English    Türkçe    فارسی   

3
3029-3078

 • جاده باشد بحر ز اسرائیلیان ** غرقه گه باشد ز فرعون عوان
 • Deniz, Firavunu boğduğu halde İsrailoğulları’na bir ana cadde haline gelir.
 • مخصوص بودن یعقوب علیه السلام به چشیدن جام حق از روی یوسف و کشیدن بوی حق از بوی یوسف و حرمان برادران و غیر هم ازین هر دو
 • Allah kadehini Yusuf’un yüzünden içmek, Allah kokusunu Yusuf’un kokusundan duymak, Yakup aleyhisselâm’a mahsustur. Yusuf’un kardeşleri de bunlardan mahrumdur başkaları da
 • آنچ یعقوب از رخ یوسف بدید ** خاص او بد آن به اخوان کی رسید 3030
 • Yakup’un, Yusuf’un yüzünde gördüğü nur, ancak Yakup’a mahsustu. Kardeşleri bunu nereden görecekler?
 • این ز عشقش خویش در چه می‌کند ** و آن بکین از بهر او چه می‌کند
 • Bu, sevgiliye olan sevdası yüzünden kendini kuyulara atar. Öbürü kininden sevgiliye kuyu kazar!
 • سفره‌ی او پیش این از نان تهیست ** پیش یعقوبست پر کو مشتهیست
 • Sofra, onun önünde ekmeksizdir, bomboştur… Fakat Yakup’un önünde nimetlerle dopdoludur, iştahını açar.
 • روی ناشسته نبیند روی حور ** لا صلوة گفت الا بالطهور
 • Yüzünü yıkamayan, hurilerin yüzünü göremez. Peygamber, “Namaz, ancak huzur-u kalple kılınır” demiştir.
 • عشق باشد لوت و پوت جانها ** جوع ازین رویست قوت جانها
 • Canların gıdası aşktır. Bundan dolayı ruhların gıdası, açlıktır.
 • جوع یوسف بود آن یعقوب را ** بوی نانش می‌رسید از دور جا 3035
 • Yakup, Yusuf’a acıkmıştı, ekmek kokusu ona ta uzaklardan gelmekteydi.
 • آنک بستد پیرهن را می‌شتافت ** بوی پیراهان یوسف می‌نیافت
 • Hâlbuki Yusuf’un gömleğini alıp koşa koşa Yakup’a getiren o gömleğin kokusunu duymadı bile!
 • و آنک صد فرسنگ زان سو بود او ** چونک بد یعقوب می‌بویید بو
 • Aradaki mesafe yüzlerce fersahken Yakup, Yakup olduğundan Yusuf’un gömleğinin kokusunu duyuyordu.
 • ای بسا عالم ز دانش بی‌نصیب ** حافظ علمست آنکس نه حبیب
 • Nice âlimler vardır ki hakikî ilimden hakiki irfandan nasipleri yoktur. Bu çeşit âlim, ilim hafızıdır, ilim sevgilisi değil.
 • مستمع از وی همی‌یابد مشام ** گرچه باشد مستمع از جنس عام
 • Onun sözlerini duyan kişi, alelâde bir adam olsa bile o sözleri anlar, hakikat korkusunu alır.
 • زانک پیراهان بدستش عاریه‌ست ** چون بدست آن نخاسی جاریه‌ست 3040
 • Çünkü böyle âlimin eline düşen gömlek, eğretidir, bir zaman içindir… Esir tellâlının elindeki cariye gibi!
 • جاریه پیش نخاسی سرسریست ** در کف او از برای مشتریست
 • Tellâlın eline düşen cariye, müşteri içindir, tellâla ne fayda var?
 • قسمت حقست روزی دادنی ** هر یکی را سوی دیگر راه نی
 • Rızık vermek, Allah’ın işidir. Herkes Allah’ın takdirine göre hareket eder, başka türlü hareket etmesine imkân yoktur.
 • یک خیال نیک باغ آن شده ** یک خیال زشت راه این زده
 • Güzel bir hayal, ona bağ, bahçe haline gelmiştir… Çirkin bir hayal, bunun yolunu kesmiştir!
