English    Türkçe    فارسی   

4
39-63

 • این حکایت گر نشد آنجا تمام ** چارمین جلدست آرش در نظام
 • Hikâye üçüncü cilt de tamamlanmadıysa işte dördüncü cilt... Onu, burada düzene koy, tamamla!
 • تمامی حکایت آن عاشق که از عسس گریخت در باغی مجهول خود معشوق را در باغ یافت و عسس را از شادی دعای خیر می‌کرد و می‌گفت کی عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم
 • Âşığın, bekçiden kaçıp bilmediği bir bağa girmesi sevgilisini orada bulması ve neşesinden bekçiye hayır duada bulunması, “öyle şeyler oluverir ki siz, onlardan hoşlanmazsınız, hâlbuki sizin için hayırlıdır” ayetini okuması
 • اندر آن بودیم کان شخص از عسس ** راند اندر باغ از خوفی فرس 40
 • O adamın, bekçiden korkup bağa at sürdüğünü anlatıyorduk.
 • بود اندر باغ آن صاحب‌جمال ** کز غمش این در عنا بد هشت سال
 • O adamın âşık olup bu dertle tam sekiz yıl yanıp yakıldığı güzel de meğerse o bağdaymış!
 • سایه‌ی او را نبود امکان دید ** هم‌چو عنقا وصف او را می‌شنید
 • Âşık o sevgilinin gölgesini bile görmeye imkân bulamıyordu. Ancak Zümrüdüanka’yı duyar gibi onun da vasfını işitmekteydi.
 • جز یکی لقیه که اول از قضا ** بر وی افتاد و شد او را دلربا
 • Kazara nasılsa onu, bir kerecik görmüştü, o ilk görüşte ona vurulmuş, ona gönül vermiş gitmişti.
 • بعد از آن چندان که می‌کوشید او ** خود مجالش می‌نداد آن تندخو
 • Ondan sonra ne kadar çalıştı çabaladıysa o sert huylu dilber, bir türlü mecâl vermemiş, bir türlü kendisini göstermemişti.
 • نه بلا به چاره بودش نه به مال ** چشم پر و بی‌طمع بود آن نهال 45
 • Ne yalvarmanın bir çaresi olmuştu, ne mal, mülk vermenin... O fidan sevgilinin gözü toktu, tamahı yoktu!
 • عاشق هر پیشه‌ای و مطلبی ** حق بیالود اول کارش لبی
 • Allah, her hüner ve sanata, her dilenen ve istenen şeye âşık olan kişinin dudağını, ilk önce o şeye dokundurur, ona lezzeti tattırır...
 • چون بدان آسیب در جست آمدند ** پیش پاشان می‌نهد هر روز بند
 • Ondan sonra âşıklar, o lezzetle, dileklerini aramaya koyuldular mı her gün önlerine bir tuzak çıkarır, ayaklarına bir bağ vurur!
 • چون در افکندش بجست و جوی کار ** بعد از آن در بست که کابین بیار
 • Aramayıp taramaya giriştiler mi “hele nikâh parasını getir bakalım” diye kapıyı kapar.
 • هم بر آن بو می‌تنند و می‌روند ** هر دمی راجی و آیس می‌شوند
 • Âşıklar da, o ümitle döner dolaşır, koşarlar... Her an ricaya düşerler, her an ümitsizliğe kapılırlar.
 • هر کسی را هست اومید بری ** که گشادندش در آن روزی دری 50
 • Herkesin, bir şey elde edeceğim diye bir ümidi vardır... Nihayet bir gün olur, ona bir kapı da açarlar.
 • باز در بستندش و آن درپرست ** بر همان اومید آتش پا شدست
 • Açarlar ama hemencecik yine o kapıyı örterler. O kapıya tapan, oraya ümit bağlayan kişi de ümitlenir, o ümitle ateş kesilir, işe girişir!
 • چون درآمد خوش در آن باغ آن جوان ** خود فرو شد پا به گنجش ناگهان
 • O genç de hoş bir halde o bağa girince ansızın ayağı defineye batıverdi!
 • مر عسس را ساخته یزدان سبب ** تا ز بیم او دود در باغ شب
 • Allah bekçiyi sebep etti... Bekçi korkusundan geceleyin koşa koşa bağa girdi, sığındı da,
 • بیند آن معشوقه را او با چراغ ** طالب انگشتری در جوی باغ
 • Bağdan geçen ırmağa yüzüğünü düşürmüş olan sevgilisinin elinde bir fener, yüzüğünü aramakta olduğunu gördü.
 • پس قرین می‌کرد از ذوق آن نفس ** با ثنای حق دعای آن عسس 55
 • O anda neşesinden Allah’a şükürler ederek bekçiye hayır dualarda bulunmaya başladı:
 • که زیان کردم عسس را از گریز ** بیست چندان سیم و زر بر وی بریز
 • “Bekçiden huylanıp kaçtım, ziyanlara girdim, ama yarabbi, sen onun yirmi misli altın ve gümüşü onun başına saç!
 • از عوانی مر ورا آزاد کن ** آنچنان که شادم او را شاد کن
 • Onu, kötü kişilerin şerrinden kurtar... Ben nasıl neşelendiysem onu da sen neşelendir!
 • سعد دارش این جهان و آن جهان ** از عوانی و سگی‌اش وا رهان
 • Onu bu âlemde de mesut et, o âlemde de... Onu kötülükten, köpeklikten kurtar!
 • گرچه خوی آن عوان هست ای خدا ** که هماره خلق را خواهد بلا
 • Allah’ım, gerçi o kötü kişinin huyu daima halkın belasını istemektir. ( ama yine sen onu koru).
 • گر خبر آید که شه جرمی نهاد ** بر مسلمانان شود او زفت و شاد 60
 • Kötü kişi, padişah, Müslümanları suçlu buldu diye bir haber duydu mu semirir, neşelenir...
 • ور خبر آید که شه رحمت نمود ** از مسلمانان فکند آن را به جود
 • Yok... Eğer padişah, merhamet etti, o cezayı cömertliğiyle Müslümanlardan bağışladı diye bir söz duysa,
 • ماتمی در جان او افتد از آن ** صد چنین ادبارها دارد عوان
 • Bu söz yüzünden canı sıkılır, yaslara düşer... Kötü kişide daha buna benzer yüzlerce yomsuzluklar vardır.
 • او عوان را در دعا در می‌کشید ** کز عوان او را چنان راحت رسید
 • Fakat o âşık, kötü bekçiye hayır dualar edip duruyordu. Çünkü rahata onun yüzünden kavuşmuştu.