English    Türkçe    فارسی   

1
257-281

 • بعد سه روز و سه شب حیران و زار ** بر دکان بنشسته بد نومید وار
 • Üç gün, üç gece sonra şaşkın ve meyus, ümitsiz bir halde dükkânda otururken
 • می‌‌نمود آن مرغ را هر گون شگفت ** تا که باشد کاندر آید او بگفت‌‌
 • Ve binlerce gussaya, gama eş olup; bu kuş acaba ne vakit konuşacak; diye düşünüp dururken,
 • جولقیی سر برهنه می‌‌گذشت ** با سر بی‌‌مو چو پشت طاس و طشت‌‌
 • Ansızın tas ve leğen dibi gibi tüysüz kafası ile bir Cevlaki geçiyordu.
 • طوطی اندر گفت آمد در زمان ** بانگ بر درویش زد که هی فلان‌‌ 260
 • Dudu, hemencecik dile gelip akıllılar gibi dervişe bağırdı:
 • از چه ای کل با کلان آمیختی ** تو مگر از شیشه روغن ریختی‌‌
 • “Ey kel, neden kellere karıştın; yoksa sen de şişeden gülyağı mı döktün?! “
 • از قیاسش خنده آمد خلق را ** کو چو خود پنداشت صاحب دلق را
 • Onun bu kıyasından halk gülmeye başladı. Çünkü dudu, hırka sahibini kendisi gibi sanmıştı.
 • کار پاکان را قیاس از خود مگیر ** گر چه ماند در نبشتن شیر و شیر
 • Temiz kişilerin işini kendinden kıyas tutma, gerçi yazıda (aslan manasına gelen) şîr, (süt manasına gelen) şîre benzer.
 • جمله عالم زین سبب گمراه شد ** کم کسی ز ابدال حق آگاه شد
 • Bütün âlem bu sebepten yol azıttılar. Tanrı Abdallarından az kişi agâh oldu.
 • همسری با انبیا برداشتند ** اولیا را همچو خود پنداشتند 265
 • Peygamberlerle beraberlik iddia ettiler (biz de onlar gibiyiz dediler); Velîleri de kendileri gibi sandılar.
 • گفته اینک ما بشر ایشان بشر ** ما و ایشان بسته‌‌ی خوابیم و خور
 • Dediler ki: “İşte biz de insanız, onlar da insan. Bizde uyumaya ve yemeğe bağlıyız, onlar da.
 • این ندانستند ایشان از عمی ** هست فرقی در میان بی‌‌منتها
 • “Onlar körlüklerinden aralarında uçsuz bucaksız bir fark olduğunu bilmediler.
 • هر دو گون زنبور خوردند از محل ** لیک شد ز ان نیش و زین دیگر عسل‌‌
 • Her iki çeşit arı, bir yerden yedi. Fakat bundan zehir hâsıl oldu, ondan bal.
 • هر دو گون آهو گیا خوردند و آب ** زین یکی سرگین شد و ز ان مشک ناب‌‌
 • Her iki çeşit geyik otladı, su içti. Birinden fışkı zuhur etti, öbüründen halis misk.
 • هر دو نی خوردند از یک آب خور ** این یکی خالی و آن پر از شکر 270
 • Her iki kamış da bir sulaktan su içti. Biri bomboş öbürü şekerle dopdolu.
 • صد هزاران این چنین اشباه بین ** فرقشان هفتاد ساله راه بین‌‌
 • Böyle yüzbinlerce birbirine benzer şeyler var, aralarında bulunan yetmiş yıllık farkı sen gör!
 • این خورد گردد پلیدی زو جدا ** آن خورد گردد همه نور خدا
 • Bu, yer; ondan pislik çıkar... o, yer; kâmilen Tanrı nuru olur.
 • این خورد زاید همه بخل و حسد ** و آن خورد زاید همه نور احد
 • Bu, yer; ondan tamamı ile hasislik ve haset zuhur eder... o, yer; ondan tamamı ile Tek Tanrı’nın nuru husule gelir.
 • این زمین پاک و ان شوره ست و بد ** این فرشته‌‌ی پاک و ان دیو است و دد
 • Bu temiz yerdir, o çorak ve pis yer. Bu temiz melektir o şeytan ve canavar!
 • هر دو صورت گر بهم ماند رواست ** آب تلخ و آب شیرین را صفاست‌‌ 275
 • Her iki suretin birbirine benzemesi caizdir, acı su da, tatlı su da berraktır.
 • جز که صاحب ذوق کی شناسد بیاب ** او شناسد آب خوش از شوره آب‌‌
 • Zevk sahibinden başka kim anlayabilir? Onu bul! Tatlı su ile acı suyun farkını işte o anlar.
 • سحر را با معجزه کرده قیاس ** هر دو را بر مکر پندارد اساس‌‌
 • (Zevk sahibi olmayan) sihri, mucizeyle mukayese ederek her ikisinin de esası hiledir sanır.
 • ساحران موسی از استیزه را ** بر گرفته چون عصای او عصا
 • Mûsâ ile savaşan sihirbazlar, inatlarından ellerine onun asâsı gibi asâ aldılar.
 • زین عصا تا آن عصا فرقی است ژرف ** زین عمل تا آن عمل راهی شگرف‌‌
 • Bu asâ ile o asâ arasında çok fark var, bu işle o işin arasında pek büyük bir yol var.
 • لعنة الله این عمل را در قفا ** رحمه الله آن عمل را در وفا 280
 • Bu işin ardında Tanrı lâneti var, o işe karşılık da vade vefa olarak Tanrı rahmeti var.
 • کافران اندر مری بوزینه طبع ** آفتی آمد درون سینه طبع‌‌
 • Kâfirler inatlaşmada maymun tabiatlıdırlar. Tabiat, içte, gönülde bir afettir.