English    Türkçe    فارسی   

2
1826-1875

 • سر خون و نطفه حسن آدمی است ** سابق هر بیشیی آخر کمی است‏
 • Kanın, meninin sırrı da insanın duygusudur; her artmanın sonu da nihayet eksilme!
 • لوح را اول بشوید بی‏وقوف ** آن گهی بروی نویسد او حروف‏
 • Yazan kişi önce yazı yazacağı tahtayı yıkar, temizler; sonra ona harfleri yazar.
 • خون کند دل را و اشک مستهان ** بر نویسد بر وی اسرار آن گهان‏
 • Allah da önce gönlü kan eder, hor hakir gözyaşıyla yıkar, sonra o gönle sırları kaydeder.
 • وقت شستن لوح را باید شناخت ** که مر آن را دفتری خواهند ساخت‏
 • Yıkamakla, o levhi bir defter yapmak istediklerini bilmek, anlamak gerek.
 • چون اساس خانه‏ای می‏افگنند ** اولین بنیاد را بر می‏کنند 1830
 • Bir evin temelini atacakları vakit oradaki eski ve evvelki yapıyı yıkarlar.
 • گل بر آرند اول از قعر زمین ** تا به آخر بر کشی ماء معین‏
 • Sonunda arı duru su çıkarmak için önce yerden toprak çıkarırlar.
 • از حجامت کودکان گریند زار ** که نمی‏دانند ایشان سر کار
 • Çocuklar, hacamattan ağlarlar. Çünkü işin hikmetini bilmezler ki.
 • مرد خود زر می‏دهد حجام را ** می‏نوازد نیش خون آشام را
 • Hâlbuki adam, hacamatçıya para verir, kan içen hançere iltifatlarda bulunur.
 • می‏دود حمال زی بار گران ** می‏رباید بار را از دیگران‏
 • Hamal ağır yükün altına koşar, yükü, başkalarından kapar.
 • جنگ حمالان برای بار بین ** این چنین است اجتهاد کار بین‏ 1835
 • Yük için hamalların savaşlarına bak. Din işinde çalışma da böyledir.
 • چون گرانیها اساس راحت است ** تلخها هم پیشوای نعمت است‏
 • Rahatın aslı zahmet olduğu gibi acılıklar da nimetin önüdür.
 • حفت الجنة بمکروهاتنا ** حفت النیران من شهواتنا
 • Cennet, hoşumuza gitmeyen şeylerle kaplanmış, cehennem de zevkimize giden şeylerle dolmuştur.
 • تخم مایه‏ی آتشت شاخ تر است ** سوخته‏ی آتش قرین کوثر است‏
 • Ateşin aslı yaş ağaç olduğu gibi ateşe yanan da Kevser’e ulaşmıştır.
 • هر که در زندان قرین محنتی است ** آن جزای لقمه‏ای و شهوتی است‏
 • Zindan da mihnetlere düşen adam, bir lokmanın, bir zevkin yüzünden düşmüştür.
 • هر که در قصری قرین دولتی است ** آن جزای کارزار و محنتی است‏ 1840
 • Bir köşkte devlete erişen de bir savaş, bir mihnet karşılığı olarak o devleti bulmuştur.
 • هر که را دیدی به زر و سیم فرد ** دان که اندر کسب کردن صبر کرد
 • Kimi altına, gümüşe sahip olmuş, zenginlikte naziri olmayan bir dereceye erişmiş görürsen, bil ki o, kazanma zahmetine sabretmiştir.
 • بی‏سبب بیند چو دیده شد گذار ** تو که در حسی سبب را گوش دار
 • Gözü açık olan bunları sebepsiz, Allah hikmeti olarak görür. Fakat mademki sen duygu âlemindesin, sebeplere kulak as!
 • آن که بیرون از طبایع جان اوست ** منصب خرق سببها آن اوست‏
 • Sebeplere yapışmamak, onları görmemek makamı; ruhu tabayi âleminden kurtulmuş olanındır.
 • بی‏سبب بیند نه از آب و گیا ** چشم چشمه‏ی معجزات انبیا
 • Bu çeşit adam, peygamberlerin mucizeleri çeşmesini sebepsiz görür. Onları, sudan, ottan meydana geliyor bilmez.
 • این سبب همچون طبیب است و علیل ** این سبب همچون چراغ است و فتیل‏ 1845
 • Bu sebep, doktorla hasta, kandille fitil gibidir.
 • شب چراغت را فتیل نو بتاب ** پاک دان زینها چراغ آفتاب‏
 • Gece kandiline yeni bir fitil bük, fakat güneş kandilini bunlara muhtaç sanma.
 • رو تو کهگل ساز بهر سقف خان ** سقف گردون را ز کهگل پاک دان‏
 • Yürü, aşevinin damı için samanlı balçık hazırla. Fakat bil ki kâinatın damı, buna muhtaç değil.
 • اه که چون دل دار ما غم سوز شد ** خلوت شب در گذشت و روز شد
 • Ah. Sevgilimiz, gamımızı yakıp mahvedince gece yalnızlığı bile geçti, gündüz oldu.
 • جز به شب جلوه نباشد ماه را ** جز به درد دل مجو دل خواه را
 • Ay, ancak geceleyin cilve eder. Gönlün istediği sevgiliyi gönül derdinden başka bir şey de arama.
 • ترک عیسی کرده خر پرورده‏ای ** لاجرم چون خر برون پرده‏ای‏ 1850
 • Fakat sen, İsa’yı bıraktın da eşeği besledin. Hulâsa eşek gibi perdenin ardında kaldın gitti!
