English    Türkçe    فارسی   

3
4511-4560

 • هر کجا دلبر بود خود همنشین ** فوق گردونست نه زیر زمین
 • Sevgiliyle beraber oturduğum yer, yerin altı da olsa yine arştan yücedir.
 • تفسیر این خبر کی مصطفی علیه السلام فرمود لا تفضلونی علی یونس بن متی
 • Mustafa aleyhisselâm’ın “Beni Yunus ibn-i Metta’dan üstün tutmayın” hadisinin tefsiri
 • گفت پیغامبر که معراج مرا ** نیست بر معراج یونس اجتبا
 • Peygamber dedi ki: Benim miracım, Yunus’un miracından üstün değildir.
 • آن من بر چرخ و آن او نشیب ** زانک قرب حق برونست از حساب
 • Benimki göklere çıkmakla oldu, onun ki yerlere inmekle… Zaten Allah yakınlığı hesaba sığmaz ki.
 • قرب نه بالا نه پستی رفتنست ** قرب حق از حبس هستی رستنست
 • Yakınlık, ne yukarıya çıkmaktır, ne aşağıya inmek. Allah yakınlığı, varlık hapsinden kurtulmaktır.
 • نیست را چه جای بالا است و زیر ** نیست را نه زود و نه دورست و دیر 4515
 • Yok olana yukarı nedir, aşağı ne? Yok olanın ne yakınlığı olur, ne uzaklığı, ne geç kalışı!
 • کارگاه و گنج حق در نیستیست ** غره‌ی هستی چه دانی نیست چیست
 • Allah’ın sanat yurdu da yokluktandır, hazinesi de. Sen, varlığa aldanmış kalmışsın, yokluk nedir, ne bileceksin?
 • حاصل این اشکست ایشان ای کیا ** می‌نماند هیچ با اشکست ما
 • Hulâsa onların kırıklığı hiç bizim kırıklığımıza benzer mi a ulu kişi?
 • آنچنان شادند در ذل و تلف ** همچو ما در وقت اقبال و شرف
 • Onlar, biz ikbale erişip yücelince nasıl neşelenirsek horluğa düşüp ellerindekini telef edince öyle neşelenirler.
 • برگ بی‌برگی همه اقطاع اوست ** فقر و خواریش افتخارست و علوست
 • Bu çeşit adamın malı, geliri, yokluk varlığından ibarettir. Yoksulluk, horluk, ona iftihardır, yüceliktir.
 • آن یکی گفت ار چنانست آن ندید ** چون بخندید او که ما را بسته دید 4520
 • Esirlerden biri dedi ki: “Peki niçin Peygamber, bizim halimizi görmedi. Bizi böyle zincirlere vurulmuş görünce nasıl oldu da güldü.
 • چونک او مبدل شدست و شادیش ** نیست زین زندان و زین آزادیش
 • Hani onun huyları değişmişti, hani o Allah huylarıyla huylanmıştı da neşesi ne bu zindanın lezzetlerindendi, ne bu zindandan kurtulduğundan.
 • پس به قهر دشمنان چون شاد شد ** چون ازین فتح و ظفر پر باد شد
 • Pekâlâ ya neden düşmanlarının kahroluşundan neşeleniyor, neden bu fetihten bu zaferden gururlanıyor?
 • شاد شد جانش که بر شیران نر ** یافت آسان نصرت و دست و ظفر
 • Erkek aslanlara kolayca üstün geldi, muzaffer oldu diye neşelenmekte.
 • پس بدانستیم کو آزاد نیست ** جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست
 • Gayri anladık ki o da hür değil… Dünyadan başka hiçbir şeyle memnun değil, başka bir şeyden gönlü şad olmuyor?
 • ورنه چون خندد که اهل آن جهان ** بر بد و نیک‌اند مشفق مهربان 4525
 • Yoksa nasıl gülebilir ki? O dünya ehli, iyiye de merhamet eder, kötüye de... İyiyi de esirger, kötüyü de”
 • این بمنگیدند در زیر زبان ** آن اسیران با هم اندر بحث آن
 • Esirler, birbirleriyle bunu konuşuyor, birbirlerine bunu fısıldıyorlardı.
