English    Türkçe    فارسی   

3
3968-4017

 • یا چو چشمه‌ی سوزنی راهم بدی ** که ز بیرونم رحم دیده شدی
 • Yahut da bir iğne yordamı kadar delik bulunsaydı da dışarısını bir görseydim der!
 • آن جنین هم غافلست از عالمی ** همچو جالینوس او نامحرمی
 • Ana karnındaki çocuk da rahmin dışında bir âlem olduğundan gafildir, o da Calinus gibi nâmahremdir.
 • اونداند کن رطوباتی که هست ** آن مدد از عالم بیرونیست 3970
 • Bilmez ki rahimdeki yaşlıklarda dışarıdaki âlemin feyziyledir.
 • آنچنانک چار عنصر در جهان ** صد مدد آرد ز شهر لامکان
 • Dünyadaki dört unsur da kendilerine Lâmekân âleminden yüzlerce yardım geldiğini bilmezler.
 • آب و دانه در قفص گر یافتست ** آن ز باغ و عرصه‌ای درتافتست
 • Kuş, kafeste su ve tane buluyor ama su da kafesin dışındaki bağdan, bahçeden gelmede, tane de!
 • جانهای انبیا بینند باغ ** زین قفص در وقت نقلان و فراغ
 • Peygamberlerin canları bu âlemden göçer, bu âlemden kurtulurken o bağı, o bahçeyi görür de
 • پس ز جالینوس و عالم فارغند ** همچو ماه اندر فلکها بازغند
 • Bu yüzden onlar, Calinus’a da aldırış etmezler, âleme de… Ay gibi göklerde doğar, göklere ışık saçarlar.
 • ور ز جالینوس این گفت افتراست ** پس جوابم بهر جالینوس نیست 3975
 • Eğer bu söz, Calinus’a iftira ise cevabım Calinus’a değil…
 • این جواب آنکس آمد کین بگفت ** که نبودستش دل پر نور جفت
 • Bunu söylemiş olan kişiye. Çünkü bunu söyleyen nurlarla dolu gönle eş olmamıştır.
 • مرغ جانش موش شد سوراخ‌جو ** چون شنید از گربگان او عرجوا
 • Can kuşu, kedilerden “ Hele durun bakalım” sesini duyunca delik arayan fareye dönmüştür.
 • زان سبب جانش وطن دید و قرار ** اندرین سوراخ دنیا موش‌وار
 • O yüzden canı, fare gibi bu dünya deliğini vatan tutmuş, yurt edinmiştir.
 • هم درین سوراخ بنایی گرفت ** درخور سوراخ دانایی گرفت
 • Bu delikte yapılar yapmaya girişmiş, bu deliğe lâyık bilgilere sahip olmuştur.
 • پیشه‌هایی که مرورا در مزید ** کاندرین سوراخ کار آید گزید 3980
 • Ona bu delikte yarayacak onu burada yüceltecek sanatları seçti de diğerlerini bıraktı.
 • زانک دل بر کند از بیرون شدن ** بسته شد راه رهیدن از بدن
 • Çünkü dışarı çıkmadan ümidini kesti, bedenden kurtulma yolu kapandı.
 • عنکبوت ار طبع عنقا داشتی ** از لعابی خیمه کی افراشتی
 • Örümcekte Anka tabiatı olsaydı tükürüğüyle çadır kurar mıydı hiç?
 • گربه کرده چنگ خود اندر قفص ** نام چنگش درد و سرسام و مغص
 • Kedi pençesini kafese de atar. Pençesinin adı derttir, elemdir, ıstıraptır.
 • گربه مرگست و مرض چنگال او ** می‌زند بر مرغ و پر و بال او
 • Kedi ölümdür, pençesi de hastalık, kuşu da, kuşun kanadını da pençeler.
 • گوشه گوشه می‌جهد سوی دوا ** مرگ چون قاضیست و رنجوری گوا 3985
 • Kuş, bucak bucak ilâç bulmaya koşar. Ölüm kadıya benzer, hastalık şahide.
