English    Türkçe    فارسی   

5
3779-3803

 • کار ترکانست نه ترکان برو  ** جای ترکان هست خانه خانه شو 
 • Savaş, Türklerin işidir, nazenin kadınların değil. Nazlı nazenin kadınların yeri evdir, eve git sen de!
 • حکایت عیاضی رحمه‌الله کی هفتاد غزو کرده بود سینه برهنه بر امید شهید شدن چون از آن نومید شد از جهاد اصغر رو به جهاد اکبر آورد و خلوت گزید ناگهان طبل غازیان شنید نفس از اندرون زنجیر می‌درانید سوی غزا و متهم داشتن او نفس خود را درین رغبت 
 • Tanrı rahmet etsin, Ayyazi'nin, şehit olma ümidiyle yetmiş kere göğsü açık savaşa girmesi, nihayet küçük savaşta şehit olmadan ümidini kesip büyük savaşa yüz tutması ve halvete girmesi. Bu sırada gazilerin davulunu duyup nefsinin, zincirini sürüyerek savaşa gitmeyi istemesi ve onun bu istek yüzünden nefsini töhmet altına alması
 • گفت عیاضی نود بار آمدم  ** تن برهنه بوک زخمی آیدم  3780
 • Ayyazi dedi ki: Tam doksan kere belki yaralanırım diye,
 • تن برهنه می‌شدم در پیش تیر  ** تا یکی تیری خورم من جای‌گیر 
 • Çırılçıplak savaşa girdim, okların önüne gittim, belki birisi gelir saplanır dedim.
 • تیر خوردن بر گلو یا مقتلی  ** در نیابد جز شهیدی مقبلی 
 • Fakat boğaza, yahut can alacak bir yere ok isabeti, devlet sahibi bir şehitten başkasına nasip olmuyor.
 • بر تنم یک جایگه بی‌زخم نیست  ** این تنم از تیر چون پرویز نیست 
 • Vücudumda yaralanmadık bir tek yer yok. Bedenim, oktan kalbur gibi delik deşik oldu.
 • لیک بر مقتل نیامد تیرها  ** کار بخت است این نه جلدی و دها 
 • Fakat bu ne yiğitlik, ne de zekâ işi. Baht işi bu, Bir türlü can alacak bir yerime ok isabet etmedi.
 • چون شهیدی روزی جانم نبود  ** رفتم اندر خلوت و در چله زود  3785
 • Şehitliğin kısmet olmadığını anlayınca halvete gittim, çileye girdim.
 • در جهاد اکبر افکندم بدن  ** در ریاضت کردن و لاغر شدن 
 • Kendimi büyük savaşa attım, riyazata, zayıflamaya koyuldum.
 • بانگ طبل غازیان آمد به گوش  ** که خرامیدند جیش غزوکوش 
 • Halvetteyken kulağıma gazilerin savaşa giderken çaldıkları davul sesleri geldi.
 • نفس از باطن مرا آواز داد  ** که به گوش حس شنیدم بامداد 
 • Sabah çağıydı, can kulağımla duydum, nefsim, içimden seslendi.
 • خیز هنگام غزا آمد برو  ** خویش را در غزو کردن کن گرو 
 • Kalk, savaş zamanı geldi, yürü. Kendini savaşa at.
 • گفتم ای نفس خبیث بی‌وفا  ** از کجا میل غزا تو از کجا  3790
 • Dedim ki: Ey vefasız habis nefis, savaşa meyletme nerde, sen nerdesin?
 • راست گوی ای نفس کین حیلت‌گریست  ** ورنه نفس شهوت از طاعت بریست 
 • Ey nefis, doğru söyle, bu hilebazlık, nedir? Yoksa şehvete düşkün nefis, ibadete yanaşmaz bile.
 • گر نگویی راست حمله آرمت  ** در ریاضت سخت‌تر افشارمت 
 • Doğru söylemezsen üstüne saldırır, seni riyazatla adamakıllı sıkar, sıkıştırırım.
 • نفس بانگ آورد آن دم از درون  ** با فصاحت بی‌دهان اندر فسون 
 • O anda nefsim, içimden seslendi, dilsiz, ağızsız, fasih bir surette söz söylemekteydi:
 • که مرا هر روز اینجا می‌کشی  ** جان من چون جان گبران می‌کشی 
 • Beni her gün burada öldürüp duruyorsun. Canıma, kâfirlere yapılan eziyetleri yapıyorsun.
 • هیچ کس را نیست از حالم خبر  ** که مرا تو می‌کشی بی‌خواب و خور  3795
 • Kimsenin halimden haberi yok.. Sen, beni uykusuz, yemeksiz öldürüp durmadasın.
 • در غزا بجهم به یک زخم از بدن  ** خلق بیند مردی و ایثار من 
 • Bari savaşta bir yarayla şu bedenden kurtulurum da halk da erliğimi, fedakârlığımı görür.
 • گفتم ای نفسک منافق زیستی  ** هم منافق می‌مری تو چیستی 
 • Dedim ki: A nefisceğiz, hem münafık olarak yaşamadasın, hem münafıkça ölmedesin, nesin sen?
 • در دو عالم تو مرایی بوده‌ای  ** در دو عالم تو چنین بیهوده‌ای 
 • İki âlemde de mürai imişsin, iki âlemde de hiçbir şeye yaramazmışsın meğer.
 • نذر کردم که ز خلوت هیچ من  ** سر برون نارم چو زنده‌ست این بدن 
 • Bu beden sağ oldukça halvetten çıkmamayı nezrettim.
 • زانک در خلوت هر آنچ تن کند  ** نه از برای روی مرد و زن کند  3800
 • Çünkü bu beden, halvette ne yaparsa kadına, erkeğe görünmek için yapmaz.
 • جنبش و آرامش اندر خلوتش  ** جز برای حق نباشد نیتش 
 • Halvetteki hareketi de ancak Tanrı içindir, huzuru ve sükûnu da. Orada niyetinde başka bir şey bulunamaz.
 • این جهاد اکبرست آن اصغرست  ** هر دو کار رستمست و حیدرست 
 • Bu büyük savaştır, o küçük savaş. Her ikisi de Haydar'la Rüstem'in harcıdır.
 • کار آن کس نیست کو را عقل و هوش  ** پرد از تن چون بجنبد دنب موش 
 • Öyle bir farenin kıpırdamasiyle uçup gidecek akıl sahibinin harcı değil!