 • تا موکل نشنود بر ما جهد ** خود سخن در گوش آن سلطان برد
 • Memur duymasın, duyarsa o padişaha söyler, sözlerimiz kulağına gider diye fısıltıyla konuşuyorlardı.
 • آگاه شدن پیغامبر علیه السلام از طعن ایشان بر شماتت او
 • Peygamber aleyhisselâm’ın onların kınamalarını dırıltılarını duyması
 • گرچه نشنید آن موکل آن سخن ** رفت در گوشی که آن بد من لدن
 • Memur, o sözü duymadı ama Allah bilgisine sahip olan Peygamber’in kulağına vardı.
 • بوی پیراهان یوسف را ندید ** آنک حافظ بود و یعقوبش کشید
 • Yusuf’un gömleğini alıp götüren, gömleğin kokusunu duymadı da Yakup duydu.
 • آن شیاطین بر عنان آسمان ** نشنوند آن سر لوح غیب‌دان 4530
 • Şeytanlar, gökyüzünün çevresinde döner, dolaşırlar da yine Levh-i Mahvuz’daki gayp sırlarını duyamazlar.
 • آن محمد خفته و تکیه زده ** آمده سر گرد او گردان شده
 • Muhammed’se dayanıp yatmış, uyurken o sır gelir, başucunda döner durur!
 • او خورد حلوا که روزیشست باز ** آن نه کانگشتان او باشد دراز
 • Helvayı kime nasipse o yer; parmakları uzun olan değil!
 • نجم ثاقب گشته حارس دیوران ** که بهل دزدی ز احمد سر ستان
 • Delici Şahab, şeytanları, hırsızlığı bırakın da Ahmed’ den sır öğrenin diye kovar, sürer.
 • ای دویده سوی دکان از پگاه ** هین به مسجد رو بجو رزق اله
 • Ey iki gözünü de dükkâna dikmiş, ümidini oraya bağlamış adam, kendine gel, mescide yürü de rızkını Allah’tan iste!
 • پس رسول آن گفتشان را فهم کرد ** گفت آن خنده نبودم از نبرد 4535
 • Peygamber, onların sözlerini duyup söylediklerini anladı da dedi ki: O gülüş, savaşta galebe ettim diye değil ki.
 • مرده‌اند ایشان و پوسیده‌ی فنا ** مرده کشتن نیست مردی پیش ما
 • Onlar ölmüşlerdir, yokluk âleminde çürüyüp gitmişlerdir. Bizce ölüyü öldürmeye kalkışmak erlik değildir.
 • خود کیند ایشان که مه گردد شکاف ** چونک من پا بفشرم اندر مصاف
 • Onlar da kim oluyor ki? Ben savaşta ayak diredim mi ay bile yarılır!
 • آنگهی کزاد بودیت و مکین ** مر شما را بسته می‌دیدم چنین
 • Hani hür olduğumuz, mevki ve şeref sahibi olduğunuz zamanlar yok mu? İşte ben, o vakit sizi böyle bağlanmış zincirlere vurulmuş görüyordum.
 • ای بنازیده به ملک و خاندان ** نزد عاقل اشتری بر ناودان
 • Ey malla, mülkle, soyla, sopla nazlanan, sen akıllı kişinin yanında oluk üstündeki devesin!
 • نقش تن را تا فتاد از بام طشت ** پیش چشمم کل آت آت گشت 4540
 • Ten suretinin leğeni damdan düşünce gelecek gelir çatar sözü gözümün önünde tahakkuk etti, gelecek şeyler geldi çattı!
 • بنگرم در غوره می بینم عیان ** بنگرم در نیست شی بینم عیان
 • Üzüme bakıyor, şarabı görüyorum… Yok’a bakıyorum, açıkça var’ı görüyorum.
 • بنگرم سر عالمی بینم نهان ** آدم و حوا نرسته از جهان
 • Sırra bakmakta, daha dünyada Âdem’le Havva vücuda gelmemişken gizli bir âlem görmekteyim.
 • مر شما را وقت ذرات الست ** دیده‌ام پا بسته و منکوس و پست
 • Siz, daha Elest deminde zerrelerden ibarettiniz… Daha vakit ayaklarınız bağlı, baş aşağı ve alçalmış bir haldeydiniz; sizi öyle görüyordum ben.
