English    Türkçe    فارسی   

3
4325-4374

 • پنج کرت این چنین آواز سخت ** می‌رسید و دل همی‌شد لخت‌لخت 4325
 • Bu şiddetli ses tam beş kere geldi, korkudan adamın yüreği çatlıyor, paramparça oluyordu.
 • تفسیر آیت واجلب علیهم بخیلک و رجلک
 • “Onları atlı, yaya askerlerinle çağır” ayetinin tefsiri
 • تو چو عزم دین کنی با اجتهاد ** دیو بانگت بر زند اندر نهاد
 • Sen de din yoluna girmeyi, o yolda çalışmayı kurarsın ama şeytan, içinden seslenir:
 • که مرو زان سو بیندیش ای غوی ** که اسیر رنج و درویشی شوی
 • “A sapık, o yola gitme, eziyetlere düşer, yoksul olur, kalırsın.
 • بی‌نوا گردی ز یاران وابری ** خوار گردی و پشیمانی خوری
 • Dostlarından ayrı düşer, hor hakir bir hale gelir, pişman olursun!”
 • تو ز بیم بانگ آن دیو لعین ** وا گریزی در ضلالت از یقین
 • Sen de o melun Şeytan’ın sesinden korkar, yakinden kaçar, sapıklığa düşersin.
 • که هلا فردا و پس فردا مراست ** راه دین پویم که مهلت پیش ماست 4330
 • “Hele yarın, hele öbür gün din yoluna girer, koşar, yürürüm… Daha önümüzde vakit var” dersin.
 • مرگ بینی باز کو از چپ و راست ** می‌کشد همسایه را تا بانگ خاست
 • Sağdan, soldan ölümün gelip çattığını görürsün… Komşuların ölür, evlerinden feryatlar yücelir.
 • باز عزم دین کنی از بیم جان ** مرد سازی خویشتن را یک زمان
 • Derken yine can korkusuyla din yoluna girmeye niyetlenir, bir an olsun kendini adam edersin.
 • پس سلح بر بندی از علم و حکم ** که من از خوفی نیارم پای کم
 • Ben korkup ayağımı geri çekmem diye ilimden, hikmetten silahlar kuşanırsın.
 • باز بانگی بر زند بر تو ز مکر ** که بترس و باز گرد از تیغ فقر
 • Bu sırada şeytan yine hileye sapar, seslenir: “Bu kulluk kılıcından kork, geri dön!”
 • باز بگریزی ز راه روشنی ** آن سلاح علم و فن را بفکنی 4335
 • Yine korkar, aydın yoldan kaçar, o ilim ve hüner silâhlarını atarsın.
 • سالها او را به بانگی بنده‌ای ** در چنین ظلمت نمد افکنده‌ای
 • Yıllardır bir ses, bir bağırış yüzünden ona kulsun… Hırkanı böyle bir karanlığa atmışsın.
 • هیبت بانگ شیاطین خلق را ** بند کردست و گرفته حلق را
 • Şeytanların bağırışlarındaki heybet, halkı kıskıvrak bağlamış, boğazlarını sıkmıştır.
 • تا چنان نومید شد جانشان ز نور ** که روان کافران ز اهل قبور
 • Onların canları, nura kavuşmaktan öyle meyus olmuştur ki kâfirlerin ruhları da kabirdekilerin dirilmesinden ancak o kadar meyustur.
 • این شکوه بانگ آن ملعون بود ** هیبت بانگ خدایی چون بود
 • O melunun sesinin heybeti bu olursa gayrı Allah’ın sesindeki heybet ne olur?
 • هیبت بازست بر کبک نجیب ** مر مگس را نیست زان هیبت نصیب 4340
 • Doğandan aslı, nesli belli olan keklik korkar. Sineğe o korkudan pay yoktur.
 • زانک نبود باز صیاد مگس ** عنکبوتان می مگس گیرند و بس
 • Çünkü doğan, sinek avlamaz ki… Sinekleri ancak örümcekler avlar.