 • آن خدایی کز خیالی باغ ساخت ** وز خیالی دوزخ و جای گداخت
 • Allah öyle bir Allah’tır ki bir hayalden, bağ, bahçe düzmüş, bir hayalide cehennem haline getirmiş, yanıp yakılma yeri yapmıştır!
 • پس کی داند راه گلشنهای او ** پس کی داند جای گلخنهای او 3045
 • Peki… O halde onun gül bahçelerinin yolunu… Külhanlarının yerini kim bilebilir ki?
 • دیدبان دل نبیند در مجال ** کز کدامین رکن جان آید خیال
 • Gönül gözcüsü, bu hayal, canın ne yanından geliyor… Fırsat bulup göremez ki.
 • گر بدیدی مطلعش را ز احتیال ** بند کردی راه هر ناخوش خیال
 • Bir kolayını bulup da doğduğu yeri, geldiği tarafı görseydi kötü hayallerin yolunu keser, gelmelerine mâni olurdu.
 • کی رسد جاسوس را آنجا قدم ** که بود مرصاد و در بند عدم
 • Yokluk geçidine, yokluğun gözetleme yeri olan oraya casus, nasıl ayak atabilir?
 • دامن فضلش بکف کن کوروار ** قبض اعمی این بود ای شهره‌یار
 • Kör gibi onun ihsan eteğine yapış! Padişahım, körün yapışması diye buna derler işte!
 • دامن او امر و فرمان ویست ** نیکبختی که تقی جان ویست 3050
 • Onun eteği, emridir, fermanıdır. Ondan korkmayı, ondan çekinmeyi kendisine can ittihaz eden adam ne iyi bahtlı bir adamdır!
 • آن یکی در مرغزار و جوی آب ** و آن یکی پهلوی او اندر عذاب
 • Birisi çayırlıkta, çimenlikte akarsu kıyısında… Onun yanı başındaki de azap içinde!
 • او عجب مانده که ذوق این ز چیست ** و آن عجب مانده که این در حبس کیست
 • Azap çeken, öbürüne bakar da “Bu zevk neden ki?” diye şaşırır kalır… Bu da meşakkat çekeni görür de “Acaba bunu kim hapsetmiş ki?” diye hayretlere düşer.
 • هین چرا خشکی که اینجا چشمه هاست ** هین چرا زردی که اینجا صد دواست
 • Zevk içinde olan azap çekene “Kendine gel… Neden böyle perişansın? Bak, burada ne güzel kaynaklar var. Neden böyle benzin sararmış? Burada yüzlerce deva var...
 • همنشینا هین در آ اندر چمن ** گوید ای جان من نیارم آمدن
 • Arkadaş, gafil olma, bu çimenliğe gel!” der. Fakat öbürü “Canım efendim… Gelemiyorum ki!” diye cevap verir.
 • حکایت امیر و غلامش کی نماز باره بود وانس عظیم داشت در نماز و مناجات با حق
 • Bir beyle namaza düşkün olan ve namazdan, Allah’a niyaz etmeden zevk alan kölesi
 • میرشد محتاج گرمابه سحر ** بانگ زد سنقر هلا بردار سر 3055
 • Bir bey, hamama gitme lüzumunu duydu… Seher çağı, kölesine “Sungu, uyan başını kaldır.
 • طاس و مندیل و گل از التون بگیر ** تابه گرمابه رویم ای ناگزیر
 • Hamam tasını, peştamalı, havluyu, kili, Altın’dan al da hamama gidelim, haydi” diye seslendi.
 • سنقر آن دم طاس و مندیلی نکو ** برگرفت و رفت با او دو بدو
 • Sungur, hamam tasıyla iyi bir peştamal ve havlu aldı. Beraberce yola düştüler.
 • مسجدی بر ره بد و بانگ صلا ** آمد اندر گوش سنقر در ملا
 • Yolda bir mescit vardı. Ezanda okunmaktaydı. Sungur ezan sesini duydu.
 • بود سنقر سخت مولع در نماز ** گفت ای میر من ای بنده‌نواز
 • Namaza pek düşkündü. Dedi ki: “Ey kuluna iltifatlarda, ihsanlarda bulunan beyim,
 • تو برین دکان زمانی صبرکن ** تا گزارم فرض و خوانم لم یکن 3060
 • Sen şu dükkânda birazcık otur da ben namazı kılıvereyim.”
