English    Türkçe    فارسی   

1
420-469

 • تیر اندازد به سوی سایه او ** ترکشش خالی شود از جستجو 420
 • Gölgeye doğru ok atar. Bu araştırma yüzünden okluk bomboş kalır.
 • ترکش عمرش تهی شد عمر رفت ** از دویدن در شکار سایه تفت‌‌
 • Ömrünün okluğu boşaldı. Ömür gitti; gölge avı ardında koşmada yandı eridi!
 • سایه‌‌ی یزدان چو باشد دایه‌‌اش ** وارهاند از خیال و سایه‌‌اش‌‌
 • Bir kişinin dadısı, Tanrı gölgesi olursa onu gölgeden ve hayalden kurtarır.
 • سایه‌‌ی یزدان بود بنده‌‌ی خدا ** مرده او زین عالم و زنده‌‌ی خدا
 • Tanrı’ya kul olan, Tanrı gölgesidir. O bu âlemden ölmüş, Tanrı ile dirilmiştir.
 • دامن او گیر زودتر بی‌‌گمان ** تا رهی در دامن آخر زمان‌‌
 • Fırsatı kaçırmadan ve şüphe etmeksizin onun eteğine sarıl ki ahir zamanın sonundaki fitnelerden kurtulasın.
 • کيف مد الظل نقش اولیاست ** کاو دلیل نور خورشید خداست‌‌ 425
 • Tanrı gölgeyi nasıl uzattı (ayeti) evliyanın nakşidir. Çünkü veli, Tanrı güneşi nurunun delilidir.
 • اندر این وادی مرو بی‌‌این دلیل ** لا أحب الآفلین گو چون خلیل‌‌
 • Bu yolda bu delil olmaksızın yürüme, Halil gibi “Ben batanları sevmem ” de!
 • رو ز سایه آفتابی را بیاب ** دامن شه شمس تبریزی بتاب‌‌
 • Yürü, gölgeden bir güneş bul. Şah Şems-i Tebrîzî’nin eteğine yapış!
 • ره ندانی جانب این سور و عرس ** از ضیاء الحق حسام الدین بپرس‌‌
 • Bu düğün ve gelinin bulunduğu yerin yolunu bilmezsen Hak ziyası Hüsameddin’den sor!
 • ور حسد گیرد ترا در ره گلو ** در حسد ابلیس را باشد غلو
 • Haset, yolda gırtlağına sarılırsa... bil ki İblis’in tuğyanı hasettedir.
 • کاو ز آدم ننگ دارد از حسد ** با سعادت جنگ دارد از حسد 430
 • Çünkü o, haset yüzünden Âdem’den arlanır... Kutlulukla haset yüzünden savaşır.
 • ای خنک آن کش حسد همراه نیست ** عقبه‌‌ای زین صعب‌‌تر در راه نیست‌‌
 • Yolda bundan daha güç geçit yoktur. Ne kutludur o kişi ki yoldaşı, haset değildir.
 • این جسد خانه‌‌ی حسد آمد بدان ** از حسد آلوده باشد خاندان‌‌
 • Bu beden, haset evi olagelmiştir. Soy sop hasetten bulaşık bir hale düşer.
 • گر جسد خانه‌‌ی حسد باشد و لیک ** آن جسد را پاک کرد الله نیک‌‌
 • Ten haset evidir ama Tanrı, o teni tertemiz etmiş, arıtmıştır.
 • طهرا بيتي بیان پاکی است ** گنج نور است ار طلسمش خاکی است‌‌
 • “Evimi temizleyin” “ayeti” beden temizliğini bildirir. Bedenin tılsımı toprağa mensupsa da hakikatte nur definesidir.
 • چون کنی بر بی‌‌جسد مکر و حسد ** ز آن حسد دل را سیاهیها رسد 435
 • Sen (hakikatte) teni olmayana hile ve haset edersen o hasetten gönül kararır.
