English    Türkçe    فارسی   

3
4671-4695

 • ناقه چون سر کرد در آب و گلش ** نه گل آنجا ماند نه جان و دلش
 • Deve, başını suya, toprağa daldırınca orada ne toprak kalır, ne can, ne gönül.
 • کرد فضل عشق انسان را فضول ** زین فزون‌جویی ظلومست و جهول
 • Aşk öyle bir fazilettir ki insanı faziletler sahibi yapar… Fakat insan, bu haddinden fazla dileyiş yüzünden hem pek zalimdir, ham de pek cahil!
 • جاهلست و اندرین مشکل شکار ** می‌کشد خرگوش شیری در کنار
 • İnsan hakikaten bilgisizdir; Hele bu müşkül avda büsbütün bilgisiz. Bir tavşan, aslanı kucaklamaya çalışıyor!
 • کی کنار اندر کشیدی شیر را ** گر بدانستی و دیدی شیر را
 • Eğer aslanı bilseydi, görseydi hiç kucaklamaya kalkışır mıydı, buna imkân mı var?
 • ظالمست او بر خود و بر جان خود ** ظلم بین کز عدلها گو می‌برد 4675
 • İnsan, canına da zulmeder, nefsine de… Fakat şu zulme bak, şu zulmü gör ki adaletlerden bile topu kapar, adaletlerden bile üstündür, ileridir.
 • جهل او مر علمها را اوستاد ** ظلم او مر عدلها را شد رشاد
 • Bilgisizliği ilimlere üstattır… Zulmü, adaletlere doğru yol gösterir.
 • دست او بگرفت کین رفته دمش ** آنگهی آید که من دم بخشمش
 • Sadr-ı Cihan, bu nefesi kesilmiş âşık, ona ben nefes bağışlayınca dirilir, kendine gelir diye âşığın elini tuttu,
 • چون به من زنده شود این مرده‌تن ** جان من باشد که رو آرد به من
 • “Bu bedeni ölü, bu canı uyanık âşık, benimle diriliyor. Şu halde o, benim canım… Bana yüz tutuyor.
 • من کنم او را ازین جان محتشم ** جان که من بخشم ببیند بخششم
 • Ben onu bu candan yücelteyim, bu cana muhtaç olmasın. Ona bir can bağışlayayım da ihsanımı onunla görsün!
 • جان نامحرم نبیند روی دوست ** جز همان جان کاصل او از کوی اوست 4680
 • Nâmahrem can, sevgilinin yüzünü göremez. Dostun yüzünü ancak aslı onun civarında olan can görür.
 • در دمم قصاب‌وار این دوست را ** تا هلد آن مغز نغزش پوست را
 • Bu dosta kasap gibi üfüreyim de o lâtif ruhu derisinden çıksın deyip,
 • گفت ای جان رمیده از بلا ** وصل ما را در گشادیم الصلا
 • Âşıka “Ey belâlar yüzünden bedeni terk edip giden can, vuslat kapımızı açtık, gel gel!
 • ای خود ما بی‌خودی و مستی‌ات ** ای ز هست ما هماره هستی‌ات
 • Ey varlığımız, yokluğuna, sarhoşluğuna sebep olan… Ey varlığı, varlığımızdan ibaret bulunan âşık!
 • با تو بی لب این زمان من نو بنو ** رازهای کهنه گویم می‌شنو
 • Şimdi ben sana dilsiz, dudaksız yeniden yeniye eski sırlar söyleyeceğim dinle!
 • زانک آن لبها ازین دم می‌رمد ** بر لب جوی نهان بر می‌دمد 4685
 • Dilsiz, dudaksız söyleyeceğim, çünkü şu diller, dudaklar, bu nefesten ürkerler. Bu nefes, gizli bir ırmağın kıyısında yetişir, meyve verir!
 • گوش بی‌گوشی درین دم بر گشا ** بهر راز یفعل الله ما یشا
 • Şimdi can kulağını aç da “Allah dilediğini yapar sırrını duymaya hazırlan” dedi.
 • چون صلای وصل بشنیدن گرفت ** اندک اندک مرده جنبیدن گرفت
 • Âşık, vuslata çağrıldığını duyunca yavaş yavaş kımıldanmaya başladı.
 • نه کم از خاکست کز عشوه‌ی صبا ** سبز پوشد سر بر آرد از فنا
 • Âşık, topraktan da aşağıyı değil ya… Toprak bile sabah rüzgârının işvesiyle yeşiller giyinir, yokluktan başını kaldırır!
 • کم ز آب نطفه نبود کز خطاب ** یوسفان زایند رخ چون آفتاب
 • Meniden de aşağı değil ya… Meni bile Allah emrini duyar da güneş yüzlü Yusuflar meydana getirir!
 • کم ز بادی نیست شد از امر کن ** در رحم طاوس و مرغ خوش‌سخن 4690
 • Rüzgârdan da aşağı değil ya… Kün emrini işitir de rahimde tavus olur, güzel güzel söz söyleyen kuş kesilir!
 • کم ز کوه سنگ نبود کز ولاد ** ناقه‌ای کان ناقه ناقه زاد زاد
 • Taştan, topraktan meydana gelen dağdan da aşağı değil ya... Deve doğurur da o deveden de deve yavrusu doğar!
 • زین همه بگذر نه آن مایه‌ی عدم ** عالمی زاد و بزاید دم بدم
 • Bunların hepsini bir tarafa bırak, yokluk koskoca bir âlem doğurmadı mı? Hâlâ da her an bütün varlıklar ondan doğmuyor mu?
 • بر جهید و بر طپید و شاد شاد ** یک دو چرخی زد سجود اندر فتاد
 • Âşık, sıçradı, titredi, neşeli neşeli bir iki döndü, bir iki çark vurdu… Yere kapandı, secdeye vardı!
 • با خویش آمدن عاشق بیهوش و روی آوردن به ثنا و شکر معشوق
 • Âşığın kendine gelmesi ve sevgiliyi övmeye başlaması sevgilinin şükretmesi
 • گفت ای عنقای حق جان را مطاف ** شکر که باز آمدی زان کوه قاف
 • Dedi ki: “Ey çevresinde canın tavaf edip durduğu Allah ankası… Şükrolsun, kaf dağından geri döndük,
 • ای سرافیل قیامتگاه عشق ** ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق 4695
 • Ey aşkın kıyamet yerinde İsrafillik eden sevgili… Ey aşkın aşkı, ey aşkın dileği!