 • عنکبوت دیو بر چون تو ذباب ** کر و فر دارد نه بر کبک و عقاب
 • Şeytan örümcek, senin gibi sineğe galiptir. Keklikle, karakuşla işi yok!
 • بانگ دیوان گله‌بان اشقیاست ** بانگ سلطان پاسبان اولیاست
 • Şeytanların bağırışları, kötü kişilere çobanlık eder. Padişahın sesiyse velilerin bekçisidir.
 • تا نیامیزد بدین دو بانگ دور ** قطره‌ای از بحر خوش با بحر شور
 • Bu suretle birbirinden uzak olan bu iki ses birbirine karışmaz… Tatlı denizden bir katra bile acı denize taşmaz.
 • رسیدن بانگ طلسمی نیم‌شب مهمان مسجد را
 • Gece yarısı mescitteki konuğa tılsım sesinin gelmesi
 • بشنو اکنون قصه‌ی آن بانگ سخت ** که نرفت از جا بدان آن نیکبخت 4345
 • Şimdi o şiddetli ses hikâyesini dinle. O iyi bahtlı konuk, sesi duyunca yerinden bile kıpırdamadı.
 • گفت چون ترسم چو هست این طبل عید ** تا دهل ترسد که زخم او را رسید
 • Dedi ki: “Bu ses, bayram davulu sesi… Neden korkacakmışım? Tokmağı yiyen davul; o korksun!
 • ای دهلهای تهی بی قلوب ** قسمتان از عید جان شد زخم چوب
 • Ey kalbi olmayan boş davullar, can bayramınızdan kısmetiniz, tokmaktan ibaret.
 • شد قیامت عید و بی‌دینان دهل ** ما چو اهل عید خندان همچو گل
 • Kıyamet bayramında dinsizler davul… Biz ise gül gibi gülmekteyiz, bayrama erişenlere benziyoruz.
 • بشنو اکنون این دهل چون بانگ زد ** دیگ دولتبا چگونه می‌پزد
 • Şimdi duy da bak, bu davul nasıl ses vermekte… Devlet tenceresi nasıl kaynamakta
 • چونک بشنود آن دهل آن مرد دید ** گفت چون ترسد دلم از طبل عید 4350
 • O er, davulun sesini duyunca “Gönlüm, bayram davulundan nasıl olur da korkar?” dedi.
 • گفت با خود هین ملرزان دل کزین ** مرد جان بددلان بی‌یقین
 • Kendi kendisine dedi ki: “Gönül, titreme, korkma… yakine erişmiş kötü gönüllülerin canları öldü gitti.
 • وقت آن آمد که حیدروار من ** ملک گیرم یا بپردازم بدن
 • Haydar gibi ya ülkeyi zapt ederim ya canım bedenimden gider.”
 • بر جهید و بانگ بر زد کای کیا ** حاضرم اینک اگر مردی بیا
 • Yerinden fırladı bağırdı: “Ey ulu adam, işte buracıkta hazırım; hadi, ersen gel!”
 • در زمان بشکست ز آواز آن طلسم ** زر همی‌ریزید هر سو قسم قسم
 • Tılsım, hemencecik bozuldu, her taraftan ulam ulam altın dökülmeye başladı.
 • ریخت چند این زر که ترسید آن پسر ** تا نگیرد زر ز پری راه در 4355
 • Öyle altın döküldü ki oğlancağız, kapının bile kapanıp açılmayacağından korktu.
 • بعد از آن برخاست آن شیر عتید ** تا سحرگه زر به بیرون می‌کشید
 • Ondan sonra o kuvvetli aslan kalktı, ta seher çağına kadar altını dışarıya taşımakla uğraştı.
 • دفن می‌کرد و همی آمد بزر ** با جوال و توبره بار دگر
 • Altınları gömmekte, sonra yine gelip çuvallara, torbalara doldurarak dışarıya götürmekteydi.
