English    Türkçe    فارسی   

1
1094-1143

 • زین سپس من نشنوم آن دمدمه ** بانگ دیوان است و غولان آن همه‌‌
 • Bundan sonra ben artık o gürültüyü dinlemem. Onlar hep şeytanların, gulyabanilerin sesleri!
 • بردران ای دل تو ایشان را مه‌‌ایست ** پوستشان بر کن کشان جز پوست نیست‌‌ 1095
 • Ey gönül; durma, onları parçala, derilerini yüz. Zaten onlar deriden başka bir şey değildir!” diyordu.
 • پوست چه بود گفتهای رنگ رنگ ** چون زره بر آب کش نبود درنگ‌‌
 • Deriden maksat nedir? Renk renk lâflar… Su üstündeki, durmalarına imkân olmayan menevişler gibi.
 • این سخن چون پوست و معنی مغز دان ** این سخن چون نقش و معنی همچو جان‌‌
 • Bu söz deri gibidir, mana onun içi; bu söz, ceset gibidir, mana, can.
 • پوست باشد مغز بد را عیب پوش ** مغز نیکو را ز غیرت غیب پوش‌‌
 • Kötü iç’in ayıbını deri örter; iyi iç’i de gayret dolayısıyla Gayb âlemi.
 • چون قلم از باد بد دفتر ز آب ** هر چه بنویسی فنا گردد شتاب‌‌
 • Kalemin rüzgârdan, kâğıdın sudan olursa ne yazarsan derhal yok olur.
 • نقش آب است ار وفا جویی از آن ** باز گردی دستهای خود گزان‌‌ 1100
 • Manasız söz, su üstüne yazılan yazıdır. Ondan vefa umarsan iki elini ısırarak dönersin (pişman olur).
 • باد در مردم هوا و آرزوست ** چون هوا بگذاشتی پیغام هوست‌‌
 • Rüzgâr, insandaki heva ve arzudur. Heva ve hevesten geçersen Tanrı’nın haberi karlı, ondan haber alırsın.
 • خوش بود پیغامهای کردگار ** کاو ز سر تا پای باشد پایدار
 • Tanrı’nın haberleri çok hoştu; çünkü baştan sona kadar ebedîdir.
 • خطبه‌‌ی شاهان بگردد و آن کیا ** جز کیا و خطبه‌‌های انبیا
 • Peygamberlerin ululuğundan ve hutbelerinden gayrı padişahların hutbeleri, ululukları, adları, sanları değişir, baki kalmaz.
 • ز آن که بوش پادشاهان از هواست ** بار نامه‌‌ی انبیا از کبریاست‌‌
 • Çünkü padişahların kuvvetleri hevadandır. Peygamberlerin icazetnameleri ise ululuk sahibi Tanrı’dandır.
 • از درمها نام شاهان بر کنند ** نام احمد تا ابد بر می‌‌زنند 1105
 • Paralara padişahların adlarını kazırlar; Ahmed’in adını ise kıyamete kadar hâk kederler.
 • نام احمد نام جمله انبیاست ** چون که صد آمد نود هم پیش ماست‌‌
 • Ahmed’in adı, bütün Peygamberlerin adıdır. Yüz, elimizde olunca doksan da bizde demektir.
 • هم در بیان مکر خرگوش‌‌
 • Yine tavşanın hilesi ve gitmede gecikmesi
 • در شدن خرگوش بس تاخیر کرد ** مکر را با خویشتن تقریر کرد
 • Tavşan aslana gitmede epeyce gecikti. Yapacağı hileyi kendisince kararlaştırdı.
 • در ره آمد بعد تاخیر دراز ** تا به گوش شیر گوید یک دو راز
 • Bir hayli geciktikten sonra aslanın kulağına bir iki sır söylemek üzere yola düştü.
 • تا چه عالمهاست در سودای عقل ** تا چه با پهناست این دریای عقل‌‌
 • Akıl diyarında nice âlimler vardır! Bu akıl denizi ne kadar engindir!
