English    Türkçe    فارسی   

3
3851-3900

 • مسله‌ی کیس ار بپرسد کس ترا ** گو نگنجد گنج حق در کیسه‌ها
 • Eğer birisi sana kese meselesini sorarsa ona de ki: Allah hazinesi keselere sığmaz ki!
 • گر دم خلع و مبارا می‌رود ** بد مبین ذکر بخارا می‌رود
 • Âşıklara aralarında Hul ve Mübara’dan dem vururlarsa hoş gör. Hakikatte Buhara’yı anıyorlar demektir.
 • ذکر هر چیزی دهد خاصیتی ** زانک دارد هرصفت ماهیتی
 • Her şeyi anış, başka bir hassa verir… her sıfatın başka bir mahiyeti var.
 • در بخارا در هنرها بالغى ** چون به خوارى رو نهى ز آن فارغى
 • Buhara’da her hünere ermiş, olgun bir hale gelmişsin ama horluğa yüz kodun mu hepsinden vazgeçer, her şeyi unutursun.
 • آن بخاری غصه‌ی دانش نداشت ** چشم بر خورشید بینش می‌گماشت 3855
 • O Buhara’lı âşık da bilgi derdinde değildi… Gözünü görüş güneşine dikmişti o.
 • هرکه درخلوت ببینش یافت راه ** او ز دانشها نجوید دستگاه
 • Kim, halvette görüşe yol bulur, hakikati görürse artık bilgilerle yücelmeyi dilemez.
 • با جمال جان چوشد هم‌کاسه‌ای ** باشدش ز اخبار و دانش تاسه‌ای
 • Can güzelliğiyle bir kâseden şarap içen, ağızdan duyulma haberlerle bilgilerden tasalanmaz.
 • دید بردانش بود غالب فرا ** زان همی دنیا بچربد عامه را
 • Görüş, ekseriyetle bilgiden üstündür, bilgiye galebe eder. Bu yüzden halk nazarında dünya galiptir, sevimlidir.
 • زانک دنیا را همی‌بینند عین ** وآن جهانی را همی‌دانند دین
 • Çünkü dünyayı gözler görür; bu, eldeki matahtır… ahireti ise verilmesi va’dedilen borç bilirler.
 • رو نهادن آن بنده‌ی عاشق سوی بخارا
 • O âşık kulun Buhara’ya yüz tutması
 • رو نهاد آن عاشق خونابه‌ریز ** دل‌طپان سوی بخارا گرم و تیز 3860
 • Kanlı gözyaşları döken o âşık yüreği çarpa çarpa hararetle, iştiyakla koşarak Buhara’ya yüz tuttu.
 • ریگ آمون پیش او همچون حریر ** آب جیحون پیش او چون آبگیر
 • İştiyakından çölün kumları, ona ipek geliyor, Ceyhun’un suyu küçücük bir şey görünüyordu!
 • آن بیابان پیش او چون گلستان ** می‌فتاد از خنده او چون گل‌ستان
 • Çöl önünde gül bahçesi kesilmekte, gül gibi gülerek düşe kalka, yuvarlanarak koşup gitmekteydi!
 • در سمرقندست قند اما لبش ** از بخارا یافت و آن شد مذهبش
 • Şeker, Semerkant’tadır ama o, şekeri Buhara’da bulmuş Buhara yolunu tutmuştu.
 • ای بخارا عقل‌افزا بوده‌ای ** لیکن ازمن عقل و دین بربوده‌ای
 • “Ey Buhara, sen akıllara akıl katardın ama benim aklımı da aldın dinimi de!
 • بدر می‌جویم از آنم چون هلال ** صدر می‌جویم درین صف نعال 3865
 • Ben bir tolunay aramaktaydım, o yüzden hilâle döndüm. Kapı dibinde Sadr-ı (başköşeyi) istiyorum!” demekteydi.
 • چون سواد آن بخارا را بدید ** در سواد غم بیاضی شد پدید
 • Buhara’nın karaltısını görünce gam karanlığında bir beyazlıktır göründü.