 • چون پیاده‌ی قاضی آمد این گواه ** که همی‌خواند ترا تا حکم گاه
 • Bu şahit, kadıdan gelen adam gibidir. “Gel kadı, seni mahkemeye istiyor” der.
 • مهلتی می‌خواهی از وی در گریز ** گر پذیرد شد و گرنه گفت خیز
 • Ondan kaçıp kurtulmak için bir mühlet istersin. Verirse ne âlâ… Vermezse “Olmaz, hadi kalk” diye emreder.
 • جستن مهلت دوا و چاره‌ها ** که زنی بر خرقه‌ی تن پاره‌ها
 • Mühlet istemen, mühlet alman ilâçlardır, tedavidir. Âdeta ten hırkasını yamalarla yamarsın!
 • عاقبت آید صباحی خشم‌وار ** چند باشد مهلت آخر شرم دار
 • Fakat nihayet bir sabah kızgın bir hale gelir. “ Bu mühlet niceye bir sürecek? Utan artık!” der.
 • عذر خود از شه بخواه ای پرحسد ** پیش از آنک آنچنان روزی رسد 3990
 • Ey hasetlerle dopdolu adam, o gün gelmeden önce davran da padişahtan özür iste!
 • وانک در ظلمت براند بارگی ** برکند زان نور دل یکبارگی
 • Atını karanlıklara süren adam, gönlünü o nurdan tamamıyla ayırır.
 • می‌گریزد از گوا و مقصدش ** کان گوا سوی قضا می‌خواندش
 • Şahdan da kaçar, şahitten de, götürmek istediği yerden de. Çünkü o şahit, onu kazaya, hükme davet etmektedir.
 • دیگر باره ملامت کردن اهل مسجد مهمان را از شب خفتن در آن مسجد
 • Mescid halkının bir kere daha geceleyin o mescide kalmak istemesini kınamaları
 • قوم گفتندش مکن جلدی برو ** تا نگردد جامه و جانت گرو
 • Ahali dedi ki: “Babayiğitlik satma, yürü… bu sevdadan vazgeç de elbisen de burada rehin kalmasın, canın da!
 • آن ز دور آسان نماید به نگر ** که به آخر سخت باشد ره‌گذر
 • Burada gecelemek, uzaktan kolay görünür ama bu geçit sonunda güçleşir!
 • خویشتن آویخت بس مرد و سکست ** وقت پیچاپیچ دست‌آویز جست 3995
 • Nice kişiler vardır ki kasınır, böbürlenir... Fakat elem ve ıstırap zamanında yapışacak, el atacak bir şey arar!
 • پیشتر از واقعه آسان بود ** در دل مردم خیال نیک و بد
 • Savaştan önce halkın gönlüne iyi ve kötü hayal kolay görünür.
 • چون در آید اندرون کارزار ** آن زمان گردد بر آنکس کار زار
 • Fakat adam savaşa girdi mi iş o zaman sarpa sarar!
 • چون نه شیری هین منه تو پای پیش ** کان اجل گرگست و جان تست میش
 • Mademki aslan değilsin, ileriye ayak atma. Çünkü ecel kurttur, canınsa koyun!
 • ور ز ابدالی و میشت شیر شد ** آمن آ که مرگ تو سرزیر شد
 • Yok… Eğer Abdal’dan olmuşsan, koyunun aslan haline gelmişse korkma, emin bir halde gel ileri… Ölümün sana mağlûp olur, bir şey yapamaz!
 • کیست ابدال آنک او مبدل شود ** خمرش از تبدیل یزدان خل شود 4000
 • Abdal kimdir? Varlığı değişmiş olan, Allah’ın değiştirmesiyle şarabı sirke kesilen!
