English    Türkçe    فارسی   

4
32-56

 • هر کش افسانه بخواند افسانه است ** وآنک دیدش نقد خود مردانه است
 • Bu kitap, masal diyene masaldır... Fakat bu kitapta halini gören, bu kitapla kendini anlayan kişi de erdir!
 • آب نیلست و به قبطی خون نمود ** قوم موسی را نه خون بد آب بود
 • Mesnevi, Nil ırmağının suyudur... Kıptiye kan görünür ama Musa kavmine kan değildir, sudur!
 • دشمن این حرف این دم در نظر ** شد ممثل سرنگون اندر سقر
 • Bu sözün düşmanı, şimdi gözüme şöyle görünmede... Cehenneme baş aşağı düşmüş!
 • ای ضیاء الحق تو دیدی حال او ** حق نمودت پاسخ افعال او 35
 • Ey Hak Ziyası, sen onun halini gördün... Hak, sana, onun işlerine karşılık verdiği cevabı gösterdi!
 • دیده‌ی غیبت چو غیبست اوستاد ** کم مبادا زین جهان این دید و داد
 • Gayb âlemini gören gözün, gayb âlemi gibi üstattır. Bu görüş, bu ihsan, şu âlemden eksik olmasın!
 • این حکایت را که نقد وقت ماست ** گر تمامش می‌کنی اینجا رواست
 • Bizim halimiz olan şu hikâyeyi burada tamamlarsan yakışır.
 • ناکسان را ترک کن بهر کسان ** قصه را پایان بر و مخلص رسان
 • Adam olmayanları, adam olanların hatırı için bırak; hikâyeyi bitir, hikâyeye son ver!
 • این حکایت گر نشد آنجا تمام ** چارمین جلدست آرش در نظام
 • Hikâye üçüncü cilt de tamamlanmadıysa işte dördüncü cilt... Onu, burada düzene koy, tamamla!
 • تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر می‌کرد و می‌گفت کی عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم
 • Âşığın, bekçiden kaçıp bilmediği bir bağa girmesi sevgilisini orada bulması ve neşesinden bekçiye hayır duada bulunması, “öyle şeyler oluverir ki siz, onlardan hoşlanmazsınız, hâlbuki sizin için hayırlıdır” ayetini okuması
 • اندر آن بودیم کان شخص از عسس ** راند اندر باغ از خوفی فرس 40
 • O adamın, bekçiden korkup bağa at sürdüğünü anlatıyorduk.
 • بود اندر باغ آن صاحب‌جمال ** کز غمش این در عنا بد هشت سال
 • O adamın âşık olup bu dertle tam sekiz yıl yanıp yakıldığı güzel de meğerse o bağdaymış!
 • سایه‌ی او را نبود امکان دید ** هم‌چو عنقا وصف او را می‌شنید
 • Âşık o sevgilinin gölgesini bile görmeye imkân bulamıyordu. Ancak Zümrüdüanka’yı duyar gibi onun da vasfını işitmekteydi.
 • جز یکی لقیه که اول از قضا ** بر وی افتاد و شد او را دلربا
 • Kazara nasılsa onu, bir kerecik görmüştü, o ilk görüşte ona vurulmuş, ona gönül vermiş gitmişti.
 • بعد از آن چندان که می‌کوشید او ** خود مجالش می‌نداد آن تندخو
 • Ondan sonra ne kadar çalıştı çabaladıysa o sert huylu dilber, bir türlü mecâl vermemiş, bir türlü kendisini göstermemişti.
 • نه بلا به چاره بودش نه به مال ** چشم پر و بی‌طمع بود آن نهال 45
 • Ne yalvarmanın bir çaresi olmuştu, ne mal, mülk vermenin... O fidan sevgilinin gözü toktu, tamahı yoktu!
 • عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی ** حق بیالود اول کارش لبی
 • Allah, her hüner ve sanata, her dilenen ve istenen şeye âşık olan kişinin dudağını, ilk önce o şeye dokundurur, ona lezzeti tattırır...
 • چون بدان آسیب در جست آمدند ** پیش پاشان می‌نهد هر روز بند
 • Ondan sonra âşıklar, o lezzetle, dileklerini aramaya koyuldular mı her gün önlerine bir tuzak çıkarır, ayaklarına bir bağ vurur!
 • چون در افکندش بجست و جوی کار ** بعد از آن در بست که کابین بیار
 • Aramayıp taramaya giriştiler mi “hele nikâh parasını getir bakalım” diye kapıyı kapar.
 • هم بر آن بو می‌تنند و می‌روند ** هر دمی راجی و آیس می‌شوند
 • Âşıklar da, o ümitle döner dolaşır, koşarlar... Her an ricaya düşerler, her an ümitsizliğe kapılırlar.
 • هر کسی را هست اومید بری ** که گشادندش در آن روزی دری 50
 • Herkesin, bir şey elde edeceğim diye bir ümidi vardır... Nihayet bir gün olur, ona bir kapı da açarlar.
 • باز در بستندش و آن درپرست ** بر همان اومید آتش پا شدست
 • Açarlar ama hemencecik yine o kapıyı örterler. O kapıya tapan, oraya ümit bağlayan kişi de ümitlenir, o ümitle ateş kesilir, işe girişir!
 • چون درآمد خوش در آن باغ آن جوان ** خود فرو شد پا به گنجش ناگهان
 • O genç de hoş bir halde o bağa girince ansızın ayağı defineye batıverdi!
 • مر عسس را ساخته یزدان سبب ** تا ز بیم او دود در باغ شب
 • Allah bekçiyi sebep etti... Bekçi korkusundan geceleyin koşa koşa bağa girdi, sığındı da,
 • بیند آن معشوقه را او با چراغ ** طالب انگشتری در جوی باغ
 • Bağdan geçen ırmağa yüzüğünü düşürmüş olan sevgilisinin elinde bir fener, yüzüğünü aramakta olduğunu gördü.
 • پس قرین می‌کرد از ذوق آن نفس ** با ثنای حق دعای آن عسس 55
 • O anda neşesinden Allah’a şükürler ederek bekçiye hayır dualarda bulunmaya başladı:
 • که زیان کردم عسس را از گریز ** بیست چندان سیم و زر بر وی بریز
 • “Bekçiden huylanıp kaçtım, ziyanlara girdim, ama yarabbi, sen onun yirmi misli altın ve gümüşü onun başına saç!