 • صورت ما اندر این بحر عذاب ** می‌‌دود چون کاسه‌‌ها بر روی آب‌‌ 1110
 • Bizim şu şeklimiz bu tatlı denizde su üzerinde kâseler gibi yüzer.
 • تا نشد پر بر سر دریا چو طشت ** چون که پر شد طشت در وی غرق گشت‌‌
 • İçi dolu olmadıkça kap, suyun yüzündedir. Dolunca denize batar.
 • عقل پنهان است و ظاهر عالمی ** صورت ما موج یا از وی نمی‌‌
 • Akıl gizlidir, ortada bir âlem görünüp durur. Bizim şeklimiz; o denizin dalgasından yahut ıslaklığından ibarettir.
 • هر چه صورت می وسیلت سازدش ** ز آن وسیلت بحر دور اندازدش‌‌
 • Suret, o denize ulaşmak için neyi vesile ittihaz ederse etsin, deniz; sureti, o vesile yüzünden daha uzağa atar.
 • تا نبیند دل دهنده‌‌ی راز را ** تا نبیند تیر دور انداز را
 • Gönül kendisine sır vereni; ok, kendisini uzağa atanı görmedikçe.
 • اسب خود را یاوه داند وز ستیز ** می‌‌دواند اسب خود در راه تیز 1115
 • Atımı kaybettim sanır, bindiği atı inat ve hırçınlıkla yolda hızlı hızlı koşturur!
 • اسب خود را یاوه داند آن جواد ** و اسب خود او را کشان کرده چو باد
 • O yiğit, atını kaybolmuş sanır, bindiği atı inat ve hırçınlıkla koşturmuştur!
 • در فغان و جستجو آن خیره‌‌سر ** هر طرف پرسان و جویان دربدر
 • O sersem bağırır, arar, tarar kapı kapı dolaşır, her tarafı arar, sorar:
 • کان که دزدید اسب ما را کو و کیست ** این که زیر ران تست ای خواجه چیست‌‌
 • “Atımı çalan nerede, kimdir?” Efendi, şu uyluğunun altındaki mahlûk ne?
 • آری این اسب است لیک این اسب کو ** با خود آ ای شهسوار اسب جو
 • Evet, bu attır; fakat bu at nerede? Ey at arayan yiğit binici, kendine gel!
 • جان ز پیدایی و نزدیکی است گم ** چون شکم پر آب و لب خشکی چو خم‌‌ 1120
 • Can, apaçık olduğundan, pek yakın bulunduğundan görünmez. İnsan, içi su ile dolu, dışı kupkuru küp gibidir.
 • کی ببینی سرخ و سبز و فور را ** تا نبینی پیش از این سه نور را
 • Kırmızı, yeşil ve sarı… Bu üç renkten önce ziyayı görmezsen bunları nasıl görürsün?
 • لیک چون در رنگ گم شد هوش تو ** شد ز نور آن رنگها رو پوش تو
 • Fakat senin aklın renkler içinde kaybolduğundan dolayı o renkler senin nurunu görmene engel oldu.
 • چون که شب آن رنگها مستور بود ** پس بدیدی دید رنگ از نور بود
 • Gece olunca o renkler örtüldü, o vakit rengi görmenin nurdan olduğunu görüp anladın.
 • نیست دید رنگ بی‌‌نور برون ** همچنین رنگ خیال اندرون‌‌
 • Haricî nur olmadıkça rengin görünmesi mümkün değildir. İçteki hayal rengi de böyledir.
 • این برون از آفتاب و از سها ** و اندرون از عکس انوار علی‌‌ 1125
 • Dış renkleri güneş ve Süha yıldızının nuruyla görünür. İç renkleri ise yüce nurların aksiyle görünür.
 • نور نور چشم خود نور دل است ** نور چشم از نور دلها حاصل است‌‌
 • Gözünün nurunun nuru da gönüldür. Göz nuru gönüllerin nurundan meydana gelir.
