English    Türkçe    فارسی   

5
2973-2997

 • امر و نهی و خشم و تشریف و عتاب  ** نیست جز مختار را ای پاک‌جیب 
 • Ey yeni, yakası temiz kişi, emir, nehiy, öfke, lütuf ve azarlama, ancak ihtiyacı olanadır.
 • اختیاری هست در ظلم و ستم  ** من ازین شیطان و نفس این خواستم 
 • Zulümde de ihtiyarımız vardır, sitemde de. Ben, bu Şeytanla nefisten bunu kastettim.
 • اختیار اندر درونت ساکنست  ** تا ندید او یوسفی کف را نخست  2975
 • İhtiyar, senin içindedir. O, bir Yusuf görmedikçe elini uzatamaz.
 • اختیار و داعیه در نفس بود  ** روش دید آنگه پر و بالی گشود 
 • İhtiyar ve dilek, nefistedir. Dilediği şeyin yüzünü görür de ondan sonra kol kanad açar.
 • سگ بخفته اختیارش گشته گم  ** چون شکنبه دید جنبانید دم 
 • Köpek uyumuş ama ihtiyarı kayboldu sanma. İşkembeyi gördü mü kuyruğunu sallamaya başlar.
 • اسپ هم حو حو کند چون دید جو  ** چون بجنبد گوشت گربه کرد مو 
 • At da arpa gördü mü kişnemeye koyulur; kedi de etin oynadığını görünce miyavlamaya başlar.
 • دیدن آمد جنبش آن اختیار  ** هم‌چو نفخی ز آتش انگیزد شرار 
 • İhtiyarın harekete gelmesine sebep görüştür, ateşten kıvılcım çıkaranın körük olduğu gibi.
 • پس بجنبد اختیارت چون بلیس  ** شد دلاله آردت پیغام ویس  2980
 • Şu halde ihtiyarın, İblis gibi seni oynatır. Sana vasıtalık eder, Vis'in selâmını, haberini getirir.
 • چونک مطلوبی برین کس عرضه کرد  ** اختیار خفته بگشاید نورد 
 • Dilediği bir şeyi adama gösterdi mi, uyumuş olan ihtiyar, derhal gözünü açar.
 • وآن فرشته خیرها بر رغم دیو  ** عرضه دارد می‌کند در دل غریو 
 • Melekler de Şeytanın inadına gönlüne feryatlar salar.
 • تا بجنبد اختیار خیر تو  ** زانک پیش از عرضه خفتست این دو خو 
 • Bu suretle hayra olan ihtiyarını harekete getirmek ister. Çünkü bu göstermeden önce sende şu iki huy da uykudadır.
 • پس فرشته و دیو گشته عرضه‌دار  ** بهر تحریک عروق اختیار 
 • Şu halde ihtiyar damarlarını harekete getirmek için melek de sana yapılacak şeyleri gösterir, Şeytan da.
 • می‌شود ز الهامها و وسوسه  ** اختیار خیر و شرت ده کسه  2985
 • Sendeki hayır ve şer ihtiyarı, ilham ve vesveselerle birken on olur, on kişinin ihtiyarına sahip olursun.
 • وقت تحلیل نماز ای با نمک  ** زان سلام آورد باید بر ملک 
 • A tatlı adam, namazın dışındaki işlerin helâl olması için namazdan çıkarken meleklere selâm vermek gerektir.
 • که ز الهام و دعای خوبتان  ** اختیار این نمازم شد روان 
 • Bu selâm, sizin güzel ilhamınız ve duanız yüzünden ihtiyarımla şu namazı kıldım demektir.
 • باز از بعد گنه لعنت کنی  ** بر بلیس ایرا کزویی منحنی 
 • Suçtan sonra da tutar, İblise lanet edersin. Çünkü bu eğriliğe onun yüzünden düştün.
 • این دو ضد عرضه کننده‌ت در سرار  ** در حجاب غیب آمد عرضه‌دار 
 • Şeytanla melek, gayıp perdesi ardında gizlice bu kötülükle iyiliği sana gösterir.
 • چونک پرده‌ی غیب برخیزد ز پیش  ** تو ببینی روی دلالان خویش  2990
 • Fakat gözünün önünden gayıp perdesi kalktı mı seni hayıra, şerre sevk edenlerin yüzlerini görürsün.
 • وآن سخنشان وا شناسی بی‌گزند  ** که آن سخن‌گویان نهان اینها بدند 
 • Onların sözlerinden, gizlice söz söyleyenlerin bunlar olduğunu tanırsın.
 • دیو گوید ای اسیر طبع و تن  ** عرضه می‌کردم نکردم زور من 
 • Şeytan, ey tabiat ve ten tutsağı der, ben bunu sana gösterdim, fakat zorlamadım ki.
 • وآن فرشته گویدت من گفتمت  ** که ازین شادی فزون گردد غمت 
 • Melek de, ben sana, bu neşe yüzünden gamın artar demedim mi ?
 • آن فلان روزت نگفتم من چنان  ** که از آن سویست ره سوی جنان 
 • Falan günde ben sana şöyle demedim mi? Cinler yolu, o tarafa giden yoldur.
 • ما محب جان و روح افزای تو  ** ساجدان مخلص بابای تو  2995
 • Biz, senin canına dostuz, ruhuna ruhlar katarız. Senin babana ihlâsla secde etmişiz.
 • این زمانت خدمتی هم می‌کنیم  ** سوی مخدومی صلایت می‌زنیم 
 • Şimdi de sana hizmet etmekte, hizmet edilme yoluna seni çağırmadayız.
 • آن گره بابات را بوده عدی  ** در خطاب اسجدوا کرده ابا 
 • Bu şeytanlar, babana da düşmandı. "Secde edin" emrine uymadılar.