 • لیک مستی شیرگیری وز گمان ** شیر پنداری تو خود را هین مران
 • Fakat sarhoşsan kendini aslanları bile tutarım, emrime ram ederim sanıyor, sarhoşlukla aslan olduğunu zannediyorsan kendine gel, sakın ileri atılma!
 • گفت حق ز اهل نفاق ناسدید ** باسهم ما بینهم باس شدید
 • Allah, doğru yolu bulmamış kötü münafıklar hakkında “Onların savaşmaları, kendi aralarında şiddetlenir” dedi.
 • در میان همدگر مردانه‌اند ** در غزا چون عورتان خانه‌اند
 • Kendi kendilerine kaldılar mı er kesilirler. Fakat savaşta evdeki karılara dönerler.
 • گفت پیغامبر سپهدار غیوب ** لا شجاعة یا فتی قبل الحروب
 • O gayp askerinin başbuğu Peygamber dedi ki: “Ey yiğit, savaştan önce yiğitlik olamaz!”
 • وقت لاف غزو مستان کف کنند ** وقت جوش جنگ چون کف بی‌فنند 4005
 • Sarhoşlar, savaş lâfına kalkıştılar mı ağızlarından köpük saçarlar ama savaş kızışınca köpük gibi kalırlar, hiçbir işe yaramazlar.
 • وقت ذکر غزو شمشیرش دراز ** وقت کر و فر تیغش چون پیاز
 • Bu çeşit adamın kılıcı savaş sözü olunca, uzar. Asıl savaştaysa soğan gibi kat, kat kınlara gömülür!
 • وقت اندیشه دل او زخم‌جو ** پس به یک سوزن تهی شد خیک او
 • Savaşı düşündüğü zaman gönlü, yaraları arar, saflara dalar, erlikler gösterir. Savaş zamanındaysa bucak bucak kaçar?
 • من عجب دارم ز جویای صفا ** کو رمد در وقت صیقل از جفا
 • Cefaya uğrayıp cilâlanacağı zaman kaçan, sonra da safa dileyen kişiye şaşarım doğrusu.
 • عشق چون دعوی جفا دیدن گواه ** چون گواهت نیست شد دعوی تباه
 • Aşk dâvaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa dâvayı kazanamazsın ki!
 • چون گواهت خواهد این قاضی مرنج ** بوسه ده بر مار تا یابی تو گنج 4010
 • Kadı, senden şahit isterse incinme. Yılanı öp ki hazineyi elde edesin!
 • آن جفا با تو نباشد ای پسر ** بلک با وصف بدی اندر تو در
 • Zaten o cefa sana değildir ki ey oğul! Sendeki kötü hulyadır.
 • بر نمد چوبی که آن را مرد زد ** بر نمد آن را نزد بر گرد زد
 • Sopayla kilime vuran, kilimi dövmez, tozlarını silker!
 • گر بزد مر اسپ را آن کینه کش ** آن نزد بر اسپ زد بر سکسکش
 • Kızıp atı döven, hakikatte atı dövmez, aksak yürüyüşünü döver.
 • تا ز سکسک وا رهد خوش‌پی شود ** شیره را زندان کنی تا می‌شود
 • Bu yürüyüşü bıraksın da iyi yürüsün, rahvanlaşsın der. Üzüm suyunu şarap olsun diye hapis edersin ya…
 • گفت چندان آن یتیمک را زدی ** چون نترسیدی ز قهر ایزدی 4015
 • Birisi bir yetimi dövse gören der ki: O yetimceğizi neye dövüyorsun. Allah’tan korkmuyor musun?
 • گفت او را کی زدم ای جان و دوست ** من بر آن دیوی زدم کو اندروست
 • Döven de “Canım, dostum, ben onu ne vakit dövdüm ki? Ben, ondaki Şeytan’ı dövüyorum” der.
 • مادر ار گوید ترا مرگ تو باد ** مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد
 • Annen, sana “geber” dese bu sözüyle kötü huyunun, kötülüğünün gebermesini ister.