğrilikleri doğrult!”
 • باز با خود گفته فرعون ای عجب ** من نه در یا ربناام جمله شب‌‌ 2460
 • Firavun yine kendi kendine “Ne şaşılacak şey! Ben bütün gece “Ey Rabbimiz” diye yalvarmıyor muyum?
 • در نهان خاکی و موزون می‌‌شوم ** چون به موسی می‌‌رسم چون می‌‌شوم‌‌
 • Yalnızken mütevazi bir hale geliyor, düzeliyorum. Neden Mûsâ’ya karşı öyle oluyorum?
 • رنگ زر قلب ده‌‌تو می‌‌شود ** پیش آتش چون سیه رو می‌‌شود
 • Kalp altının rengi halis altından on derece daha parlak olsa ataşe karşı nasıl yüzü kara bir hale gelir!
 • نی که قلب و قالبم در حکم اوست ** لحظه‌‌ای مغزم کند یک لحظه پوست‌‌
 • Kalbim de kalıbım da onun hükmünde değil mi? Bir zaman, beni iç haline kor, bir zaman kabuk haline.
 • سبز گردم چون که گوید کشت باش ** زرد گردم چون که گوید زشت باش‌‌
 • Bir zaman beni ay haline kor, bir zaman karartır. Tanrı’nın işi, bundan başka nedir ki?
 • لحظه‌‌ای ماهم کند یک دم سیاه ** خود چه باشد غیر این کار اله‌‌ 2465
 • Ekin ol der beni yeşertir. Çirkinleş der, sarartır.
 • پیش چوگانهای حکم کن فکان ** می‌‌دویم اندر مکان و لامکان‌‌
 • Varlığı emriyle yaratan Tanrı’nın çevgânları önünde mekân âleminde de koşup duruyoruz. Lâmekân âleminde de.
 • چون که بی‌‌رنگی اسیر رنگ شد ** موسیی با موسیی در جنگ شد
 • Renksizlik âlemi, renge esir olunca bir Mûsâ öbür Mûsâ ile savaşa düştü.
 • چون به بی‌‌رنگی رسی کان داشتی ** موسی و فرعون دارند آشتی‌‌
 • Renksizlik âlemine ulaşırsan Mûsâ ile Firavun’un karıştığı âleme erişirsin.
 • گر ترا آید بر این نکته سؤال ** رنگ کی خالی بود از قیل و قال‌‌
 • Bu nükte yüzünden hatırına “renk, nasıl olur da kıylü kalden kurtulur?
 • این عجب کاین رنگ از بی‌‌رنگ خاست ** رنگ با بی‌‌رنگ چون در جنگ خاست‌‌ 2470
 • Şaşılacak şey... Bu renk, renksizlik âleminden zuhura geldiği halde, renksizlikle nasıl savaşa girişir?
 • چون که روغن را ز آب اسرشته‌‌اند ** آب با روغن چرا ضد گشته‌‌اند
 • Mademki yağı su ile yoğurdular; yağ sudan oldu; su ile yağ neden birbirine zıt oldu?
 • چون گل از خار است و خار از گل چرا ** هر دو در جنگند و اندر ماجرا
 • Gül dikenden meydana meydana gelmiştir, diken de gülden... böyle olduğu halde niçin savaşa, maceralara düşmüşlerdi?.. gibi bir sual hatıra gelirse (bil ki bu)
 • یا نه جنگ است این برای حکمت است ** همچو جنگ خر فروشان صنعت است‌‌
 • Ya hakikatta savaş değildir, bir hikmet içindir, eşek satanların kavgaları gibi bir hiledir. Bir sanattır;
 • یا نه این است و نه آن حیرانی است ** گنج باید جست این ویرانی است‌‌
 • Yahut ne savaş ne hikmet...Hayretten ibarettir. Bu, viraneliktir, içinde define aramak gerek.
 • آن چه تو گنجش توهم می‌‌کنی ** ز آن توهم گنج را گم می‌‌کنی‌‌ 2475
 • Sen define sandığın şey yüzünden, o vehminden defineyi kaybediyorsun.
 • چون عمارت دان تو وهم و رایها ** گنج نبود در عمارت جایها
 • Sen vehmi de, tedbirleri, düşünceleri de mamure bil, mamur yerlerde define olmaz.
 • در عمارت هستی و جنگی بود ** نیست را از هستها ننگی بود
 • Mamur yerlerde varlık, didişmek olur. Yok olan, varlıklardan utanır, arlanır.
 • نی که هست از نیستی فریاد کرد ** بلکه نیست آن هست را واداد کرد
 • Varlık, yokluktan feryad etmemiştir. Yokluk, o varlığı, kendisinden uzaklaştırmış, gidermiştir.
 • تو مگو که من گریزانم ز نیست ** بلکه او از تو گریزان است بیست‌‌
 • “Ben yokluktan kaçıyorum” deme. Hakikatte o, senden yirmi kere daha fazla kaçmakta!
 • ظاهرا می‌‌خواندت او سوی خود ** وز درون می‌‌راندت با چوب رد 2480
 • Görünüşte seni kendisine çağırmaktadır ama içinden seni reddetme sopasıyla sürmektedir.
 • نعلهای باژگونه ست ای سلیم ** نفرت فرعون می‌‌دان از کلیم‌‌
 • Bu işler, kovalayanı yanıltmak için ata çakılan ters nallardır; ey sâf kişi! Firavun’un, Mûsâ'dan nefretini, sen Mûsâ'dan bil.
 • سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسر الدنیا و الآخرة
 • ” Hasiret dünya vel âhire “ hükmünce şakilerin, iki cihanda da mahrumiyetlerinin sebebi