 • از حدوث آسمان بی عمد ** آنچ دانسته بدم افزون نشد
 • Direksiz, desteksiz gökyüzü yaratılmadan bildiğim şeyler, âlem yaratıldıktan sonra da hep o… hiç artmadı.
 • من شما را سرنگون می‌دیده‌ام ** پیش از آن کز آب و گل بالیده‌ام 4545
 • Ben, daha sudan, topraktan vücut bulmamış, bu surete bürünmemişken sizi baş aşağı olmuş görüyordum.
 • نو ندیدم تا کنم شادی بدان ** این همی‌دیدم در آن اقبالتان
 • Siz ikbaldeyken de bunu böyle görüyordum. Yeni bir şey görmedim ki sevineyim!
 • بسته‌ی قهر خفی وانگه چه قهر ** قند می‌خوردید و در وی درج زهر
 • Gizli bir kahra uğramış, gizli bir kahırla bağlamıştınız. Gayri bu ne kahırdır, bunu kim anlar? Siz şeker yerdiniz de o şeker de zehir olurdu.
 • این چنین قندی پر از زهر ار عدو ** خوش بنوشد چت حسد آید برو
 • Böyle zehirlerle dolu şekeri düşman yerse afiyet olsun… Neden ona haset ediyorsun ki?
 • با نشاط آن زهر می‌کردید نوش ** مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش
 • Sizde o zehri neşe ile içiyordunuz: eceliniz, gizlice kulaklarınızı tıkamıştı.
 • من نمی‌کردم غزا از بهر آن ** تا ظفر یابم فرو گیرم جهان 4550
 • Ben üst geleyim de dünyayı zapt edeyim diye harp etmiyorum ki.
 • کین جهان جیفه‌ست و مردار و رخیص ** بر چنین مردار چون باشم حریص
 • Çünkü bu cihan murdardır, pistir. Ben böyle pis bir şeye nasıl haris olurum?
 • سگ نیم تا پرچم مرده کنم ** عیسی‌ام آیم که تا زنده‌ش کنم
 • Köpek değilim ki ölünün perçemini çekip koparayım. Ben İsa’yım, ölüyü diriltmeye gelirim.
 • زان همی‌کردم صفوف جنگ چاک ** تا رهانم مر شما را از هلاک
 • Sizi helak olmaktan kurtarayım diye savaş saflarını yarmaktayım.
 • زان نمی‌برم گلوهای بشر ** تا مرا باشد کر و فر و حشر
 • İnsanların başlarını; yüceleyim, devlete erişeyim diye kesmem.
 • زان همی‌برم گلویی چند تا ** زان گلوها عالمی یابد رها 4555
 • Kessem kessem bütün âlem kurtulsun diye birkaç baş keserim.
 • که شما پروانه‌وار از جهل خویش ** پیش آتش می‌کنید این حمله کیش
 • Çünkü siz, bilgisizliğinizden pervane gibi ateşe atılmaktasınız.
 • من همی‌رانم شما را همچو مست ** از در افتادن در آتش با دو دست
 • Bense sizi ateşe düşmeyesiniz diye sarhoşçasına iki elimle ateşten kovmaktayım.
 • آنک خود را فتحها پنداشتید ** تخم منحوسی خود می‌کاشتید
 • Siz kendinizi fetihler elde ettiniz, üst geldiniz sanıyorsunuz ama asıl o vakit bahtsızlık tohumu ekiyordunuz.
 • یکدگر را جد جد می‌خواندید ** سوی اژدرها فرس می‌راندید
 • Hadi gayret, hadi gayret diye birbirinizi teşvik ediyordunuz ama âdeta ejderhanın üstüne at sürüyordunuz.
 • قهر می‌کردید و اندر عین قهر ** خود شما مقهور قهر شیر دهر 4560
 • Gûya kahır ediyordunuz, hâlbuki kahrın ta kendisine çatmıştınız… Asıl siz zaman aslanının kahrıyla kahrolmuştunuz!
 • بیان آنک طاغی در عین قاهری مقهورست و در عین منصوری ماسور
 • Azgın, âlemi kahrederken kahrolmuş, üst gelmişken esir düşmüş demektir