English    Türkçe    فارسی   

3
746-795

 • امتحان در امتحانست ای پدر ** هین به کمتر امتحان خود را مخر
 • Babam, imtihan içinde imtihan var. Derlen toplan da ufacık bir imtihanla kendini satma!
 • آمن بودن بلعم باعور کی امتحانها کرد حضرت او را و از آنها روی سپید آمده بود
 • Bâbûr oğlu Bel’am’ın Allah imtihanlarından yüzü ak çıkacağına emin olması
 • بلعم باعور و ابلیس لعین ** ز امتحان آخرین گشته مهین
 • Bâbûr oğlu Bel’am’la melûn iblis, en son imtihanda alçaldılar.
 • او بدعوی میل دولت می‌کند ** معده‌اش نفرین سبلت می‌کند
 • “O adam da kendi iddiasınca devletli görünürdü ya, fakat midesi, bıyığına lânet eder,
 • کانچ پنهان می‌کند پیدایش کن ** سوخت ما را ای خدا رسواش کن
 • “Yarabbi, şu adamın gizlendiğini sen dışarıya vur, meydana çıkar. Bizi yaktı, yandırdı, sen onu rüsvay et” derdi.
 • جمله اجزای تنش خصم ویند ** کز بهاری لافد ایشان در دیند 750
 • Onun bedeninin bütün cüzleri, ona düşman olmuştu. O, bahardan dem vurdu ama onlar, kışın ta kendisindeydiler.
 • لاف وا داد کرمها می‌کند ** شاخ رحمت را ز بن بر می‌کند
 • Adam, ihsandan, keremden dem vururdu ama merhamet dalını, ta kökünden kesmekteydi.
 • راستی پیش آر یا خاموش کن ** وانگهان رحمت ببین و نوش کن
 • Ya doğru ol, doğruluğunu göster yahut sus da merhamete eriş, sonra coş!
 • آن شکم خصم سبال او شده ** دست پنهان در دعا اندر زده
 • Adamın karnı da bıyıklarına düşman kesilmiş, gizlice el kaldırıp dua ediyor,
 • کای خدا رسوا کن این لاف لام ** تا بجنبد سوی ما رحم کرام
 • “Yarabbi, sen bu aşağılık herifi rüsvay et de kerem sahipleri bize merhamete gelsinler” diyordu.
 • مستجاب آمد دعای آن شکم ** شورش حاجت بزد بیرون علم 755
 • Karnın duası kabul oldu. İhtiyaçtan doğan yanıp yakılma, dışarıya kadar bayrak açtı, görünür bir hale geldi.
 • گفت حق گر فاسقی و اهل صنم ** چون مرا خوانی اجابتها کنم
 • Allah “ Beni çağırdın mı, suçlu da olsam, putperest de olsam ben, yine icabet ederim.
 • تو دعا را سخت گیر و می‌شخول ** عاقبت برهاندت از دست غول
 • Onun için duadan hiç çekinme; hiç usanma. Dua, nihayet seni gulyabani nefsin elinden kurtarır.” demiştir.
 • چون شکم خود را به حضرت در سپرد ** گربه آمد پوست آن دنبه ببرد
 • Karın, kendini Allah’a ısmarlayınca ansızın bir kedi gelip o kuyruk parçasını kaptı, götürdü.
 • از پس گربه دویدند او گریخت ** کودک از ترس عتابش رنگ ریخت
 • Ev halkı, kedinin peşine düştüler, fakat kedi koşup kaçtı. Babamın azarına uğrayacağım diye çocuğunun beti, benzi kaçtı.
 • آمد اندر انجمن آن طفل خرد ** آب روی مرد لافی را ببرد 760
 • Babası, bir toplulukta otururken o çocukcağız gelip işi anlattı. O lâfla geçinen adamın şerefini bir paralık etti.
 • گفت آن دنبه که هر صبحی بدان ** چرب می‌کردی لبان و سبلتان
 • Dedi ki: “ Hani her sabah dudaklarını, bıyıklarını yağladığın o kuyruk parçası yok muydu?
