English    Türkçe    فارسی   

1
822-846

 • اشک خواهی رحم کن بر اشک بار ** رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر
 • Ağlamak istersen gözyaşı dökenlere acı… Merhamete nail olmak istersen zayıflara merhamet et!
 • عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود
 • O Yahudi padişahının ateşe itap eylemesi
 • رو به آتش کرد شه کای تند خو ** آن جهان سوز طبیعی خوت کو
 • Padişah ateşe yüz çevirip dedi ki: “Ey sert huylu! Tabiatındaki o cihanı yakıcılık nerede?
 • چون نمی‌‌سوزی چه شد خاصیتت ** یا ز بخت ما دگر شد نیتت‌‌
 • Niye yakmıyorsun? Ne oldu senin hassan? Yoksa bizim talihimizden niyetin mi değişti?
 • می‌‌نبخشایی تو بر آتش پرست ** آن که نپرستد ترا او چون برست‌‌ 825
 • Sen ateşe tapana bile lütfetmezsin. Sana tapmayan nasıl kurtuldu?
 • هرگز ای آتش تو صابر نیستی ** چون نسوزی چیست قادر نیستی‌‌
 • Ateş! Sen hiç sabırlı değildin. Niye yakmıyorsun, sebep ne, kadir mi değilsin?
 • چشم بند است این عجب یا هوش بند ** چون نسوزاند چنین شعله‌‌ی بلند
 • Bu, gözbağı mı, yoksa akıl bağı mı? Böyle yücelmiş alev nasıl yakmaz?
 • جادویی کردت کسی یا سیمیاست ** یا خلاف طبع تو از بخت ماست‌‌
 • Seni birisi büyüledi mi, yoksa bu simya mı? Yahut tabiatının değişmesi bizim talihimizden mi?
 • گفت آتش من همانم ای شمن ** اندر آ تو تا ببینی تاب من‌‌
 • Ateş dedi ki: “Ey Şaman! Ben yine o ateşim. Hele bir içeri gel de benim hararetimi gör!
 • طبع من دیگر نگشت و عنصرم ** تیغ حقم هم به دستوری برم‌‌ 830
 • Benim tabiatım da değişmedi, unsurum da. Ben Tanrı kılıcıyım, izinle keserim.
 • بر در خرگه سگان ترکمان ** چاپلوسی کرده پیش میهمان‌‌
 • Türkmen’in köpekleri, çadır kapısında misafire yaltaklanmış,
 • ور به خرگه بگذرد بیگانه رو ** حمله بیند از سگان شیرانه او
 • Ama çadır yanına yabancı biri uğrayacak olursa köpeklerden aslancasına hamleler görür.
 • من ز سگ کم نیستم در بندگی ** کم ز ترکی نیست حق در زندگی‌‌
 • Kullukta, ben köpekten aşağı değilim; Tanrı da hayat ve kudrette bir Türk’ten aşağı kalmaz.
 • آتش طبعت اگر غمگین کند ** سوزش از امر ملیک دین کند
 • Tabiat ateşi eğer seni gamlandırırsa o yakış, din sultanının emriyledir.
 • آتش طبعت اگر شادی دهد ** اندر او شادی ملیک دین نهد 835
 • Tabiat ateşi eğer sana sevinç verirse ona o sevinci din sultanı verir.
 • چون که غم بینی تو استغفار کن ** غم به امر خالق آمد کار کن‌‌
 • Gam görünce istiğfar et. Çünkü gam, Halik emriyle tesir eder.
 • چون بخواهد عین غم شادی شود ** عین بند پای، آزادی شود
 • Tanrı isterse bizzat gam, neşe… Bizzat ayak bağı, azatlık ve hürriyet olur.
 • باد و خاک و آب و آتش بنده‌‌اند ** با من و تو مرده با حق زنده‌‌اند
 • Rüzgâr, toprak, su, ateş; kölelerdir. Benimle, seninle ölüdürler. Hak’la diridirler, ancak onun emrini tutarlar.
 • پیش حق آتش همیشه در قیام ** همچو عاشق روز و شب پیچان مدام‌‌
 • Ateş, Tanrı huzurunda daima emre hazırdır, âşık gibi gece gündüz daima kıvranıp durmaktadır.
 • سنگ بر آهن زنی بیرون جهد ** هم به امر حق قدم بیرون نهد 840
 • Taşı, demire vurunca kıvılcım sıçrar. Fakat kıvılcım (senin çakmağı çakmanla değil), Tanrı fermanıyla dışarıya ayak basar.
 • آهن و سنگ ستم بر هم مزن ** کاین دو می‌‌زایند همچون مرد و زن‌‌
 • Zulüm demiriyle taşını birbirine vurma. Çünkü bu ikisi, erkek ve kadın gibi çocuk meydana getirirler.
 • سنگ و آهن خود سبب آمد و لیک ** تو به بالاتر نگر ای مرد نیک‌‌
 • Taş ve demir, sebepten ibarettir ama, ey iyi adam, sen daha ileriye bak!
 • کاین سبب را آن سبب آورد پیش ** بی‌‌سبب کی شد سبب هرگز ز خویش‌‌
 • Çünkü bu sebebi o sebep olmaksızın zuhura getirmiştir. Zâhiri sebep, hakikî sebep olmaksızın kendi kendine nasıl meydana gelir?
 • و آن سببها کانبیا را رهبر است ** آن سببها زین سببها برتر است‌‌
 • Enbiyaya rehber olan o sebepler, bu sebeplerden daha yüksektir.
 • این سبب را آن سبب عامل کند ** باز گاهی بی‌‌بر و عاطل کند 845
 • Bu sebebi müessir bir hale getiren o sebeptir. Bazen da olur ki semeresiz ve âtıl kılar, hükümsüz bırakır.
 • این سبب را محرم آمد عقلها ** و آن سببها راست محرم انبیا
 • Bu sebebe akıllar mahremdir. O sebeplerin mahremi de enbiyadır.