English    Türkçe    فارسی   

1
2212-2261

 • حال و قالی از ورای حال و قال ** غرقه گشته در جمال ذو الجلال‌‌
 • Halden de öte, kaalden de ileri şöyle bir hale, öyle bir kaale erişti; ululuk sahibi Tanrı’nın cemaline dalıp kaldı.
 • غرقه‌‌ای نه که خلاصی باشدش ** یا بجز دریا کسی بشناسدش‌‌
 • Ama tek bir kurtuluş imkânı bulunsun... Yahut denizden başka onu bir tanıyan, gören olsun... Hayır bu çeşit dalış değil.
 • عقل جزو از کل گویا نیستی ** گر تقاضا بر تقاضا نیستی‌‌
 • Bu sözler, her an zuhura gelmeseydi, durmadan zuhur ediş, bu sözlerin söylenmesine sebep olmasaydı aklı cüzi, külle ait sözler söylemezdi.
 • چون تقاضا بر تقاضا می‌‌رسد ** موج آن دریا بدین جا می‌‌رسد 2215
 • Fakat birbiri ardınca durmadan zuhur ettikçe zuhur ediyor. Bundan dolayı da denizin dalgaları buraya gelip durmakta.
 • چون که قصه‌‌ی حال پیر اینجا رسید ** پیر و حالش روی در پرده کشید
 • İhtiyar çalgıcının hikâyesi buraya varınca ihtiyarda yüzünü perde arkasına çekti, ahvali de.
 • پیر دامن را ز گفت‌‌وگو فشاند ** نیم گفته در دهان ما بماند
 • İhtiyar, eteğini dedikodudan silkti; ona ait bizim ağzımızda ancak yarım bir söz kaldı.
 • از پی این عیش و عشرت ساختن ** صد هزاران جان بشاید باختن‌‌
 • Bu ayşü işreti düzüp koşma uğrunda yüz binlerce can feda edilse değer.
 • در شکار بیشه‌‌ی جان باز باش ** همچو خورشید جهان جان‌‌باز باش‌‌
 • Can ormanındaki avcılıkta doğan ol; cihanın güneşi gidip canla oyna!
 • جان فشان افتاد خورشید بلند ** هر دمی تی می‌‌شود پر می‌‌کنند 2220
 • Yüce güneş, can vere gelmiştir; her nefeste boşaldıkça (nurla ) doldururlar.
 • جان فشان ای آفتاب معنوی ** مر جهان کهنه را بنما نوی‌‌
 • Ey mânevi güneş, can ver de eski cihana yenilik göster.
 • در وجود آدمی جان و روان ** می‌‌رسد از غیب چون آب روان‌‌
 • İnsanın vücuduna akıl ve ruh, gayb âleminden akar su gibi gelmekte.
 • تفسیر دعای آن دو فرشته که هر روز بر سر هر بازاری منادی می‌‌کنند که اللهم أعط کل منفق خلفا اللهم أعط کل ممسک تلفا و بیان کردن که آن منفق مجاهد راه حق است نه مسرف راه هوا
 • Her Pazar yerinde “ Yarabbi, muhtaçları doyuranların her birerine verdiklerine karşılık mükâfat ihsan eyle. Yarabbi, vermeyip saklayanların mallarını da telef et, onları zararlandır” diye dua eden iki meleğin dualarını tefsir ve o verici kişinin Tanrı yolunda mücahit olduğu, heva ve heves yolunda müsrif olmadığı
 • گفت پیغمبر که دایم بهر پند ** دو فرشته‌‌ی خوش منادی می‌‌کنند
 • Peygamber dedi ki: “Öğüt vermek üzere iki melek hoş bir surette nida ederler:
 • کای خدایا منفقان را سیر دار ** هر درمشان را عوض ده صد هزار
 • Ey Tanrı, muhtaçlara ihtiyaçları olan şeyi verenleri doyur, verdikleri her dirheme karşılık yüz bin ihsan et!
 • ای خدایا ممسکان را در جهان ** تو مده الا زیان اندر زیان‌‌ 2225
 • Yarabbi, malını esirgeyenlere de ziyan içinde ziyandan başka bir şey verme!”
 • ای بسا امساک کز انفاق به ** مال حق را جز به امر حق مده‌‌
 • Fakat nice esirgemeler vardır ki vermeden iyidir. Tanrı malını Tanrı’nın buyurduğu yerden gayriye verme,
 • تا عوض یابی تو گنج بی‌‌کران ** تا نباشی از عداد کافران‌‌
 • Ki hadde hesaba sığmaz hazine elde edesin ve bu suretle kâfirlere, küfranı nimet edenlere katılmayasın.