 • باز نور نور دل نور خداست ** کاو ز نور عقل و حس پاک و جداست‌‌
 • Gönül nurunun nuru da, akıl ve duygu nurundan olmayan, onlardan ayrı bulunan Tanrı nurudur.
 • شب نبد نوری ندیدی رنگها ** پس به ضد نور پیدا شد ترا
 • Gece nur olmadığı için renkleri görmedin. O halde nûrun zıddiyle münkeşif oldu ki. (T.M. 1126)
 • دیدن نور است آن گه دید رنگ ** وین به ضد نور دانی بی‌‌درنگ‌‌
 • Evvelâ nûr, sonra renk görülür, bunu da zıddı bulunan zulmetle anlarsın. (T.M. 1127)
 • رنج و غم را حق پی آن آفرید ** تا بدین ضد خوش دلی آید پدید 1130
 • Tanrı; bu zıddiyetle gönül hoşluğu meydana gelsin, her şey iyice anlaşılsın diye hastalığı ve kederi yarattı.
 • پس نهانیها به ضد پیدا شود ** چون که حق را نیست ضد پنهان بود
 • Şu halde gizli olan şeyler, zıddıyla meydana çıkar. Hakk’ın zıddı olmadığından gizlidir.
 • که نظر بر نور بود آن گه به رنگ ** ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ‌‌
 • Evvelâ nura bakılır, sonra renge. Çünkü beyaz ve zenci, birbirine zıt olduğu için meydana çıkar.
 • پس به ضد نور دانستی تو نور ** ضد ضد را می‌‌نماید در صدور
 • Sen nuru, zıddıyla bildin. Zıt, zıddı meydana çıkarır, gösterir.
 • نور حق را نیست ضدی در وجود ** تا به ضد او را توان پیدا نمود
 • Varlık âleminde Hak nurunun zıddı yoktur ki açıkça görünebilsin.
 • لاجرم أبصارنا لا تدرکه ** و هو یدرک بین تو از موسی و که‌‌ 1135
 • Hulâsa gözlerimiz onu idrak edemez; o bizi görür, idrak eder. Sen bunu, Mûsâ ile Tûr kıssasında gör!
 • صورت از معنی چو شیر از بیشه دان ** یا چو آواز و سخن ز اندیشه دان‌‌
 • Suretle manayı; aslanla orman yahut ses ve sözle düşünce gibi bil!
 • این سخن و آواز از اندیشه خاست ** تو ندانی بحر اندیشه کجاست‌‌
 • Bu söz, bu ses; düşünceden meydana geldi. Fakat düşünce denizi nerede? Onu bilmezsin.
 • لیک چون موج سخن دیدی لطیف ** بحر آن دانی که باشد هم شریف‌‌
 • Ama lâtif bir söz dalgası görünce onun denizinin de kadri yüce bir deniz olacağını anlarsın.
 • چون ز دانش موج اندیشه بتاخت ** از سخن و آواز او صورت بساخت‌‌
 • Bilgiden düşünce dalgası zuhura gelince mana, söz ve sesten bir suret düzdü.
 • از سخن صورت بزاد و باز مرد ** موج خود را باز اندر بحر برد 1140
 • Sözden bir şekil doğdu, yine öldü. Dalga kendini yine denize iletti.
 • صورت از بی‌‌صورتی آمد برون ** باز شد که إنا إليه راجعون‌‌
 • Suret sûretsizlikten çıktı, yine sûretsizliğe döndü. Zira biz yine Tanrı’ya döneceğiz.
 • پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است ** مصطفی فرمود دنیا ساعتی است‌‌
 • Şu halde sen her göz açıp kapamada ölüyor, diriliyorsun. Mustafa “dünya bir andan ibarettir” buyurdu.
 • فکر ما تیری است از هو در هوا ** در هوا کی پاید آید تا خدا
 • Bizim fikrimiz havada bir oktur. Havada nasıl durur? Tanrı’ya gelir.