 • طالع عیسی است علم و معرفت ** طالع خر نیست ای تو خر صفت‏
 • Bilgi ve irfan, İsa’nın talihidir, ey eşek sıfatlı, eşeğin talihi değil!
 • ناله‏ی خر بشنوی رحم آیدت ** پس ندانی خر خری فرمایدت‏
 • Eşeğin anırmasını duyar, acırsın. Hâlbuki bilmezsin ki eşek, sana eşeklik telkin ediyor.
 • رحم بر عیسی کن و بر خر مکن ** طبع را بر عقل خود سرور مکن‏
 • İsa’ya acı, eşeğe değil. Tabiatı aklına baş etme.
 • طبع را هل تا بگرید زار زار ** تو از او بستان و وام جان گزار
 • Bırak tabiatını, ağlaya dursun. Sen, ondan al, canın borcunu öde!
 • سالها خربنده بودی بس بود ** ز انکه خربنده ز خر واپس بود 1855
 • Yeter artık yıllarca eşeğe kul oldun. Çünkü eşeğe kul olan, eşeğin ardından gider. “Onları artta bırakın”dan murat nefsindir.
 • ز اخروهن مرادش نفس تست ** کاو به آخر باید و عقلت نخست‏
 • Nefis geride, aklın ilerde gerek.
 • هم مزاج خر شده ست این عقل پست ** فکرش این که چون علف آرم بدست‏
 • Ama bu aşağılık akıl da eşekle aynı mizaçta. Çünkü bütün fikri onu nasıl elde ederimden ibaret.
 • آن خر عیسی مزاج دل گرفت ** در مقام عاقلان منزل گرفت‏
 • İsa’nın eşeği gönül mizacına malik olmuş, akıllar makamında yer tutmuştur.
 • ز انکه غالب عقل بود و خر ضعیف ** از سوار زفت گردد خر نحیف‏
 • Çünkü akıl galebe çalmıştı, eşekse zayıftı. Eşek, şişman ve kuvvetli biniciden zayıflar.
 • و ز ضعیفی عقل تو ای خر بها ** این خر پژمرده گشته ست اژدها 1860
 • Ey eşek değerli; aklının azlığından bu eşek, ejderhalaştı.
 • گر ز عیسی گشته‏ای رنجور دل ** هم از او صحت رسد او را مهل‏
 • Gönlün İsa’dan hastalandıysa yine ondan iyileşir, sıhhat yine ondan gelir, onu bırakma.
 • چونی ای عیسای عیسی دم ز رنج ** که نبود اندر جهان بی‏مار گنج‏
 • Ey nefesi hoş Mesih, cihanda yılansız hazine olmaz, eziyetlerle nasılsın?
 • چونی ای عیسی ز دیدار جهود ** چونی ای یوسف ز مکار حسود
 • İsa, Yahudileri görünce ne hale gelir; Yusuf, hasetçi kardeşler elinde ne olur?
 • تو شب و روز از پی این قوم غمر ** چون شب و روزی مدد بخشای عمر
 • Sen, gece gündüz bu azgın kavmin ardından koştukça, nasıl olur da gece gibi, gündüz gibi ömre medet bağışlar, yardım edersin?
 • چونی از صفراییان بی‏هنر ** چه هنر زاید ز صفرا درد سر 1865
 • Ah safra illetine tutulmuş o hünersiz kişilerden! Safradan ne hüner meydana gelir? Ancak baş ağrısı.
 • تو همان کن که کند خورشید شرق ** ما نفاق و حیله و دزدی و زرق‏
 • Sen, hemen doğu güneşinin yaptığını yap. Bizse nifak hile, hırsızlık ve riya içinde yüzelim!
 • تو عسل ما سرکه در دنیا و دین ** دفع این صفرا بود سرکنگبین‏
 • Sen dünyada da balsın, dinde de.. Bizse sirke. Safraya ancak sirkengübin iyi eder, giderir.
 • سرکه افزودیم ما قوم زحیر ** تو عسل بفزا کرم را وامگیر
 • Hâlbuki biz karın ağrısına tutulmuş olduğumuz halde boyuna sirkeyi artırıp duruyoruz. Sen keremi terk etme de balı artır!
 • این سزید از ما چنان آمد ز ما ** ریگ اندر چشم چه فزاید عما
 • Bizden bu lâyıktı, bunu yaptık. Kum, gözde ancak körlüğü fazlalaştırır.
 • آن سزد از تو أیا کحل عزیز ** که بیابد از تو هر ناچیز چیز 1870
 • Fakat ey aziz sürme, senden her değersiz şey, değer bulur, bir şey olur; sana bu lâyıktır.
 • ز آتش این ظالمانت دل کباب ** از تو جمله اهد قومی بد خطاب‏
 • Bu zalimlerin ateşinden gönlün kebap olduğu halde daima “Yarabbi, kavmime hidayet et” diye hitap ediyordun.
 • کان عودی در تو گر آتش زنند ** این جهان از عطر و ریحان آگنند
 • Sen, öd ağacı madensin. Seni ateşe atsalar, bu âlem, ıtırla, fesleğen kokusuyla dolar.
 • تو نه آن عودی کز آتش کم شود ** تو نه آن روحی که اسیر غم شود
 • Sen o öd ağacı değilsin ki ateşte yansın, eksilip bitsin. Sen o ruh değilsin ki gama esir olsun.
 • عود سوزد کان عود از سوز دور ** باد کی حمله برد بر اصل نور
 • Öd ağacı yanar ama madeni yanmadan uzaktır. Rüzgâr, nurun aslına nasıl hamle edebilir.
 • ای ز تو مر آسمانها را صفا ** ای جفای تو نکوتر از وفا 1875
 • Ey göklere saflık veren, ey cefası vefadan daha iyi olan!