 • ساعتی افتاد بیهوش و دراز ** عقل او پرید در بستان راز
 • Yere yığıldı, uzun bir müddet kendisinden geçti. Aklı, sır bahçesine uçup gitti.
 • بر سر و رویش گلابی می‌زدند ** از گلاب عشق او غافل بدند
 • Onu ayıltacak, aşk gül suyuydu, bunu bilmediklerinden başına, yüzüne gül suları serptiler.
 • او گلستانی نهانی دیده بود ** غارت عشقش ز خود ببریده بود
 • O gizli gül bahçesi görmüştü… Aşk, onu yakalamış kendisinden geçirmiş gitmişti.
 • تو فسرده درخور این دم نه‌ای ** با شکر مقرون نه‌ای گرچه نیی 3870
 • Sen donmuş, taş kesilmiş birisin; bu söze, bu nefese lâyık değilsin… Evet, sen de kamışsın ama içinde şeker yok!
 • رخت عقلت با توست و عاقلی ** کز جنودا لم تروها غافلی
 • Aklın başında, akıllısın sen. “Görmediğiniz askerleri yolladı” ayetinden gafilsin!
 • در آمدن آن عاشق لاابالی در بخارا وتحذیر کردن دوستان او را از پیداشدن
 • O sallapati âşığın Buhara’ya gelmesi, dostlarının onu meydana çıkarmamaya çalışmaları
 • اندر آمد در بخارا شادمان ** پیش معشوق خود و دارالامان
 • Sevine, sevine o emniyet şehrine sevgilisinin bulunduğu yere, Buhara’ya geldi.
 • همچو آن مستی که پرد بر اثیر ** مه کنارش گیرد و گوید که گیر
 • Gökyüzünde uçan, ay tarafından kucaklandığını, kendisine sen de beni kucaklasana dendiğini sanan sarhoşa benziyordu.
 • هرکه دیدش در بخارا گفت خیز ** پیش از پیدا شدن منشین گریز
 • Onu Buhara’da her gören “Durma, görünmeden hemen bir tarafa sıvış!
 • که ترا می‌جوید آن شه خشمگین ** تا کشد از جان تو ده ساله کین 3875
 • Padişah gazap etmiş, tam on yıllık öcünü almak için seni arayıp duruyor.
 • الله الله درمیا در خون خویش ** تکیه کم کن بر دم و افسون خویش
 • Allah aşkına olsun kendi kanına girme… Kendine pek o kadar güvenme!
 • شحنه‌ی صدر جهان بودی و راد ** معتمد بودی مهندس اوستاد
 • Sadr-ı Cihan’ın Şahnesiydin, itimadına mazhar olmuş üstat bir mühendistin.
 • غدو کردی وز جزا بگریختی ** رسته بودی باز چون آویختی
 • Ona hıyanette bulundun, cezadan da kaçtın… Neyse, bu suretle kurtulduğun halde şimdi nasıl oldu da tekrar geldin?
 • از بلا بگریختی با صد حیل ** ابلهی آوردت اینجا یا اجل
 • Yüzlerce hileyle belâdan kurtulmuştun, seni buraya aptallığın mı getirdi, ecelin mi?
 • ای که عقلت بر عطارد دق کند ** عقل و عاقل را قضا احمق کند 3880
 • Aklın Utaridi bile beğenmez, kınardı… Fakat kaza ve kader, aklı da ahmak bir hale sokuyor, akıllıyı da!
 • نحس خرگوشی که باشد شیرجو ** زیرکی و عقل و چالاکیت کو
 • Sen, aslanı arayan talihsiz tavşansın. Nerede aklın, nerede bilgin, nerede çevikliğin, çabuk anlayışın?
 • هست صد چندین فسونهای قضا ** گفت اذا جاء القضا ضاق الفضا
 • Kaza ve kaderin böyle yüzlerce afsunları vardır. Kaza geldi mi âlem daralır derler.
 • صد ره و مخلص بود از چپ و راست ** از قضا بسته شود کو اژدهاست
 • Sağda, solda yüzlerce yol, yüzlerce kaçıp kurtulunacak yer vardır da kaza ve kader, gelince hepsi bağlanır, kapanır; kaza ve kader bir ejderhadır” diyordu.
