English    Türkçe    فارسی   

1
3101-3125

 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد
 • Bu söze nihayet yoktur. Dön de o kurdun o savaşta ne olduğunu anlat.
 • ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی‌‌ادبی کرده بود
 • Pay etmede edebe riayet etmediği için aslanın kurdu tedibetmesi
 • گرگ را بر کند سر آن سر فراز ** تا نماند دو سری‌‌و امتیاز
 • O yüce aslan; iki baş, iki üstünlük kalmasın diye kurdun başını kopardı.
 • فانتقمنا منهم است ای گرگ پیر ** چون نبودی مرده در پیش امیر
 • Koca kurt! Mademki padişahın huzurunda kendini ölü saymadın, cezanı gör. İşte” Fentekamna minhüm?” budur.
 • بعد از آن رو شیر با روباه کرد ** گفت این را بخش کن از بهر خورد
 • Sonra yüzünü tilkiye dönüp “Hadi, bunları yememiz için pay et” dedi.
 • سجده کرد و گفت کاین گاو سمین ** چاشت خوردت باشد ای شاه گزین‌‌ 3105
 • Tilki secde edip dedi ki: “Bu semiz öküz, ey emin padişah, kuşluk yemeğin.
 • و آن بز از بهر میان روز را ** یخنیی باشد شه پیروز را
 • O keçiden de bahtı aydın padişaha gün ortasında yemesi için bir yahni olur.
 • و آن دگر خرگوش بهر شام هم ** شب چره‌‌ی این شاه با لطف و کرم‌‌
 • Tavşan da lûtuf ve kerem sahibi padişahın akşam yemeğidir.”
 • گفت ای روبه تو عدل افروختی ** این چنین قسمت ز کی آموختی‌‌
 • Aslan “Tilki, adaleti parlattın, apaydın bir hale getirdin. Bu çeşit pay etmeyi kimden öğrendin?
 • از کجا آموختی این ای بزرگ ** گفت ای شاه جهان از حال گرگ‌‌
 • Ey ulu kişi! Bu pay edişi nereden belledin? “ deyince Tilki dedi ki “Padişahım , kurdun halinden!”
 • گفت چون در عشق ما گشتی گرو ** هر سه را برگیر و بستان و برو 3110
 • Bunun üzerine aslan “ Mademki sen bizim aşkımıza kendini rehin ettin; üçü de senin olsun, üçünü de al, git.
 • روبها چون جملگی ما را شدی ** چونت آزاریم چون تو ما شدی‌‌
 • Ey tilki, sen baştanbaşa bizim oldun, seni nasıl incitebilirim? Mademki sen, biz oldun;
 • ما ترا و جمله اشکاران ترا ** پای بر گردون هفتم نه بر آ
 • Biz de seniniz, bütün avlar da. Ayağını yedinci kat göğün üstüne bas, yüksel.
 • چون گرفتی عبرت از گرگ دنی ** پس تو روبه نیستی شیر منی‌‌
 • Alçak kurttan ibret aldığın için artık sen, tilki değilsin, benim aslanımsın” dedi.
 • عاقل آن باشد که عبرت گیرد از ** مرگ یاران در بلای محترز
 • Akıllı o kişidir ki çekinilen belâda dostların ölümünden ibret alır.
 • روبه آن دم بر زبان صد شکر راند ** که مرا شیر از پی آن گرگ خواند 3115
 • O zaman tilki “ Aslan, bana bunu kurttan sonra teklif etti” diye yüzlerce şükürde bulundu.
 • گر مرا اول بفرمودی که تو ** بخش کن این را که بردی جان از او
 • “ Eğer önce bana, bunu pay et, diye teklif etseydi, ondan canımı kurtarmama imkân mı vardı? “ diye şükürler etti.
 • پس سپاس او را که ما را در جهان ** کرد پیدا از پس پیشینیان‌‌
 • Şu halde bizden de Tanrı’ya şükürler olsun ki, bizi ancak helâk olanlardan sonra dünyaya getirdi.
 • تا شنیدیم آن سیاستهای حق ** بر قرون ماضیه اندر سبق‌‌
 • Bu suretle Hakk’ın, geçmiş zamanlarda gelip geçen kavimleri nasıl helâk ettiğini duyduk.
 • تا که ما از حال آن گرگان پیش ** همچو روبه پاس خود داریم بیش‌‌
 • Nihayet, o önce gelip geçen kurtların halini duyup da tilki gibi kendimizi koruyabiliriz.
 • امت مرحومه زین رو خواندمان ** آن رسول حق و صادق در بیان‌‌ 3120
 • İşte Tanrı’nın o Hak Peygamberi, o sözü doğru peygamber, bize bu yüzden “Acınmış ümmet” adını taktı.
 • استخوان و پشم آن گرگان عیان ** بنگرید و پند گیرید ای مهان‌‌
 • Ey ulular, o kurtların kemiklerini, tüylerini apaçık görün de bu halden ibret alın!
 • عاقل از سر بنهد این هستی و باد ** چون شنید انجام فرعونان و عاد
 • Akıllı, bu varlığı, bu kibir ve gururu terkeder; çünkü Firavun’un halini hatıra getirir.
 • ور بننهد دیگران از حال او ** عبرتی گیرند از اضلال او
 • Eğer ululanmayı bırakmaz, ibret almazsa onun azgınlığından başkaları ibret alır!
 • تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من مپیچید که من رو پوشم در میان پس به حقیقت با خدای می‌‌پیچید ای مخذولان‌‌
 • Nuh’un kavmini, “Benimle uğraşmayın. Çünkü ben, Tanrı’nın hicabıyım. Ey ziyankâr merdutlar, hakikatte Tanrı ile uğraşıyorsunuz” diye tehdit etmesi
 • گفت نوح ای سرکشان من من نی‌‌ام ** من ز جان مرده به جانان می‌‌زی‌‌ام‌‌
 • Nuh “Ey serkeşler! Ben, ben değilim. Ben, canımdan öldüm, varlığımı terk ettim. Tanrı ile diriyim.
 • چون بمردم از حواس بو البشر ** حق مرا شد سمع و ادراک و بصر 3125
 • İnsanlık duygularımı değiştirdiğim için Tanrı bana duyuş, anlayış, görüş oldu.