 • کاشتران قربان همی‌‌کردند تا ** چیره گردد تیغشان بر مصطفا
 • Kâfirler; kılıçları, Mustafa’ya üstün olsun diye develer kurban edenlerdi.
 • امر حق را باز جو از واصلی ** امر حق را در نیابد هر دلی‌‌
 • Tanrı emrini, Tanrı’ya ulaşmış birisinden sor, öğren. Her gönül, Tanrı emrini anlayamaz.
 • چون غلام یاغیی کاو عدل کرد ** مال شه بر باغیان او بذل کرد 2230
 • (Yersiz ihsan), âsi bir kölenin, gûya adalet ediyorum, ihsanda bulunuyorum diye padişahın malını âsilere dağıtmasına benzer.
 • در نبی انذار اهل غفلت است ** کان همه انفاقهاشان حسرت است‌‌
 • Kur’an’da “onların bütün ihsanları hasretten ibarettir” diye gaflet ehlini korkutan bir âyet vardır.
 • عدل این یاغی و دادش نزد شاه ** چه فزاید دوری و روی سیاه‌‌
 • Şu âsinin adlü ihsanı, onu padişahtan daha ziyade uzaklaştırır, gözden düşürür ve ancak yüzünü kara eder.
 • سروران مکه در حرب رسول ** بودشان قربان به اومید قبول‌‌
 • Mekke ulularının Peygamberle harp ederken kurban kesmeleri de , Tanrı tarafından kabul edilir ümidiyleydi.
 • بهر این مومن همی‌‌گوید ز بیم ** در نماز اهد الصراط المستقیم‌‌
 • İşte bunun için mümin tevfika mazhar olamamak korkusundan daima namazda “İhdinas sıratal mustakim” der.
 • آن درم دادن سخی را لایق است ** جان سپردن خود سخای عاشق است‌‌ 2235
 • O para veriş cömert kişiye lâyıktır. Can vermekse esasen âşıkın vergisidir.
 • نان دهی از بهر حق نانت دهند ** جان دهی از بهر حق جانت دهند
 • Hak uğruna ekmek verirsen sana ekmek verirler; Hak uğruna can verirsen sana da can bahşederler.
 • گر بریزد برگهای این چنار ** برگ بی‌‌برگیش بخشد کردگار
 • Şu çınarın yaprakları dökülürse Tanrı, ona yapraksızlık azığı bağışlar.
 • گر نماند از جود در دست تو مال ** کی کند فضل خدایت پای مال‌‌
 • Dağıtmaktan dolayı elinde mal kalmazsa Tanrı’nın inayeti, seni hiç ayaklar altında çiğnetir mi?
 • هر که کارد گردد انبارش تهی ** لیکش اندر مزرعه باشد بهی‌‌
 • Bir adam ekin ekince ambarı boşalır ama bu işin iyiliği, tarlada belli olur.
 • و آن که در انبار ماند و صرفه کرد ** اشپش و موش و حوادث پاک خورد 2240
 • Fakat tohumu ambara kor, biriktirirse zaman geçtikçe bitler, fareler, o tohumu yiyip bitirirler.
 • این جهان نفی است در اثبات جو ** صورتت صفر است در معنات جو
 • Bu cihan tamamiyle fânidir; aradığını sebatlı, kararlı âlemde ara! Sûretin sıfırdan ibarettir; dilediğini mâna âleminde dile!
 • جان شور تلخ پیش تیغ بر ** جان چون دریای شیرین را بخر
 • Acı ve tuzlu canı kılıç önüne koy, feda et de tatlı bir deniz gibi olan canı al!
 • ور نمی‌‌دانی شدن زین آستان ** باری از من گوش کن این داستان‌‌
 • Eğer bu kapıdan bunu almaya kudretin yoksa bari şu hikâyeyi dinle!
 • قصه‌‌ی خلیفه که در کرم در زمان خود از حاتم طایی گذشته بود و نظیر خود نداشت‌‌
 • Zamanında Kerem ve ihsanda Hatemi Tai’yi geçen ve nazirî bulunmayan Halifenin hikâyesi
 • یک خلیفه بود در ایام پیش ** کرده حاتم را غلام جود خویش‌‌
 • Eski zamanda bir halife vardı ki, Hâtem’i cömertliğine köle etmişti.