 • گربه آمد ناگهانش در ربود ** بس دویدیم و نکرد آن جهد سود
 • Kedi geldi, onu kapıverdi. Ardına düştük, bir hayli koştuk ama faydasız… Yakalayamadık ki!”
 • خنده آمد حاضران را از شگفت ** رحمهاشان باز جنبیدن گرفت
 • Oradakiler şaşırıp gülüştüler, Bu hâle acıdılar.
 • دعوتش کردند و سیرش داشتند ** تخم رحمت در زمینش کاشتند
 • Onu davet edip doyurdular, yeryüzüne benzeyen varlığına merhamet tohumunu ektiler.
 • او چو ذوق راستی دید از کرام ** بی تکبر راستی را شد غلام 765
 • O da ululardan doğruluk zevkini görünce ululuğu bırakıp doğruluğa kul oldu.
 • دعوی طاوسی کردن آن شغال کی در خم صباغ افتاده بود
 • Boyacı küpüne düşen çakalın tavusluk dâvasına kalkışması
 • و آن شغال رنگ‌رنگ آمد نهفت ** بر بناگوش ملامت‌گر بکفت
 • O rengârenk çakal gizlice çıkagelip kendisini kınayanın kulağına dedi ki:
 • بنگر آخر در من و در رنگ من ** یک صنم چون من ندارد خود شمن
 • “Hele bir bana, hele rengime bak. Şamanın bile böyle bir putu yoktur.
 • چون گلستان گشته‌ام صد رنگ و خوش ** مر مرا سجده کن از من سر مکش
 • Gül bahçesi gibi ne de güzel bir hale geldim, ne de hoş yüzlerce renklere boyandım. Benden baş çekme, secde et bana!
 • کر و فر و آب و تاب و رنگ بین ** فخر دنیا خوان مرا و رکن دین
 • Şu güzelliğime, şu letafetime, şu rengime bak da bana Fahri Dünya, Rükn-i din de!
 • مظهر لطف خدایی گشته‌ام ** لوح شرح کبریایی گشته‌ام 770
 • Allah lütfuna mazhar oldum. Ululuk sırlarını şerheden levh haline geldim.
 • ای شغالان هین مخوانیدم شغال ** کی شغالی را بود چندین جمال
 • Çakallar, oraya toplandılar, mumun etrafındaki pervaneye döndüler.
 • آن شغالان آمدند آنجا بجمع ** همچو پروانه به گرداگرد شمع
 • Hiç çakalda bunca güzellik mi olur?”
 • پس چه خوانیمت بگو ای جوهری ** گفت طاوس نر چون مشتری
 • “Peki, a elmasım, sana ne diyelim?” diye sordular. Çakal: “Müşteri yıldızına benzer erkek aslan deyin” dedi.
 • پس بگفتندش که طاوسان جان ** جلوه‌ها دارند اندر گلستان
 • Bunun üzerine dediler ki: “İyi ama can tavusları gül bahçelerinde salınır cilvelenirler.”
 • تو چنان جلوه کنی گفتا که نی ** بادیه نارفته چون کوبم منی 775
 • “Sen de öyle cilveleniyor musun?” Çakal: “Yok canım. Çöle düşmeden nasıl Mina’ya vardım diyebilirim?” dedi.
 • بانگ طاووسان کنی گفتا که لا ** پس نه‌ای طاووس خواجه بوالعلا
 • ”Peki, tavus kuşları gibi bağırabilir misin? Diye sordular. “Kara taştan kaynak mı çıkar hiç” diye cevap verdi.
 • خلعت طاووس آید ز آسمان ** کی رسی از رنگ و دعویها بدان
 • Bunun üzerine dediler ki: “Tavusun güzellik elbisesi gökten gelir, ezelîdir. Hileyle dâva ile hiç, o güzelliği elde edebilir misin sen?
 • تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او بدان شغال کی دعوی طاوسی می‌کرد
 • Firavun’un Allahlık dâvasına kalkışması da çakalın tavusluk iddiasına benzer
 • همچو فرعونی مرصع کرده ریش ** برتر از عیسی پریده از خریش
 • Firavun da saçını, sakalını süslemiş, eşekliğinden kendisini Musa’dan yüce göstermeye, ondan daha yücelere bir derece üstün uçmaya kalkışmıştı.
