English    Türkçe    فارسی   

6
3151-3175

 • آن عداوت اندرو عکس حقست  ** کز صفات قهر آنجا مشتقست 
 • Halbuki ondaki o düşmanlık, Tanrı’nın aksidir. Oradaki kahır, Tanrı’nın kahır sıfatlarından üremiştir.
 • وآن گنه در وی ز جنس جرم تست  ** باید آن خو را ز طبع خویش شست 
 • Ondaki suç, sendeki suçun cinsindendir. Önce o huyu, kendi tabiatından yıkayıp arıtmak gerek.
 • خلق زشتت اندرو رویت نمود  ** که ترا او صفحه‌ی آیینه بود 
 • Sendeki çirkin huy, onda göründü. Çünkü o, sana bir aynadır âdeta.
 • چونک قبح خویش دیدی ای حسن  ** اندر آیینه بر آیینه مزن 
 • Güzelim aynada çirkinliğini görünce aynaya saldırma.
 • می‌زند بر آب استاره‌ی سنی  ** خاک تو بر عکس اختر می‌زنی  3155
 • Mesela yüce yıldız, suya vurur. Sen de yıldızın aksine toprak atarsın.
 • کین ستاره‌ی نحس در آب آمدست  ** تا کند او سعد ما را زیردست 
 • Bir kutsuz yıldız bizim kutluluğumuzu alt etmek için suya geldi mi dersin.
 • خاک استیلا بریزی بر سرش  ** چونک پنداری ز شبهه اخترش 
 • O aksi, yıldız sanır, kapansın diye üstüne toprak atar durursun.
 • عکس پنهان گشت و اندر غیب راند  ** تو گمان بردی که آن اختر نماند 
 • Akis gizlenir, gayb âlemine gider. Sanırsın ki yıldız da söndü.
 • آن ستاره‌ی نحس هست اندر سما  ** هم بدان سو بایدش کردن دوا 
 • O kutsuz yıldız, gökyüzündedir. Başını o tarafa kaldırmak lâzım.
 • بلک باید دل سوی بی‌سوی بست  ** نحس این سو عکس نحس بی‌سو است  3160
 • Hattâ gönlü, mekânsızlık mekânına bağlamak gerek. Burada zuhur eden yomsuzluk, o mekânsızlık âleminin bir aksinden ibarettir.
 • داد داد حق شناس و بخششش  ** عکس آن دادست اندر پنج و شش 
 • Vergiyi Tanrı vergisi, ihsanı Tanrı ihsanı bil. Çünkü bu aksi, beş duygu âlemiyle altı cihet âlemine veren odur.
 • گر بود داد خسان افزون ز ریگ  ** تو بمیری وآن بماند مردریگ 
 • Aşağılık kimselerin ihsanı, kumdan artık bile olsa yine sen ölürsün, o vergiler senden arda kalır.
 • عکس آخر چند پاید در نظر  ** اصل بینی پیشه کن ای کژنگر 
 • Akis, gözde ne kadar kalabilir ki? Ey eğri gören, aslı görmeyi kendine hüner yap.
 • حق چو بخشش کرد بر اهل نیاز  ** با عطا بخشیدشان عمر دراز 
 • Tanrı, yalvarıp yakaranlara ihsanda bulundu mu onlara ihsan ettiği şeylerle beraber uzun bir ömür bağışlar.
 • خالدین شد نعمت و منعم علیه  ** محیی الموتاست فاجتازوا الیه  3165
 • Nimeti de ebedîdir onun, nimet ettiği de ebedîlik verir. O, ölüleri bile diriltir, ona baş vurun!
 • داد حق با تو در آمیزد چو جان  ** آنچنان که آن تو باشی و تو آن 
 • Tanrı, lûtfetti mi o lûtuf, can gibi sana karışır, seninle bir olur. Âdeta sen o olursun, o, sen olur.
 • گر نماند اشتهای نان و آب  ** بدهدت بی این دو قوت مستطاب 
 • Sende ekmek ve suya iştah yoksa bu ikisi de olmaksızın sana tertemiz bir rızk verir yine.
 • فربهی گر رفت حق در لاغری  ** فربهی پنهانت بخشد آن سری 
 • Semizliğin gittiyse Tanrı, gayb âleminden lûtfeder, sana zayıflıkta bir gizli semizlik, şişmanlık verir.
 • چون پری را قوت از بو می‌دهد  ** هر ملک را قوت جان او می‌دهد 
 • O peri ve cine kokuyu gıda etmiş, meleklere can gıdası vermiştir.
 • جان چه باشد که تو سازی زو سند  ** حق به عشق خویش زنده‌ت می‌کند  3170
 • Can nedir ki ona dayanıyorsun? Tanrı kendi aşkı ile seni diriltir.
 • زو حیات عشق خواه و جان مخواه  ** تو ازو آن رزق خواه و نان مخواه 
 • Ondan aşk diriliği iste, can isteme. O rızkı iste, ekmek dileme.
 • خلق را چون آب دان صاف و زلال  ** اندر آن تابان صفات ذوالجلال 
 • Halkı su gibi arı duru bil. O suya akseden, ululuk ıssı Tanrı’nın sıfatlarıdır.
 • علمشان و عدلشان و لطفشان  ** چون ستاره‌ی چرخ در آب روان 
 • Onların bilgileri, adaletleri, lûtufları akar suya aksetmiş yıldıza benzer.
 • پادشاهان مظهر شاهی حق  ** فاضلان مرآت آگاهی حق 
 • Padişahlar, Tanrı saltanatına mazhardır; bilgi sahipleri, Tanrı bilgisinin aynasıdır.
 • قرنها بگذشت و این قرن نویست  ** ماه آن ماهست آب آن آب نیست  3175
 • Zamanlar geçti gitti. Bu yeni bir zaman. Ay, o ay ama su, o su değil.