English    Türkçe    فارسی   

1
3897-3946

 • پرده‌‌ی صد آدم آن دم بر درد ** صد بلیس نو مسلمان آورد
 • O zaman, yüzlerce Âdem’in perdesini yırtar, yüzlerce yeni müslüman olmuş suçsuz, günahsız iblis yaratır!
 • گفت آدم توبه کردم زین نظر ** این چنین گستاخ نندیشم دگر
 • Âdem “Bu hor görüşten tövbe ettim. Bir daha böyle küstahça düşünceye düşmem” dedi.
 • یا غیاث المستغیثین اهدنا ** لا افتخار بالعلوم و الغنی‌‌
 • Ey yardım dileyenlerin yardımcısı, bize hidayet ver. Bilgilerle, zenginlikle öğünmeye imkân yok.
 • لا تزغ قلبا هدیت بالکرم ** و اصرف السوء الذی خط القلم‌‌ 3900
 • Kerem ederek hidayet ettiğin kalbi azdırma; takdir ettiğin kötülükleri bizden defet;
 • بگذران از جان ما سوء القضا ** وا مبر ما را ز اخوان صفا
 • Kötü kazaları üstümüzden esirge; bizi Tanrı’ya razı olan kardeşlerden ayırma!
 • تلخ‌‌تر از فرقت تو هیچ نیست ** بی‌‌پناهت غیر پیچا پیچ نیست‌‌
 • Senin ayrılığından daha acı bir şey yok... Sana sığınmazsak sen esirgemezsen işimiz, gücümüz ancak kargaşalıktır.
 • رخت ما هم رخت ما را راه زن ** جسم ما مر جان ما را جامه کن‌‌
 • Zaten malımız mülkümüz; malımızın, mülkümüzün yolunu kesmekte... Zaten cismimizi soyup çırçıplak bırakmakta!
 • دست ما چون پای ما را می‌‌خورد ** بی‌‌امان تو کسی جان چون برد
 • Elimiz, ayağımıza kastettikten sonra artık kim, senin lûtfun olmadıkça canını kurtarabilir ki?
 • ور برد جان زین خطرهای عظیم ** برده باشد مایه‌‌ی ادبار و بیم‌‌ 3905
 • Bu pek büyük tehlikelerden canını kurtarsa bile kurtardığı şey ancak idbar ve tehlike sermayesi kesilir.
 • ز آن که جان چون واصل جانان نبود ** تا ابد با خویش کور است و کبود
 • Çünkü can, canana ulaşmadıkça ebediyen kördür... ebediyen yaslıdır.
 • چون تو ندهی راه جان خود برده گیر ** جان که بی‌‌تو زنده باشد مرده گیر
 • Esasen senin inayetin olmazsa can, âdeta bir tutsaktır; seninle diri olmayan canı ölü farz et.
 • گر تو طعنه می‌‌زنی بر بندگان ** مر ترا آن می‌‌رسد ای کامران‌‌
 • Sen kullara darılır,kulları kınarsan, Ey Tanrı hakkındır, yaparsın.
 • ور تو ماه و مهر را گویی جفا ** ور تو قد سرو را گویی دوتا
 • Aya, güneşe kusurlu, nursuz... Servinin boyuna iki büklüm;
 • ور تو چرخ و عرش را خوانی حقیر ** ور تو کان و بحر را گویی فقیر 3910
 • Feleğe, arşa hor ve aşağı... madene, denize yoksul dersen,
 • آن به نسبت با کمال تو رواست ** ملک اکمال فناها مر تراست‌‌
 • Kemaline nispetle yaraşır. Çünkü yokluklara kemal verip onlara eriştirme kudreti ancak senindir.
 • که تو پاکی از خطر و ز نیستی ** نیستان را موجد و معنیستی‌‌
 • Çünkü sende yokluk ve ihtiyaç yoktur; yokları icat eden, onları ihtiyaçtan kurtaran sensin.
 • آن که رویانید داند سوختن ** ز آن که چون بدرید داند دوختن‌‌
 • Yetiştiren, yakmayı da bilir; çünkü yırtık söken, dikmeyi de bilir.
 • می‌‌بسوزد هر خزان مر باغ را ** باز رویاند گل صباغ را
 • Her güz; bağı bahçeyi yakıp yandırmakta. Sonra yeniden bahçeleri renklere boyayan kırmızı güllere boyayan kırmızı gülleri yetiştirmektedir.
