English    Türkçe    فارسی   

1
2809-2833

 • سایه‌‌ی مرغی گرفته مرد سخت ** مرغ حیران گشته بر شاخ درخت‌‌
 • Adam kuşun gölgesini sımsıkı tutmuş. Kuş da ağacın dalında ona şaşmakta ve.”
 • کاین مدمغ بر که می‌‌خندد عجب ** اینت باطل اینت پوسیده سبب‌‌ 2810
 • Bu akılsız adam neye seviniyor?” demekte... İşte sana bâtıl, işte sana çürümüş sebep!
 • ور تو گویی جزو پیوسته‌‌ی کل است ** خار می‌‌خور خار مقرون گل است‌‌
 • Eğer cüzü külle muttasıldır, ayrılmaz dersen diken ye, gül isteme. Diken de gülden ayrılmaz.
 • جز ز یک رو نیست پیوسته به کل ** ور نه خود باطل بدی بعث رسل‌‌
 • Cüz’ü kül’e ancak bir yüzden bağlıdır. Yoksa Tanrı’nın peygamberleri göndermesi abes olurdu.
 • چون رسولان از پی پیوستن‌‌اند ** پس چه پیوندندشان چون یک تن‌‌اند
 • Çünkü peygamberler, kulları Tanrı’ya ulaştırmak için gelmişlerdir. Herkes bir tenden ibaretse, Tanrı ile kul, kül ile cüz ise birbirine bağlıdır; kimi kime ulaştırırlar?
 • این سخن پایان ندارد ای غلام ** روز بی‌‌گه شد حکایت کن تمام‌‌
 • Oğul bu sözün sonu yoktur. Gün sona erdi, hikâyeyi tamamla!
 • سپردن عرب هدیه را یعنی سبو را به غلامان خلیفه‌‌
 • Arabın, su testisini halifenin kullarına vermesi
 • آن سبوی آب را در پیش داشت ** تخم خدمت را در آن حضرت بکاشت‌‌ 2815
 • Su testisini sunup tapuya hizmet ve tâzim tohumunu ekti.
 • گفت این هدیه بدان سلطان برید ** سایل شه را ز حاجت واخرید
 • Dedi ki:” Bu armağanı o sultana götürün, padişahtan murat isteyeni ihtiyaçtan kurtarın!
 • آب شیرین و سبوی سبز و نو ** ز آب بارانی که جمع آمد به گو
 • Tatlı, lezzetli su...Yağmur sularından biriken gölden toplanmıştır. Testi de güzel, yepyeni.”
 • خنده می‌‌آمد نقیبان را از آن ** لیک پذرفتند آن را همچو جان‌‌
 • Padişah kullarının bu söze gülecekleri geldi. Fakat o armağanı can gibi kabul ettiler.
 • ز آن که لطف شاه خوب با خبر ** کرده بود اندر همه ارکان اثر
 • Çünkü basiret sahibi padişahın tabiatındaki lûtuf, bütün saray erkânına da sirayet etmişti.
 • خوی شاهان در رعیت جا کند ** چرخ اخضر خاک را خضرا کند 2820
 • Padişahların huyu halka da tesir eder. Yeşil gök, yeryüzünü de yeşertir.
 • شه چو حوضی دان حشم چون لوله‌‌ها ** آب از لوله روان در کوله‌‌ها
 • Padişah bir havuza benzer. Maiyetini de lüleler gibi bil. Su, göllere lülelerden akar.
 • چون که آب جمله از حوضی است پاک ** هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک‌‌
 • Lülelerden akan suların hepsi, tertemiz bir havuzdan geldiği için her lüle, zevkli ve tatlı su akıtır.
 • ور در آن حوض آب شور است و پلید ** هر یکی لوله همان آرد پدید
 • Eğer havuzdaki su tuzlu ve pis olursa her lüleden aynı su akar.
 • ز آن که پیوسته ست هر لوله به حوض ** خوض کن در معنی این حرف خوض‌‌
 • Çünkü her lüle havuza muttasıldır. Sen bu sözün mânasına iyice dal, adamakıllı dikkat et, düşün!
 • لطف شاهنشاه جان بی‌‌وطن ** چون اثر کرده ست اندر کل تن‌‌ 2825
 • Yurdu olmayan padişahlar padişahı can da, bak, bütün bedene nasıl tesir etmiştir.
 • لطف عقل خوش نهاد خوش نسب ** چون همه تن را در آرد در ادب‌‌
 • Tabiatı, soyu sopu hoş aklın lûtfu da, bak, bütün bedeni nasıl müeddep bir hale getiriyor.
 • عشق شنگ بی‌‌قرار بی‌‌سکون ** چون در آرد کل تن را در جنون‌‌
 • Kararı, sükûnu olmayan şuh ve şen aşk da bütün bedeni nasıl cünuna sürüklüyor?
 • لطف آب بحر کاو چون کوثر است ** سنگ ریزه‌‌ش جمله در و گوهر است‌‌
 • Kevser gibi olan deniz suyunun letafeti yüzünden dibindeki ateş parçalarının hemen hepsi inci ve mücevherdir.
 • هر هنر که استا بدان معروف شد ** جان شاگردان بدان موصوف شد
 • Usta hangi hünerde tanınmışsa, hangi hünerle şöhret bulmuşsa çırağı da o hünerde ilerler ,o hünerde meşhur olur.
 • پیش استاد اصولی هم اصول ** خواند آن شاگرد چست با حصول‌‌ 2830
 • Usul ilmini bilen üstadın yanında zihni çevik, istidatlı talebe usul okur;
 • پیش استاد فقیه آن فقه خوان ** فقه خواند نی اصول اندر بیان‌‌
 • Fakîh üstadın yanında da usul okumaz, fıkıh tahsil eder.
 • پیش استادی که او نحوی بود ** جان شاگردش از او نحوی شود
 • Nahiv üstadının talebesi nahiv üstadı olur.
 • باز استادی که او محو ره است ** جان شاگردش از او محو شه است‌‌
 • Hakikat yolunda mahvolan üstadın talebesi ise üstadının sayesinde padişahta mahvolur, yokluğa erişir.