 • چون امام و قوم بیرون آمدند ** ازنماز و وردها فارغ شدند
 • Bey, dükkânda oturdu. İmamla cemaat namazı kılıp camiden çıktılar.
 • سنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت ** میر سنقر را زمانی چشم داشت
 • Sungur kuşluk çağına kadar içerde kaldı. Bey, bir müddet bekledi.
 • گفت ای سنقر چرا نایی برون ** گفت می‌نگذاردم این ذو فنون
 • “Sungur, neye dışarı çıkmıyorsun?” diye seslendi. Sungur, içerden “Efendim, koyuvermiyorlar.
 • صبر کن نک آمدم ای روشنی ** نیستم غافل که در گوش منی
 • Birazcık daha sabret, şimdi geliyorum. Beni beklemekte olduğunu biliyorum, unutmadım” dedi.
 • هفت نوبت صبر کرد و بانگ کرد ** تاکه عاجز گشت از تیباش مرد 3065
 • Bey, tam yedi kere seslendi, bekledi, bekledi, seslendi. Nihayet Sungur’un bu cilvesinden usandı, âciz kaldı, sabrı tükendi.
 • پاسخش این بود می‌نگذاردم ** تا برون آیم هنوز ای محترم
 • Sungur, beyin her seslenişinde “Efendim, dışarı çıkacağım ama daha koyuvermiyorlar” diyordu.
 • گفت آخر مسجد اندر کس نماند ** کیت وا می‌دارد آنجا کت نشاند
 • Bey “Yahu, mescitte kimse kalmadı koyvermeyen kim, seni orada kim tutuyor?” diye bağırdı.
 • گفت آنک بسته‌استت از برون ** بسته است او هم مرا در اندرون
 • Sungur dedi ki: “Seni dışardan içeriye sokmayan yok mu? İşte beni de içerden dışarıya çıkarmayan o.
 • آنک نگذارد ترا کایی درون ** می‌بنگذارد مرا کایم برون
 • Sana içeri girmeye izin vermeyen, benim de dışarı çıkmama mâni olmakta.
 • آنک نگذارد کزین سو پا نهی ** او بدین سو بست پای این رهی 3070
 • Senin bu tarafa adım atmana müsaade etmeyen benim de dışarıya adım atmama mâni oluyor!”
 • ماهیان را بحر نگذارد برون ** خاکیان را بحر نگذارد درون
 • Balıkları karaya çıkarmayan deniz, karadakileri de denize sokmamakta.
 • اصل ماهی آب و حیوان از گلست ** حیله و تدبیر اینجا باطلست
 • Balığın aslı sudan, öbür hayvanların aslı topraktan.
 • قفل زفتست و گشاینده خدا ** دست در تسلیم زن واندر رضا
 • Bu işte hile ve düzene başvurmanın, tedbirlere girişmenin faydası yok ki!
 • ذره ذره گر شود مفتاحها ** این گشایش نیست جز از کبریا
 • Kilit pek kuvvetli, açıcıda Allah. Teslimiyete yapışa gör, rıza göster!
 • چون فراموشت شود تدبیر خویش ** یابی آن بخت جوان از پیر خویش 3075
 • Tedbirini unuttun mu pirinden o taze bahtı bulur, devlete erişirsin.
 • چون فراموش خودی یادت کنند ** بنده گشتی آنگه آزادت کنند
 • Kendini unuttun mu seni anarlar… Kul oldun mu azat ederler!
 • نومید شدن انبیا از قبول و پذیرای منکران قوله حتی اذا استیاس الرسل
 • “Hattâ izistey’ eserrüsül” hükmünce Peygamberlerin, münkirler, sözlerimizi kabul etmiyorlar diye ümitsizliğe, yese düşmeleri
 • انبیا گفتند با خاطر که چند ** می‌دهیم این را و آن را وعظ و پند
 • Peygamberler bile, “Şuna buna nasihat edip duruyoruz.
 • چند کوبیم آهن سردی ز غی ** در دمیدن در قفض هین تا بکی
 • Niceye bir soğuk demiri dövüp duracak, niceye bir kafese üfleyip yatacağız?” diye hatırlarından geçirdiler.