 • خاک شو مردان حق را زیر پا ** خاک بر سر کن حسد را همچو ما
 • Tanrı erlerinin ayakları altına toprak ol! ,bizim gibi sen de hasedin başına toprak at!
 • بیان حسد وزیر
 • Vezirin haset etmesi
 • آن وزیرک از حسد بودش نژاد ** تا به باطل گوش و بینی باد داد
 • O vezirciğin yaratılışı hasettendi, onun için abes yere kulağını, burnunu yele verdi!
 • بر امید آن که از نیش حسد ** زهر او در جان مسکینان رسد
 • O ümitle ki haset iğnesinden akan zehirle mahzunları tâ canlarından zehirliye.
 • هر کسی کاو از حسد بینی کند ** خویشتن بی‌‌گوش و بی‌‌بینی کند
 • Hasetten burnunu koparan kişi, kendisini kulaksız ve burunsuz bırakır.
 • بینی آن باشد که او بویی برد ** بوی او را جانب کویی برد 440
 • Burun, odur ki bir koku alsın ve kokuda, koku alanı bir yüzün bulunduğu tarafa götürsün.
 • هر که بویش نیست بی‌‌بینی بود ** بوی آن بوی است کان دینی بود
 • Kim koku almazsa burunsuzdur, koku da ancak din kokusudur.
 • چون که بویی برد و شکر آن نکرد ** کفر نعمت آمد و بینیش خورد
 • Bir koku alıp onun şükrünü eda etmeyen kimse, küfranı nimet etmiş ve kendi burnunu mahveylemiştir.
 • شکر کن مر شاکران را بنده باش ** پیش ایشان مرده شو پاینده باش‌‌
 • Hem şükret, hem şükredenlere kul ol. Onların huzurunda ölerek ebedî hayat kazan!
 • چون وزیر از ره زنی مایه مساز ** خلق را تو بر میاور از نماز
 • Vezir gibi sermayeyi, yol vuruculuktan edinme. Tanrı kullarını namazdan menetme.
 • ناصح دین گشته آن کافر وزیر ** کرده او از مکر در لوزینه سیر 445
 • O kâfir vezir, din nasihatçisi olarak hile ile badem helvasına sarımsak karıştırmıştı!
 • فهم کردن حاذقان نصارا مکر وزیر را
 • Vezirin hilesini aklı eren Hıristiyanların anlaması
 • هر که صاحب ذوق بود از گفت او ** لذتی می‌‌دید و تلخی جفت او
 • Zevk sahibi olanlar onun sözünde acılık karışmış bir tat sezdiler.
 • نکته‌‌ها می‌‌گفت او آمیخته ** در جلاب قند زهری ریخته‌‌
 • O, garezle karışık lâtif sözler söylemekte, gül sulu şeker şerbetinin içine zehir dökmekteydi.
 • ظاهرش می‌‌گفت در ره چیست شو ** وز اثر می‌‌گفت جان را سست شو
 • Sözünün dış yüzü, yolda çevik ol, diyordu. Ardından da cana, gevşek ol demekteydi.
 • ظاهر نقره گر اسپید است و نو ** دست و جامه می سیه گردد ازو
 • Gümüşün dışı ak ve berraksa da el ve elbise ondan katran gibi bir hale hale gelir.
 • آتش ار چه سرخ روی است از شرر ** تو ز فعل او سیه کاری نگر 450
 • Ateş, kıvılcımlarıyla kızıl çehreli görünürse de onun yaptığı işin sonundaki karanlığa bak!
 • برق اگر نوری نماید در نظر ** لیک هست از خاصیت دزد بصر
 • Yıldırım, bakışta saf bir nurdan ibaret görünür; (fakat) göz nurunu çalmak (gözü kamaştırmak) onun hassasıdır.
 • هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود ** گفت او در گردن او طوق بود
 • Vezirin sözleri, uyanık ve zevk sahibi olanlardan başkaları için bir boyun halkasıydı (onun sözlerini kabul etmişler, ona uymuşlardı).
