English    Türkçe    فارسی   

1
577-601

 • گفت‌‌وگوی ظاهر آمد چون غبار ** مدتی خاموش خو کن هوش دار
 • Zahir dedikodusu toz gibidir. Kulak gibi bir müddet dinlemeyi âdet edin!”
 • مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن
 • Müritlerin, halveti terk et diye tekrar ısrarla yalvarışları
 • جمله گفتند ای حکیم رخنه جو ** این فریب و این جفا با ما مگو
 • Hepsi dediler ki: “Ey bahane arayan hakîm bu cefayı bize reva görme!
 • چار پا را قدر طاقت بار نه ** بر ضعیفان قدر قوت کار نه‌‌
 • Hayvana takati derecesinde yük yüklet. Zayıflara iktidarları nispetinde iş havale et!
 • دانه‌‌ی هر مرغ اندازه‌‌ی وی است ** طعمه‌‌ی هر مرغ انجیری کی است‌‌ 580
 • Her kuşun yiyeceği lokma, kendine göredir. Nasıl olur da her kuş bir inciri (bütün olarak) yutabilir?
 • طفل را گر نان دهی بر جای شیر ** طفل مسکین را از آن نان مرده گیر
 • Çocuğa süt yerine ekmek verirsen zavallı yavruyu o ekmek yüzünden öldü bil!
 • چون که دندانها بر آرد بعد از آن ** هم بخود گردد دلش جویای نان‌‌
 • Ondan sonra dişleri çıkınca kendi kendine onun içi ekmek ister.
 • مرغ پر نارسته چون پران شود ** لقمه‌‌ی هر گربه‌‌ی دران شود
 • Henüz kanadı çıkmayan kuş uçmaya kalkışırsa her yırtıcı kedinin lokması olur.
 • چون بر آرد پر بپرد او به خود ** بی‌‌تکلف بی‌‌صفیر نیک و بد
 • Ama kanatlanınca o kendisinden teklifsizce, iyi ve kötü ıslık olmaksızın uçar.
 • دیو را نطق تو خامش می‌‌کند ** گوش ما را گفت تو هش می‌‌کند 585
 • Senin sözün Şeytan’ı susturur, senin lütuf ve keremin, bizim kulağımıza akıl ve fehim verir.
 • گوش ما هوش است چون گویا تویی ** خشک ما بحر است چون دریا تویی‌‌
 • Söyleyen, sen olunca kulağımız, tamam akıldan ibarettir. Mademki deniz sensin, kurumuz da denizdir!
 • با تو ما را خاک بهتر از فلک ** ای سماک از تو منور تا سمک‌‌
 • Ey (sekizinci gökteki) Simak burcundan (denizin dibindeki) balığa kadar her şey, kendisinden nurlanmış olan! Seninle olunca yer, bize gökten daha iyidir.
 • بی‌‌تو ما را بر فلک تاریکی است ** با تو ای ماه این فلک باری کی است‌‌
 • Sensiz, biz göğün tâ üstünde bile karanlık içindeyiz. Ey ay! Gayrı bu felek, nedir ki seninle mukayese edilebilsin?
 • صورت رفعت بود افلاک را ** معنی رفعت روان پاک را
 • Göklerin sûreta yüksekliği var. Mana yüzünden yükseklik, temiz ruhundur.
 • صورت رفعت برای جسمهاست ** جسمها در پیش معنی اسمهاست‌‌ 590
 • Sûreta yükseklik, cisimlerindir, fakat mana huzurunda cisimler, isimlerden ibarettir.
 • جواب گفتن وزیر که خلوت را نمی‌‌شکنم
 • Vezirin “Halveti terk etmem" diye cevap vermesi
 • گفت حجتهای خود کوته کنید ** پند را در جان و در دل ره کنید
 • Vezir dedi ki: “Delillerinizi kısa kesiniz; nasihatimi, can ve gönülden dinleyiniz.
 • گر امینم متهم نبود امین ** گر بگویم آسمان را من زمین‌‌
 • Emin isem, emin adam ittiham edilmez göğe yer desem bile!
 • گر کمالم با کمال انکار چیست ** ور نیم این زحمت و آزار چیست‌‌
 • Eğer ben mahzı kemâl isem kemâli inkâr nedir? Değilsem bu zahmet, bu eziyet ne oluyor?
 • من نخواهم شد از این خلوت برون ** ز آن که مشغولم به احوال درون‌‌
 • Ben bu halvetten çıkmayacağım çünkü kalp ahvali ile meşgulüm.”
 • اعتراض مریدان در خلوت وزیر
 • Müritlerin vezire yalvarması
 • جمله گفتند ای وزیر انکار نیست ** گفت ما چون گفتن اغیار نیست‌‌ 595
 • Hepsi birden dediler ki: “Ey vezir, inkâr etmiyoruz, bizim sözümüz ağyarın sözü gibi değildir.
 • اشک دیده‌‌ست از فراق تو دوان ** آه آه است از میان جان روان‌‌
 • Ayrılığından gözyaşlarımız akmakta, canımızın tâ içinden ahu vahlar coşmakta!”
 • طفل با دایه نه استیزد و لیک ** گرید او گر چه نه بد داند نه نیک‌‌
 • Çocuk dadı ile kavga etmez. Gerçi ne kötüyü bilir ne iyiyi... Fakat boyuna ağlar durur!
 • ما چون چنگیم و تو زخمه می‌‌زنی ** زاری از ما نی تو زاری می‌‌کنی‌‌
 • Biz çenk gibiyiz sen mızrak vurmaktasın; inleme bizden değil, sen inliyorsun!
 • ما چو ناییم و نوا در ما ز تست ** ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست‌‌
 • Biz ney gibiyiz, bizdeki nağme senden. Biz dağ gibiyiz, bizdeki seda senden.
 • ما چو شطرنجیم اندر برد و مات ** برد و مات ما ز تست ای خوش صفات‌‌ 600
 • Kazanıp kaybetmede satranç oyunu gibiyiz; ey huyları güzel! Bizim kazanıp kaybetmemiz sendendir.
 • ما که باشیم ای تو ما را جان جان ** تا که ما باشیم با تو در میان‌‌
 • Ey bizim canımıza can olan! Biz kim oluyoruz ki seninle ortada olalım, görünelim!