 • او هم از نسل شغال ماده زاد ** در خم مالی و جاهی در فتاد
 • O da, o boyacı küpüne düşen dişi çakalın soyundandı. O da mal ve mevki küpüne düşmüştü!
 • هر که دید آن جاه و مالش سجده کرد ** سجده‌ی افسوسیان را او بخورد 780
 • Kim onun Mevkiini, malını gördüyse secde etti, o da o saçma sapan heriflerin secdelerine kandı.
 • گشت مستک آن گدای ژنده‌دلق ** از سجود و از تحیرهای خلق
 • O yamalı hırka giyen yoksul halkın secdesinden, malına mülküne karşı şaşırmasından âdeta kendinden geçmiş, bir sarhoşçuk oluvermişti!
 • مال مار آمد که در وی زهرهاست ** و آن قبول و سجده‌ی خلق اژدهاست
 • Mal, yılandır… Onda zehirler var. Halkın mal sahibini büyük sayması, ona secde etmesiyse ejderhadır âdeta.
 • های ای فرعون ناموسی مکن ** تو شغالی هیچ طاووسی مکن
 • A firavun, ululanıp durma. Sen bir çakalsın, tavusluk dâvasına kalkışma.
 • سوی طاووسان اگر پیدا شوی ** عاجزی از جلوه و رسوا شوی
 • Tavusların arasına varsan âciz kalır, onlar gibi salınamaz, rüsvay olursun.
 • موسی و هارون چو طاووسان بدند ** پر جلوه بر سر و رویت زدند 785
 • Musa ile Harun, tavuslara benzerlerdi. Karşısında salındılar, cilvelendiler, seni perişan ettiler.
 • زشتیت پیدا شد و رسواییت ** سرنگون افتادی از بالاییت
 • Çirkinliğin meydana çıktı, rüsvay oldun gitti. Yücelikten aşağılıklara düşüverdin!
 • چون محک دیدی سیه گشتی چو قلب ** نقش شیری رفت و پیدا گشت کلب
 • Mehenk taşını görünce kalp akça gibi simsiyah oldun, üstündeki aslan nakşı gitti, köpekliğin meydana çıktı.
 • ای سگ‌گرگین زشت از حرص و جوش ** پوستین شیر را بر خود مپوش
 • A uyuz çirkin köpek, hırsından, kızgınlığından aslan postuna bürünme. Aslan kükrer de seni sınar. O vakit üstünde aslan,
 • غره‌ی شیرت بخواهد امتحان ** نقش شیر و آنگه اخلاق سگان
 • Sureti olduğu, fakat hakikatte köpeklerin huylarına sahip olduğun anlaşılır.
 • تفسیر ولتعرفنهم فی لحن القول
 • Ve leta’rifennehum fî lahnil kavli ayetinin tefsiri
 • گفت یزدان مر نبی را در مساق ** یک نشانی سهل‌تر ز اهل نفاق 790
 • Allah, söz geliminde Peygambere dedi ki: “Münafıkların anlaşılması için en kolay ve görünür delil şudur:
 • گر منافق زفت باشد نغز و هول ** وا شناسی مر ورا در لحن و قول
 • Münafık iri yarı, korkunç, zahiren babayiğit görünse bile sen onun sesinin tonundan ve sözünden tanır, anlarsın.
 • چون سفالین کوزه‌ها را می‌خری ** امتحانی می‌کنی ای مشتری
 • Testi aldığın zaman o testileri sınar, o testilere vurursun, değil mi?
 • می‌زنی دستی بر آن کوزه چرا ** تا شناسی از طنین اشکسته را
 • Neden vurursun? Sesinden kırık testiyi anlamak için.
 • بانگ اشکسته دگرگون می‌بود ** بانگ چاووشست پیشش می‌رود
 • Kırık testinin sesi daha başka türlü olur. Ses, çavuşa benzer, önde gider.
 • بانگ می‌آید که تعریفش کند ** همچو مصدر فعل تصریفش کند 795
 • ”Ses gelir de o şeyin ne olduğunu anlatır, onun ahvalini sayar, döker. Ses mastara benzer, fiil de o mastarı tasrif eder!