 • کای بسوزیده برون آ تازه شو ** بار دیگر خوب و خوب آوازه شو 3915
 • “ Ey yanıp yakılan, zuhur et, yenilen; tekrar güzelleş, güzel sesli bir hale gel” diye hepsini yeniden yaratır.
 • چشم نرگس کور شد بازش بساخت ** حلق نی ببرید و بازش خود نواخت‌‌
 • Nergisin gözü körleşir, o, tekrar açar... Kamışın boğazını keser, sonra yine kendisi tekrar okşar, ondan nağmeler çıkarır.
 • ما چو مصنوعیم و صانع نیستیم ** جز زبون و جز که قانع نیستیم‌‌
 • Biz mademki masnu’uz, sâni değiliz... Şu halde ancak zebunuz, ancak kanaatkârız.
 • ما همه نفسی و نفسی می‌‌زنیم ** گر نخوانی ما همه اهرمنیم‌‌
 • Hepimiz “Nefsim, nefsim” deyip durmakta, hepimiz yalnız kendimizi düşünmekteyiz. Sen buna lûtufta bulunmazsan şeytanız.
 • ز آن ز اهرمن رهیدستیم ما ** که خریدی جان ما را از عمی‌‌
 • Sen bizim canımızı körlükten kurtardığından, gözümüzü açtığından dolayı Şeytandan kurtulduk.
 • تو عصا کش هر که را که زندگی است ** بی‌‌عصا و بی‌‌عصا کش کور چیست‌‌ 3920
 • Kim hayattaysa değnekçisi, yol gösteren sensin. Değneğin, değnekçisi olmadıkça kör nedir ki, ne yapabilir ki?
 • غیر تو هر چه خوش است و ناخوش است ** آدمی سوز است و عین آتش است‌‌
 • Senden gayrı hoş olsun, hoş olmasın... Her şey, insanı yakar, ateşin aynıdır.
 • هر که را آتش پناه و پشت شد ** هم مجوسی گشت و هم زردشت شد
 • Kim ateşe dayanır, ateşe arka verirse hem Mecusidir, hem Zerdüşt!
 • کل شی‌‌ء ما خلا الله باطل ** إن فضل الله غیم هاطل‌‌
 • Tanrı’dan başka her şey bâtıldır, asılsızdır. Tanrı’nın ihsanı, yağmuru kesilmeyen bir buluttur.
 • باز گشتن به حکایت امیر المؤمنین علی کرم الله وجهه و مسامحت کردن او با خونی خویش‌‌
 • Ali Kerremallâhu Vechehu hikâyesine dönüş, Ali’nin katilini hoş görmesi
 • باز رو سوی علی و خونی‌‌اش ** و آن کرم با خونی و افزونی‌‌اش‌‌
 • Tekrar Ali ve katilinin hikâyesine dön; katiline fazlasıyla gösterdiği kerem ve mürüvveti anlat.
 • گفت دشمن را همی‌‌می‌‌بینم به چشم ** روز و شب بر وی ندارم هیچ خشم‌‌ 3925
 • Ali dedi ki: “Ben düşmanımı gözümle görmekte, gece gündüz ona bakıp durmaktayım. Böyle olduğu halde hiç kızmıyorum.
 • ز آنکه مرگم همچو من خوش آمده ست ** مرگ من در بعث چنگ اندر زده ست‌‌
 • Çünkü ölümüm, bana can gibi hoş geliyor; dirilmemle âdeta bir.
 • مرگ بی‌‌مرگی بود ما را حلال ** برگ بی‌‌برگی بود ما را نوال‌‌
 • Ölümsüzlük ölümü bize helâl olmuştur; azıksızlık azığı, bize rızk ve nimettir.
 • ظاهرش مرگ و به باطن زندگی ** ظاهرش ابتر نهان پایندگی‌‌
 • Ölümün görünüşü ölüm, iç yüzü diriliktir; ölümün görünüşte sonu yoktur, hakikatte ise ebedîliktir.
 • در رحم زادن جنین را رفتن است ** در جهان او را ز نو بشکفتن است‌‌
 • Çocuğun rahimden, doğması bir göçmedir; fakatta cihanda ona yeni baştan bir hayat var.
