English    Türkçe    فارسی   

3
4511-4535

 • هر کجا دلبر بود خود همنشین ** فوق گردونست نه زیر زمین
 • Sevgiliyle beraber oturduğum yer, yerin altı da olsa yine arştan yücedir.
 • تفسیر این خبر کی مصطفی علیه السلام فرمود لا تفضلونی علی یونس بن متی
 • Mustafa aleyhisselâm’ın “Beni Yunus ibn-i Metta’dan üstün tutmayın” hadisinin tefsiri
 • گفت پیغامبر که معراج مرا ** نیست بر معراج یونس اجتبا
 • Peygamber dedi ki: Benim miracım, Yunus’un miracından üstün değildir.
 • آن من بر چرخ و آن او نشیب ** زانک قرب حق برونست از حساب
 • Benimki göklere çıkmakla oldu, onun ki yerlere inmekle… Zaten Allah yakınlığı hesaba sığmaz ki.
 • قرب نه بالا نه پستی رفتنست ** قرب حق از حبس هستی رستنست
 • Yakınlık, ne yukarıya çıkmaktır, ne aşağıya inmek. Allah yakınlığı, varlık hapsinden kurtulmaktır.
 • نیست را چه جای بالا است و زیر ** نیست را نه زود و نه دورست و دیر 4515
 • Yok olana yukarı nedir, aşağı ne? Yok olanın ne yakınlığı olur, ne uzaklığı, ne geç kalışı!
 • کارگاه و گنج حق در نیستیست ** غره‌ی هستی چه دانی نیست چیست
 • Allah’ın sanat yurdu da yokluktandır, hazinesi de. Sen, varlığa aldanmış kalmışsın, yokluk nedir, ne bileceksin?
 • حاصل این اشکست ایشان ای کیا ** می‌نماند هیچ با اشکست ما
 • Hulâsa onların kırıklığı hiç bizim kırıklığımıza benzer mi a ulu kişi?
 • آنچنان شادند در ذل و تلف ** همچو ما در وقت اقبال و شرف
 • Onlar, biz ikbale erişip yücelince nasıl neşelenirsek horluğa düşüp ellerindekini telef edince öyle neşelenirler.
 • برگ بی‌برگی همه اقطاع اوست ** فقر و خواریش افتخارست و علوست
 • Bu çeşit adamın malı, geliri, yokluk varlığından ibarettir. Yoksulluk, horluk, ona iftihardır, yüceliktir.
 • آن یکی گفت ار چنانست آن ندید ** چون بخندید او که ما را بسته دید 4520
 • Esirlerden biri dedi ki: “Peki niçin Peygamber, bizim halimizi görmedi. Bizi böyle zincirlere vurulmuş görünce nasıl oldu da güldü.
 • چونک او مبدل شدست و شادیش ** نیست زین زندان و زین آزادیش
 • Hani onun huyları değişmişti, hani o Allah huylarıyla huylanmıştı da neşesi ne bu zindanın lezzetlerindendi, ne bu zindandan kurtulduğundan.
 • پس به قهر دشمنان چون شاد شد ** چون ازین فتح و ظفر پر باد شد
 • Pekâlâ ya neden düşmanlarının kahroluşundan neşeleniyor, neden bu fetihten bu zaferden gururlanıyor?
 • شاد شد جانش که بر شیران نر ** یافت آسان نصرت و دست و ظفر
 • Erkek aslanlara kolayca üstün geldi, muzaffer oldu diye neşelenmekte.
 • پس بدانستیم کو آزاد نیست ** جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست
 • Gayri anladık ki o da hür değil… Dünyadan başka hiçbir şeyle memnun değil, başka bir şeyden gönlü şad olmuyor?
 • ورنه چون خندد که اهل آن جهان ** بر بد و نیک‌اند مشفق مهربان 4525
 • Yoksa nasıl gülebilir ki? O dünya ehli, iyiye de merhamet eder, kötüye de... İyiyi de esirger, kötüyü de”
 • این بمنگیدند در زیر زبان ** آن اسیران با هم اندر بحث آن
 • Esirler, birbirleriyle bunu konuşuyor, birbirlerine bunu fısıldıyorlardı.
 • تا موکل نشنود بر ما جهد ** خود سخن در گوش آن سلطان برد
 • Memur duymasın, duyarsa o padişaha söyler, sözlerimiz kulağına gider diye fısıltıyla konuşuyorlardı.
 • آگاه شدن پیغامبر علیه السلام از طعن ایشان بر شماتت او
 • Peygamber aleyhisselâm’ın onların kınamalarını dırıltılarını duyması
 • گرچه نشنید آن موکل آن سخن ** رفت در گوشی که آن بد من لدن
 • Memur, o sözü duymadı ama Allah bilgisine sahip olan Peygamber’in kulağına vardı.
 • بوی پیراهان یوسف را ندید ** آنک حافظ بود و یعقوبش کشید
 • Yusuf’un gömleğini alıp götüren, gömleğin kokusunu duymadı da Yakup duydu.
 • آن شیاطین بر عنان آسمان ** نشنوند آن سر لوح غیب‌دان 4530
 • Şeytanlar, gökyüzünün çevresinde döner, dolaşırlar da yine Levh-i Mahvuz’daki gayp sırlarını duyamazlar.
 • آن محمد خفته و تکیه زده ** آمده سر گرد او گردان شده
 • Muhammed’se dayanıp yatmış, uyurken o sır gelir, başucunda döner durur!
 • او خورد حلوا که روزیشست باز ** آن نه کانگشتان او باشد دراز
 • Helvayı kime nasipse o yer; parmakları uzun olan değil!
 • نجم ثاقب گشته حارس دیوران ** که بهل دزدی ز احمد سر ستان
 • Delici Şahab, şeytanları, hırsızlığı bırakın da Ahmed’ den sır öğrenin diye kovar, sürer.
 • ای دویده سوی دکان از پگاه ** هین به مسجد رو بجو رزق اله
 • Ey iki gözünü de dükkâna dikmiş, ümidini oraya bağlamış adam, kendine gel, mescide yürü de rızkını Allah’tan iste!
 • پس رسول آن گفتشان را فهم کرد ** گفت آن خنده نبودم از نبرد 4535
 • Peygamber, onların sözlerini duyup söylediklerini anladı da dedi ki: O gülüş, savaşta galebe ettim diye değil ki.