 • مدت شش سال در هجران شاه ** شد وزیر اتباع عیسی را پناه‌‌
 • Vezir, padişahtan altı ay ayrı kaldı, bu müddet zarfında İsa’ya uyanlara penah oldu.
 • دین و دل را کل بدو بسپرد خلق ** پیش امر و حکم او می‌‌مرد خلق‌‌
 • Halk, umumiyetle dinini de, gönlünü de ona ısmarladı. Onun emir ve hükmü önünde herkes, can feda ediyordu.
 • پیغام شاه پنهان با وزیر
 • Padişahın vezire gizlice haber göndermesi
 • در میان شاه و او پیغامها ** شاه را پنهان بدو آرامها 455
 • Padişahla onun arasında haber gidip geliyordu. Padişah, ona gizlice vahitlerde bulunuyordu.
 • پیش او بنوشت شه کای مقبلم ** وقت آمد زود فارغ کن دلم‌‌
 • Padişah “Ey devletli vezirim, vakit geldi, kalbini gamdan tez kurtar” diye mektup yazdı.
 • گفت اینک اندر آن کارم شها ** کافکنم در دین عیسی فتنه‌‌ها
 • Vezir de “Padişahım; işte şimdicik İsa dinine fitneler salma işindeyim” diye cevap verdi.
 • بیان دوازده سبط از نصارا
 • Hıristiyanların on iki kısmı
 • قوم عیسی را بد اندر دار و گیر ** حاکمانشان ده امیر و دو امیر
 • Hükümetleri zamanında, İsa kavminin on iki emiri vardır.
 • هر فریقی مر امیری را تبع ** بنده گشته میر خود را از طمع‌‌
 • Her fırka bir emire tâbiydi; kendi beyine tamah yüzünden kul olmuştu.
 • این ده و این دو امیر و قومشان ** گشته بند آن وزیر بدنشان‌‌ 460
 • Bu on iki emirler kavimleri, o kötü vezire bağlanmışlardı.
 • اعتماد جمله بر گفتار او ** اقتدای جمله بر رفتار او
 • Hepsi, onun sözüne itimat ediyordu, hepsi onun mesleğine uymuştu.
 • پیش او در وقت و ساعت هر امیر ** جان بدادی گر بدو گفتی بمیر
 • O, öl, der demez her emir hemen o anda ölürdü.
 • تخلیط وزیر در احکام انجیل
 • Vezirin İncil ahkâmını karıştırması
 • ساخت طوماری به نام هر یکی ** نقش هر طومار دیگر مسلکی‌‌
 • Vezir, her emirin adına birer tomar düzdü. Her tomarın yazısı, başka bir olaydı.
 • حکم‌‌های هر یکی نوعی دگر ** این خلاف آن ز پایان تا به سر
 • Her birinin hükmü başka bir çeşittir. Bu baştan aşağıya kadar ona aykırıdır.
 • در یکی راه ریاضت را و جوع ** رکن توبه کرده و شرط رجوع‌‌ 465
 • Birinde riyazet ve açlık yolunu tövbenin rüknü, Tanrı’ya dönüşün şartı yapmış.
 • در یکی گفته ریاضت سود نیست ** اندر این ره مخلصی جز جود نیست‌‌
 • Birinde “Riyazet faydasızdır, bu yolda cömertlikten başka kurtuluş yoktur” demişti.
 • در یکی گفته که جوع و جود تو ** شرک باشد از تو با معبود تو
 • Birinde demişti ki: “Senin açlık çekişin, mal verişin mabuduna şirk koşmadır.
 • جز توکل جز که تسلیم تمام ** در غم و راحت همه مکر است و دام‌‌
 • Gam ve rahat zamanında Tanrı’ya dayanmak ve tamamıyla teslim olmaktan gayri hepsi hiledir, tuzaktır.”
 • در یکی گفته که واجب خدمت است ** ور نه اندیشه‌‌ی توکل تهمت است‌‌
 • Öbüründe demişti ki: “Vacip olan hizmettir, yoksa tevekkül düşüncesi suçtan ibarettir.”