 • چون مرا سوی اجل عشق و هواست ** نهی لا تلقوا بأيدیکم مراست‌‌ 3930
 • Ecele doğru meylimiz, ecele aşkımız olduğundan “Nefislerinizi elinizle tehlikeye atmayın” nehyi asıl bizedir.
 • ز آنکه نهی از دانه‌‌ی شیرین بود ** تلخ را خود نهی حاجت کی شود
 • Çünkü nehiy, tatlı şeyden olur, acı için nehye zaten hacet yok ki.
 • دانه‌‌ای که تلخ باشد مغز و پوست ** تلخی و مکروهی‌‌اش خود نهی اوست‌‌
 • Bir şeyin içi de acı olur dışı da acı olursa onun acılığı kötülüğü esasen nehiydir.
 • دانه‌‌ی مردن مرا شیرین شده ست ** بل هم احیاء پی من آمده ست‌‌
 • Bana da ölüm tatlıdır. “Onlar ölmemişlerdir, Rablerinin huzurunda diridirler” âyeti benim içindir.
 • اقتلونی یا ثقاتی لائما ** إن فی قتلی حیاتی دایما
 • Ey inandığım, itimat ettiğim kişiler! Beni kınayın ve öldürün. Şüphe yok, benim ebedî hayatım öldürülmemdedir.
 • إن فی موتی حیاتی یا فتی ** کم أفارق موطنی حتی متی‌‌ 3935
 • Ey yiğit! Hayatım, mutlaka ölümdedir. Ne zamana kadar yurdumdan ayrı kalacağım?
 • فرقتی لو لم تکن فی ذا السکون ** لم یقل إنا إليه راجعون‌‌
 • Bu âlemde durmaklığım, ayrılık olmasaydı (öldüğümüz zaman) “Biz, şüphe yok, Tanrı’ya dönenleriz” denmezdi.
 • راجع آن باشد که باز آید به شهر ** سوی وحدت آید از تفریق دهر
 • Dönen kişi; ayrıldığı şehre tekrar gelen kişidir; zamanın ayırışından kurtulup birliğe erişendir.
 • افتادن رکابدار هر باری پیش علی کرم الله وجهه که ای امیر المؤمنین از بهر خدا مرا بکش و از این قضا برهان‌‌
 • Seyisin "Emir-ül Müminîn, beni öldür ve bu kazadan kurtar” diye ayaklarına kapanması
 • باز آمد کای علی زودم بکش ** تا نبینم آن دم و وقت ترش‌‌
 • Seyis tekrar gelerek “Ya Ali, beni tez öldür ki o kötü vakti, o fena zamanı görmeyeyim.
 • من حلالت می‌‌کنم خونم بریز ** تا نبیند چشم من آن رستخیز
 • Sana helâl ediyorum, kanımı dök ki gözüm o kıyameti görmesin” dedi.
 • گفتم ار هر ذره‌‌ای خونی شود ** خنجر اندر کف به قصد تو رود 3940
 • Dedim ki: Eğer her zerre bir kanlı, bir katil olsa da elinde hançer olarak senin kastına yürüse.
 • یک سر مو از تو نتواند برید ** چون قلم بر تو چنان خطی کشید
 • Yine senin bir tek kılını kesemez. Çünkü kader kalemi böyle yazmıştır; sen beni öldüreceksin.
 • لیک بی‌‌غم شو شفیع تو منم ** خواجه‌‌ی روحم نه مملوک تنم‌‌
 • Fakat tasalanma, senin şefaatçin benim. Ben ruhun eri ve sultanıyım, ten kulu değil!
 • پیش من این تن ندارد قیمتی ** بی‌‌تن خویشم فتی ابن الفتی‌‌
 • Yanımda bu tenin kıymeti yok; ten kaydına düşmeyen bir er oğlu erim.
 • خنجر و شمشیر شد ریحان من ** مرگ من شد بزم و نرگسدان من‌‌
 • Hançer ve kılıç, benim çiçeğim; ölüm meclisim... bağım, bahçemdir.”
 • آن که او تن را بدین سان پی کند ** حرص میری و خلافت کی کند 3945
 • Tenini bu derece öldürüp ayaklar altına alan kişi, nasıl olur da beylik ve halifelik hırsına düşer?
 • ز آن به ظاهر کوشد اندر جاه و حکم ** تا امیران را نماید راه و حکم‌‌
 • O, ancak emirlere yol göstermek, emirliği belletmek için zâhiren makam işleriyle ve hükümle uğraşır;