 • رایت اکرام و داد افراشته ** فقر و حاجت از جهان برداشته‌‌ 2245
 • İhsan ve adalet bayrağını yüceltmiş, dünyadan yoksulluk ve ihtiyacı kaldırmıştı.
 • بحر و کان از بخشش‌‌اش صاف آمده ** داد او از قاف تا قاف آمده‌‌
 • Deniz ve inci, onun vergisine nispetle ehemmiyetsiz bir hale gelmiş lûtuf ve ihsan Kaf’tan Kaf’a yayılmıştı.
 • در جهان خاک ابر و آب بود ** مظهر بخشایش وهاب بود
 • O padişah, topraktan ibaret olan şu yeryüzünde bulut ve yağmurdu. İn’am ve ihsan sahibi Tanrı’nın vericiliğine mazhardı.
 • از عطایش بحر و کان در زلزله ** سوی جودش قافله بر قافله‌‌
 • Deniz ve maden, onun ihsanına karşı zelzeleye düşmüş, onun cömertliğine doğru kafile kafile gelip duruyordu.
 • قبله‌‌ی حاجت در و دروازه‌‌اش ** رفته در عالم به جود آوازه‌‌اش‌‌
 • Kapısı, hacet kıblesiydi. Şöhreti, cömertlikle bütün âleme yayılmıştı.
 • هم عجم هم روم هم ترک و عرب ** مانده از جود و سخایش در عجب‌‌ 2250
 • Onun vergisinden, onun cömertliğinden Acem de şaşırmıştı,Rum da. Türk de hayrete dalmıştı, Arap da.
 • آب حیوان بود و دریای کرم ** زنده گشته هم عرب زو هم عجم‌‌
 • Hayat suyu, kerem deniziydi. Onun yüzünden Arap da dirilmişti. Acem de!
 • قصه‌‌ی اعرابی درویش و ماجرای زن با او به سبب قلت و درویشی‌‌
 • Yoksul Arap bedevisinin hikâyesi ve yoksulluk yüzünden karısıyla arasında geçen şey
 • یک شب اعرابی زنی مر شوی را ** گفت و از حد برد گفت‌‌وگوی را
 • Bir gece bir bedevi karısı, dedikoduyu hadden aşırarak kocasına dedi ki:
 • کاین همه فقر و جفا ما می‌‌کشیم ** جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم‌‌
 • “Bütün bu yoksulluğu, bu cefayı biz çekmekteyiz. Âlemin ömrü hoşlukla geçiyor. Sade biz kötü bir haldeyiz.
 • نان‌‌مان نی نان خورشمان درد و رشک ** کوزه‌‌مان نه آبمان از دیده اشک‌‌
 • Ekmeğimiz yok, katığımız dert ve haset... Testimiz yok suyumuz gözyaşı.
 • جامه‌‌ی ما روز تاب آفتاب ** شب نهالین و لحاف از ماهتاب‌‌ 2255
 • Gündüzün elbisemiz güneşin ziyası... Geceleyin döşek ve yorganımız ay ışığı.
 • قرص مه را قرص نان پنداشته ** دست سوی آسمان برداشته‌‌
 • Açlığımızdan değil mi ayı, okkalık ekmek sanıp elimizle gökyüzüne saldırıyoruz.
 • ننگ درویشان ز درویشی ما ** روز شب از روزی اندیشی ما
 • Yoksullar bizim yoksulluğumuzdan ve gece gündüz yiyecek düşünmemizden arlanıyorlar.
 • خویش و بیگانه شده از ما رمان ** بر مثال سامری از مردمان‌‌
 • Sâmirî’nin halktan kaçtığı gibi akraba, yabancı... herkes, bizden kaçıyor.
 • گر بخواهم از کسی یک مشت نسک ** مر مرا گوید خمش کن مرگ و جسک‌‌
 • Birisinden bir avuç mercimek isteyecek olsak bize “Sus, geber, babalar çıkarasıca!” diyor.
 • مر عرب را فخر غزو است و عطا ** در عرب تو همچو اندر خط خطا 2260
 • Arabın iftiharı, savaş ve ihsandır. Sence Arap içinde yazıda kazınıp yok edilecek bir yanlışa benziyorsun.
 • چه غزا ما بی‌‌غزا خود کشته‌‌ایم ** ما به تیغ فقر بی‌‌سر گشته‌‌ایم‌‌
 • Ne savaşı? Zaten biz savaşsız öldürülmüş, bitmişiz; yoksulluk kılıcıyla başımız uçurulmuş, gitmiş!