 • جواب گفتن عاشق عاذلان را وتهدید کنندگان را
 • Âşığın, kendisini kınayan ve tehdit edenlere cevap vermesi
 • گفت من مستسقیم آبم کشد ** گرچه می‌دانم که هم آبم کشد
 • Âşık dedi ki. “Ben, susuzluk hastalığına tutulmuş birisiyim. Biliyorum da… Su beni öldürür.”
 • هیچ مستقسقی بنگریزد ز آب ** گر دو صد بارش کند مات و خراب 3885
 • Fakat bu hastalığa tutulan, sudan kaçamaz ki… İsterse su onu yüzlerce defa öldürsün, harap etsin!
 • گر بیاماسد مرا دست و شکم ** عشق آب از من نخواهد گشت کم
 • Elim, karnım şişse bile suya olan aşkım azalmıyor.
 • گویم آنگه که بپرسند از بطون ** کاشکی بحرم روان بودی درون
 • Karnımı görüp bu ne diye sordukları zaman keşke bütün deniz, karnıma aksaydı diyorum.
 • خیک اشکم گو بدر از موج آب ** گر بمیرم هست مرگم مستطاب
 • Bir tuluma benzeyen karnım, isterse su dalgalarından yırtılsın… Ölsem bile ne mutlu bir ölüm!
 • من بهر جایی که بینم آب جو ** رشکم آید بودمی من جای او
 • Ben, nerede bir ırmak görsem ah, o ırmak ben olsam diye haset etmekteyim.
 • دست چون دف و شکم همچون دهل ** طبل عشق آب می‌کوبم چو گل 3890
 • Elim defe benzese; karnım davul gibi şişse yine gül gibi neşeyle onun sevda davulunu döver dururum.
 • گر بریزد خونم آن روح الامین ** جرعه جرعه خون خورم همچون زمین
 • O, Ruhulemin, kanımı dökse yer gibi yudum, yudum kan içerim.
 • چون زمین وچون جنین خون‌خواره‌ام ** تا که عاشق گشته‌ام این کاره‌ام
 • Ben yer gibi, karnındaki çocuk gibi kanlar içiyorum… Âşık oldum olalı işim gücüm bu!
 • شب همی‌جوشم در آتش همچو دیگ ** روز تا شب خون خورم مانند ریگ
 • Geceleri tencere gibi ateş üstünde kaynamakta… Gündüzleri kum gibi akşamlara kadar kan içmekteyim.
 • من پشیمانم که مکر انگیختم ** از مراد خشم او بگریختم
 • Hileye saptım, o bana kızmıştı, yapmak istediğim şeye mâni oldum, hışmından kaçtım diye nadimim.
 • گو بران بر جان مستم خشم خویش ** عید قربان اوست و عاشق گاومیش 3895
 • Söyleyin… Kızgınlıkla bana ne yapmak istiyorsa yapsın. O kurban bayramıdır, âşık da kurbanlık!
 • گاو اگر خسپد وگر چیزی خورد ** بهر عید و ذبح او می‌پرورد
 • Öküz uyur, istirahat eder, bir şey yerse kurban bayramı için besleniyor demektir.
 • گاو موسی دان مرا جان داده‌ای ** جزو جزوم حشر هر آزاده‌ای
 • Beni Musa’nın kurban edilerek ölüyü dirilten öküzü bil. Cüz’lerimin cüz’ü bile hür kişinin hasredilmesine sebeptir.
 • گاو موسی بود قربان گشته‌ای ** کمترین جزوش حیات کشته‌ای
 • Musa’nın öküzü de kurban olmuştu. En küçük cüz’ ü bile bir öldürülmüşe hayat verdi.
 • برجهید آن کشته ز آسیبش ز جا ** در خطاب اضربوه بعضها
 • Öküzün bazı yerleriyle ölüye vurun hitabı geldi; vurdular. O öldürülmüş adam dirildi, fırlayıp kalktı.
 • یا کرامی اذبحوا هذا البقر ** ان اردتم حشر ارواح النظر 3900
 • Eğer şu ruhların haşredilmesini istiyorsanız ey ulu kişilerim, bu sözü kesin!