 • گنجها بنهاد آن جانباز از آن ** کوری ترسانی واپس خزان
 • O canıyla oynayan er, gerisin geriye çekilip kaçan korkakların rağmine definelerine sahip oldu.
 • این زر ظاهر بخاطر آمدست ** در دل هر کور دور زرپرست
 • Her kör ve hakikatten uzak kalmış altına tapan kişinin hatırına bu hikâyeyi duyunca derhal zahiri altın gelir.
 • کودکان اسفالها را بشکنند ** نام زر بنهند و در دامن کنند 4360
 • Çocuklar saksıları kırar, o kırık parçalara altın adını takar eteklerine koyarlar.
 • اندر آن بازی چو گویی نام زر ** آن کند در خاطر کودک گذر
 • Oyun oynarken o parçalara altın adını taktın ya… Artık ne vakit altın desen çocuğun aklına saksı kırıkları gelir.
 • بل زر مضروب ضرب ایزدی ** کو نگردد کاسد آمد سرمدی
 • Fakat erlerin kastettikleri altın ne o altındır, ne bu altın. Onlar üstüne, Allah’ın adı basılmış hakikî altını kastederler. O altın, ne kesada uğrar, ne ziyana… Ebedî ve daimîdir.
 • آن زری کین زر از آن زر تاب یافت ** گوهر و تابندگی و آب یافت
 • O altın, öyle bir altındır ki bu zahirî altın, parlaklığını ondan almış, kadir ve kıymeti ondan bulmuştur.
 • آن زری که دل ازو گردد غنی ** غالب آید بر قمر در روشنی
 • Gönül, o altından ganileşir… Parlaklık ve aydınlıkta aydan bile üstündür.
 • شمع بود آن مسجد و پروانه او ** خویشتن در باخت آن پروانه‌خو 4365
 • O mescit, bir mumdu, adamda pervane… O pervane huylu, âdeta canıyla oynamaktaydı.
 • پر بسوخت او را ولیکن ساختش ** بس مبارک آمد آن انداختش
 • Ateş, kanadını yaktı ama daha güzel kanat ihsan etti. O ateşe atılma, âşıka pek kutlu geldi, pek!
 • همچو موسی بود آن مسعودبخت ** کاتشی دید او به سوی آن درخت
 • O bahtı kutlu, Musa’ya benziyordu. Ağacın civarında bir ateştir, görmüştü.
 • چون عنایتها برو موفور بود ** نار می‌پنداشت و خود آن نور بود
 • Allah, ona birçok inayetlerde bulunmuştu… O, gördüğünü ateş sanıyordu ama nurdu.
 • مرد حق را چون ببینی ای پسر ** تو گمان داری برو نار بشر
 • Oğul, sen de Allah erini görünce ondan insanlık ateşi var sanıyor, onu insan görüyorsun.
 • تو ز خود می‌آیی و آن در تو است ** نار و خار ظن باطل این سو است 4370
 • Sen, onu kendiliğinden insan görüyorsun, hâlbuki o sıfat sende… bâtıl zannın ateşi de bu tarafta, dikeni de!
 • او درخت موسی است و پر ضیا ** نور خوان نارش مخوان باری بیا
 • O, Musa’nın ağacıdır; o, ışıklarla dopdoludur. Bir kerecik olsun ona ateş deme de nur de!
 • نه فطام این جهان ناری نمود ** سالکان رفتند و آن خود نور بود
 • Bu dünyadan vazgeçmek de ateş görünmedi mi? Fakat salikler o makama gittiler, bu âlemi terk ettiler de anladılar ki nurdan ibaretmiş!
 • پس بدان که شمع دین بر می‌شود ** این نه همچون شمع آتشها بود
 • Bil ki din mumu yücedir, ateşten ibaret olan mumlara benzemez.
 • این نماید نور و سوزد یار را ** و آن بصورت نار و گل زوار را
 • Bu zahirî mum nur görünür, fakat sevgiliyi yakar… Din mumuysa sureta ateş görünür, fakat ziyaretçilere gül kesilir!